Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 293 – Premjeras Netanyahu sugrįš, kaip ir Trumpas.

2021 m. birželio 7 d., pirmadienio vakaras

 

Mieli skaitytojai,

 

Buvau pakankamai sunerimusi dėl dalykų, kurie vyksta Izraelyje, ypač dėl naujos vyriausybės suformavimo. Tiesą sakant labiau nei sunerimusi – šiek tiek įsitempusi ir sumišusi, nes aš mačiau tik premjerą Benjaminą Netanyahu pareigose, kai daugelis biblinių pranašysčių įvyks Izraelyje. Jis yra dalis “Šimtmečio sandorio”, jis yra ten, kai atsiranda 3-ioji šventykla ir kai iškyla antikristas ir pastato save šventykloje. Jis taip pat yra, kai Izraelis suvokia apgaulę. Dėl Šimtmečio sandoro žiūrėkite ankstesnius regėjimus: 8, 9, 176. Dėl 3-ios šventyklos pastatymo: 11 (kur Netanyahu paspaudžia ranką “tam vyrui” kitaip dar vadinamam paslapties vyrui) ir 230-ame regėjime jis suvokia apgaulę, kai antikristas 3-iojoje šventykoje pasiskelbia “Kas prilygsta man?”. Ir 39-ame regėjime mačiau premjerą Netanyahu sėdintį už savo stalo, rankomis susiėmusį už galvos ir sakantį: “Mes buvome apgauti!”

 

Regėjime Nr. 107, aš mačiau statomą 3-iąją šventyklą ir daugiau veikėjų, įsitraukusių į sandorį dėl 3-sios šventyklos statymo, įskaitant Trumpą, popiežių, Obamą ir šėtoną jo piktuoju pavidalu, kurį reprezentuoja antikristas. Šiame regėjime nemačiau Netanyahu, bet buvau jį mačiusi regėjime Nr. 11.

 

Todėl šį rytą, aš nunešiau savo liūdesį, abejones ir sumišimą Jėzui savo [dangaus] sodo laiku ir aš Jo paklausiau: Kas vyksta? Kas vyksta su premjeru Netanyahu? Tu žinai viską, ką esi man parodęs. Ir Jėzus atsakė: “Pažvelk!”

 

Ir aš pažvelgiau ir išvydau premjerą Netanyahu sėdintį su žemyn nuleista galva, jis atrodė labai nusiminęs ir labai liūdnas. Matau Jėzų stovintį šalia jo ir kiek palinkusį virš jo ir Jis pasiūlė savo ranką nusiminusiam Netanyahu. Tuomet mano vaizdas pasikeičia ir aš matau Netanyahu einantį ir spaudžiantį rankas daugeliui politikų ar vyriausybės žmonių. Tuomet mano vaizdas vėl pasikeičia ir aš matau žmones minioje, kurie laiko iškėlę užrašus, kuriuose parašyta “Bibi” ir jie taip pat skandavo “Bibi”. [Benjaminas Netanyahu sutrumpintai yra pramintas Bibi].

 

Tuomet Jėzus pasakė: “Jis sugrįš. Būk rami. Tikėk ir neabejok.”

 

Po viso to aš labai gerai išsiverkiau. Ir aš nusišypsojau. Dievas yra geras. Ačiū Jam!

 

Prašau melskitės už Benjaminą Netanyahu!

 

http://https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/06/07/vision-293-pm-netanyahu-will-be-back-just-like-trump/