Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 56 – Rusija ir Iranas užpuola Izraelį

2018 m. balandžio 13 d.

 

Nulipau žemyn laiptais nuo Sosto patalpos įprastu taku. Jėzus stovėjo šalia manęs laiptų viršuje. Pažvelgiau į Jį nuo laiptų apačios, kur aš dažnai stoviu ir matau atvirą patalpą. Šį kartą tai buvo Jėzus, o ne angelas. Susitikau savo draugę ir mes nuėjome kiek arčiau prie regėjimų vietos ir pažvelgėme į ekraną.

 

Vaizdas atsivėrė mums matant didelį karinį tanką priekyje manęs judantį link kairės. Kraštovaizdis buvo toks pats, kokį mačiau ankstesniame regėjime Nr. 55, kur jis buvo akmenuotas, kalvotas ir šviesių spalvų uolos su smėliu. Nemačiau jokių medžių. Pastebėjau, jog yra ir kitų tankų fone, kurie taip pat juda ta pačia kryptimi. Jie važiuoja pro akmenuotą kraštą. Panašu į armiją. Tada pastebėjau vėl tą patį vyrą, kurį mačiau ankstesniame regėjime, o taip pat ir regėjime Nr. 10 – vyrą su tankiais juodais plaukais, su juodais ūsais ir su labai trumpa juoda barzda. Jis vilkėjo žalią karinę uniformą, kaip nuotraukoje [neturiu nuotraukos], kurią neseniai radau su kariniu šalmu. Bet nuotrauka ne apie vyrą, bet tik apie uniformą, kurią mačiau dėvimą regėjime. Jis vedė į priekį savo karinį tanką. Pažvelgiau į viršų ir išvydau danguje karinius naikintuvus, skrendančius nuo mano dešinės link kairės, jie buvo išsidėstę “V” raide.

 

Buvau per toli, kad galėčiau atpažinti, iš kur jie buvo. Dabar aš esu ore ir galiu matyti tai, ką mato naikintuvų pilotai, ir matau po savimi vešlią Izraelio žemę. Mačiau Galilėjos ežerą ir kiek toliau į pietus Negyvąją jūrą. Pažvelgiau ore į dešinę pusę ir išvydau kariuomenę atžygiuojančią iš šiaurės link šio krašto. Jie žygiuoja link Izraelio. Tuomet staiga blyksnis, nes visas ekranas nušvinta, ir kelioms sekundėms galiu matyti tik šviesą. Tai atkeliavo man iš kairės. Nemačiau iš kur tai atkeliavo, ar kas tai sukėlė. Jėzus man to nepatvirtino. Tai viskas, ką mačiau. Jėzus patvirtino, jog tautos, kurios atžygiuoja prieš Izraelį yra Iranas ir Rusija, bet Jis nepasakė nei “taip”, nei “ne” apie kitas tautas.

 

Šarlenės pastaba skaitytojams. Mano supratimu, Jėzus nori, jog aš parašyčiau tik faktus, o ne savo interpretavimą, nebent Jėzus man jį suteiktų. Jei Jis nusprendžia kažko man nepatvirtinti, vadinasi Jis nori viską duoi taip, kaip yra. Jis nori, kad žmonės nustotų sėlioti ir daryti savas išvadas, kurios gali skaitytojui sukelti neteisingas interpretacijas. Nelabai suprantu šio nurodymo, bet būsiu klusni ir darysiu, kaip Jis pasakė. Viskam, ką Jis daro yra tikslas, net jeigu aš ir nesuprantu. Ir kiek aš pamenu, aš žinau iš dalies ir matau iš dalies. Ačiū.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/04/13/vision-56-attack-on-isreal/