Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 44 – Milžinai / "Kaip Nojaus dienomis" / Nefilimai

2018 m. kovo 18 d.

 

Leidau laiką su Dievu šlovinime ir maldoje. Neturiu jokio kelio nuo šios vietos iki Sosto patalpos. Aš tiesiog atsirandu Sosto patalpoje po mano laiko praleisto su Juo. Tada aš nuėjau savo įprastą kelią nuo ten, žemyn laiptais iki regėjimų vietos. Mano draugė kaip visada laukė manęs grupės gale. Mes pasisveikinome ir pažvelgėme į ekraną.

 

Tai keistas regėjimas. Nežinau net, ar aš noriu apie tai rašyti, nes tai atrodo labai neįtikėtinai. Vaizdas atsivėrė ties žmonėmis, kurie žiūri į viršų ir stengiasi nuo kažko pabėgti. Jutau kaip dreba žemė, kai tasai žingsniavo ir artėjo. Tada išvydau, kas atrodo yra milžinas! Jis lipo virš žmonių ir ant žmonių! Girdėjau juos rėkiant! Žiūrėjau į mišką, galbūt į parką? Mačiau aukštus žalius lapuotus medžius, nes buvo vasara.

 

Tada išgirdau balsą aiškiai sakant: “Kaip Nojaus dienomis”. Supratau, jog tai Jėzaus balsas. Pažvelgiau į dešinę ir išvydau karinius automobilius, sraigtasparnius ir karius, besitariančius su vadu, kaip jį sugauti. Scena pasikeitė į atvirą vietą. Tikrai atrodė labai panašu į parką. Mačiau vietovę, apsuptą karių, lyg norint jį pagauti ir nugalėti. Jis dabar ėjo medžių linijos pakraščiu, toliausiai nuo atviros vietos, kuri pasiliko mano vaizdo fone. Spėju, jog jis galėjo būti apie 50 pėdų aukščio [apie 15 metrų] arba didesnis; jis buvo raumeningas: stambus kūnas, stambios kojos, stambios rankos ir turėjo senoviškai atrodančius šarvus. Jie atrodė tamsiai rudi arba juodi. Jis man priminė Galijotą iš ankstesnio regėjimo, bet buvo daug daug didesnis. Jo plaukai buvo tamsūs į raudonumą ir jis turėjo barzdą. Galėjau jausti, kaip lengvai dreba žemė su kiekvienu jo žingsniu. Jis nebuvo vikrus ir atrodė ganėtinai nerangus. Kariai pradėjo šaudyti ir mačiau kaip jis nugriūna priešais mane (aš stovėjau ant žemės) ant nugaros su didžiuliu bumbtelėjimu. Žemė ženkliai sudrebėjo, kai jis nusileido! Jo galva buvo netoli manęs, ties 7-ta valanda, o jo kojos buvo ties 2-a valanda. Jo galva pasisuko į jo dešinę pusę, mačiau jo liežuvį išsikišusį iš burnos ir girdėjau jo paskutinį kvėptelėjimą prieš jam numirštant.

 

Visas šis regėjimas man priminė Hulk’o filmą, kai kariuomenė jį gaudė, tik kad šis milžinas nebuvo žalias ir toks didelis kaip Hulkas, bet kariuomenė tikrai agresyviai su juo susiėmė. Neatrodė labai sudėtinga jį nušauti. Nesuprantu, kodėl turėjau matyti dar vieną regėjimą apie milžinus. Supratau, jog juos galima nugalėti ir jie yra susiję su Nefilimais. Jie nėra konspiracijos teorija, bet yra tikri ir realūs. Bet žinoma, tai buvo keistas regėjimas.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/03/18/vision-44-giants-are-real/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šv. Rašto ištraukos:

 

"Kai žemėje žmonių pradėjo daugėti ir jiems gimė dukterų, dangiškosios būtybės [puolę angelai] žiūrėjo į jas, matė, kokios jos gražios ir ėmė iš jų sau žmonomis tas, kurios patiko. <...> Tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai dangiškosios būtybės [puolę angelai] susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai. Jie buvo senovės galiūnai, garsūs vyrai. VIEŠPATS matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis, sumanytas jų širdyse, linko visą laiką tik į pikta. Ir VIEŠPATS gailėjosi sukūręs žmogų žemėje, ir jam gėlė širdį. VIEŠPATS tarė: „Nušluosiu nuo žemės paviršiaus žmones, kuriuos sukūriau, žmones drauge su gyvuliais, ropliais ir padangių paukščiais, nes gailiuosi juos padaręs.“ Bet Nojus rado malonę Dievo akyse." (Pr. 6:1-8)

 

"Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant." (Mt 24:37)

 

"Kaip yra buvę Nojaus laikais, taip bus ir Žmogaus Sūnaus dienomis." (Lt 17:26)

 

"Tenai matėme tikrų milžinų (anakiečiai kilę iš milžinų), o mes jautėmės kaip žiogai. Taip mes jiems ir atrodėme.“ (Sk 13:33)