Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 140 - Milžinai / Robotai / Kaip Nojaus dienomis / Stovėkite tvirtai tikėjime!

2019 m. vasario 18 d.


Pastaba: tai keistas regėjimas - toks, kurį sunku suvokti, lyg jis būtų iš kokio mokslinės fantastikos filmo.


Buvo gera sugrįžti į Sosto patalpą, garbinti ir šlovinti Viešpatį taip, kaip esu įpratusi. Atostogaudama aš vis tiek meldžiausi ir buvau Sosto patalpoje, bet ilsėjausi nuo regėjimų vietos. 91-os psalmės metu, aš atsiradau skelbdama virš didžiulės žmonių minios, jie šaukė ir kažkur bėgo. Priartėjau prie vieno bėgančio asmens ir išvydau jo baimę. Padrąsinau jį būti stipriu Viešpatyje ["Be Strong in the Lord"] ir tuomet sugiedojau giesmę visai bėgančiai miniai. Pažiūrėjau nuo ko jie bėgo ir aš išvydau milžinus ir robotus! Aš priminiau jiems, kad mūšis yra Viešpaties ir su Juo nieko nėra neįmanomo. Viešpats priminė jiems pasakyti, kad jie gali būti kaip Dovydas prieš Galijotą. Jam tereikėjo svaidyklės ir akmenų. Atrodo, jog tai suteikė jiems drąsos.


Sugrįžau prie baltojo suolelio, kur aš visuomet susitinku su Jėzumi. Buvau laiminga ten tiesiog sugrįžusi. Mačiau, jog mano šventieji draugai laukė manęs. Aš apkabinau Jėzų ir nubėgau laiptais žemyn pas juos. Po trumpo pasisveikinimo ir su kitais, kurie buvo susirinkę regėjimų vietoje, aš pasisukau į ekraną. Nenustebau, kai vaizde išvydau tą pačią bėgančią minią. Jie bėgo per visą ekraną iš dešinės į kairę, jų veiduose buvo visiškas teroras. Manau, jog žmonės bėgo į mišką? Robotai buvo balti, bet ne tokie dideli kaip milžinai. Jų veidai man priminė tą robotą iš filmo Toras (2011), bet jų kūnai buvo labiau panašūs į droido iš "Žvaigždžių karų". Jie stovėjo ant dviejų kojų ir buvo ginkluoti. Milžinai buvo tie patys, kuriuos mačiau ankstesniuose regėjimuose. Aš supratau, jog robotai yra dalis Dirbtinio Intelekto ir Naujosios pasaulio santvarkos. Milžinai yra "kaip Nojaus dienomis". Suprantu, jog bėganti minia yra tikintieji ir netikintieji.


Dėl milžinų, Jėzus padrąsino tikinčiuosius, sakydamas: "Jie turi būti kaip Dovydas, kai jis kovėsi su Galijotu." Skaitykite 1 Sam 17:45-46. Aš suprantu, jog mums reikia prisiminti, kas suteikė Dovydui drąsos! Tuomet aš pasakiau Jėzui: "Ne visi mes turime ginklų!" O Jėzus atsakė: "Ką panaudojo Dovydas?" Aš pasakiau: "Akmenis ir svaidyklę." Ir Jis atsakė: "Taip." Ir tuomet aš prisiminiau ištrauką iš Mato 19:26: "Nieko nėra neįmanomo su Dievu." Esu turėjusi regėjimų apie milžinus - Nr. 14, kur Dovydas parodo, kaip mes galime juos nugalėti ir Nr. 44 - kur kariai panaudojo ginklus, kad nugalėtų didesnįjį. "O kaip dėl robotų - akmenys ir svaidyklė jų nenugalės." Aš pasakiau Jėzui.


Jėzus davė man ištrauką iš Apr 13:10 "Jei kas skirtas nelaisvei, į nelaisvę ir eina. O kam lemta žūti nuo kalavijo, tas ir bus kalaviju nužudytas. Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė bei tikėjimas!" O, ech. Stovėkite tvirtai savo tikėjime, nes kitaip išvis neatstovėsite. Iz 7:9b


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/02/18/vision-140-stand-firm-in-your-faith/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Bet Dovydas atsakė filistinui: „Tu ateini prieš mane su kalaviju, ietimi ir durklu, o aš – vardu Galybių VIEŠPATIES, Izraelio gretų Dievo, kuriam tu metei iššūkį. Šiandien VIEŠPATS įduos tave man į rankas. Aš tave užmušiu ir nukirsiu tau galvą, o filistinų stovyklos lavonus atiduosiu padangių paukščiams ir laukų žvėrims. Visa žemė žinos, kad yra Dievas Izraelyje." (1 Samuelio 17:45-46)

 

"Pažvelgęs į juos, Jėzus tarė: „Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima“. (Mato 19:26)