Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 155 - Patarnavimas Azijos uoste / Audra Azijoje

2019 m. balandžio 21 d., sekmadienio vakaras


Prabėgo šiek tiek laiko nuo mano vakarinio garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje. Vyresnė šeimos narė neseniai mirė ir visa savaitė lydinti iki jos paskutinės dienos buvo leidžiama prie jos lovos. Bet šlovė Viešpačiui, ji dabar yra su mūsų Gelbėtoju! Jos laikas čia yra baigtas!


Dvasinės kelionės metu, skelbdama 91-ą psalmę kartu su ereliu, aš atsiradau skrisdama virš kalnų, tuomet jūrų, kol atvykau į judrų uostą. Jis buvo pilnas įvairiausių tipų valčių, gal net ir gyvenamųjų laivų. Atrodė, jog žmonės gyvena ant jų šalia vandens. Žmonės buvo azijiečiai. Daug šeimų buvo mažesnėse valtyse, kurios buvo transportuojamos, vienam asmeniui irkluojant laivagalyje. Vanduo buvo purvinas, o pats uostas buvo nepaprastai perpildytas - tai buvo vieta, kurioje tvyro skurdas. Mano dėmesį patraukė mažas vaikas, esantis vienoje plaukiančioje valtyje, sėdintis galimai šalia savo mamos. Jis pažiūrėjo į manė, kai aš jam giedojau ir pasakiau apie Jėzaus meilę. Jis atrodė maždaug penkerių metų amžiaus. Aš sugiedojau "Į mano širdį". Aš padrąsinau jį pasakyti Jėzaus vardą ir jis pabandė! Jo mama atsisuko į jį pažiūrėti. Jis aiškiai galėjo mane matyti. Pasimeldžiau jam palaiminimo ir apsaugos jam ir išgelbėjimo.


Sugrįžusi prie baltojo suolelio, aš išvydau Jėzų, stovintį šalia kai ko, ką aš atpažinau. Aš pasiliksiu šį vizitą sau. Nuėjau į regėjimų vietą ir išvydau savo neseniai mirusią artimąją pasitinkančią mano penkių asmenų grupę. Atrodo, jog jie žinojo, kas ji tokia. (cha cha, žinoma, jie žinojo!). Pasisukau į ekraną ir vaizde išvydau tą patį uostą, kurį ką tik mačiau. Mačiau kaip į uostą ritasi vandenyno bangavimas, kuris palaipsniui darosi vis didesnis ir didesnis. Neužilgo ten jau buvo šėlstanti audra, kuri smogė vietovei su antplūdžiu, kuris nukeliavo į žemyną. Tai buvo niokojanti audra. Jėzus pasakė: "Aš naudoju orus, kad įspėčiau žmonės dėl atgailos ir kad jie sugrįžtų pas Mane."


Aš supratau, jog ten yra daug stabmeldystės ir jog Jėzus nori, kad tikintieji pabustų ir melstųsi: melstųsi už paklydusius ir jų būseną. Nuotraukos nėra visiškai tai, ką aš mačiau, bet jos suteikia tam tikrą supratimą.


 


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/04/21/vision-155-believers-wake-up-and-pray-the-time-for-rpentance-is-here/