Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 396 - Dar vienas įspėjimas dėl kosmoso kelionių: "Kolonizacija" ir ekstremalios, ekstravagantiškos kelionės (2 dalis)

2023 m. rugsėjo 23 d., pirmadienio vakaras


2 DALIS

Regėjimas: Pasiekiau kalno viršūnę, susiradau savo erelį ir išskridau skelbdama 91-ą psalmę. Netoliese galėjau matyti kaip paleidžiama balta raketa. Išmetamosios dujos veržėsi iš raketos apačios. Aplink ją esanti vietovė buvo dykumos tipo. Atvykau arčiau ir girdėjau skaičiavimą nuo 10-ties. Raketa pakilo. Mąsčiau, ar kas nors yra jos viduje. Mano perspektyva pasikeitė ir aš atsiradau ant raketos, kuri jau buvo pasiekusi kosmosą. Žemai po savimi iš arti mačiau Žemę, todėl žinojau, kad nesu labai toli kosmose. Tuomet žvelgdama į priekį, aš išvydau kai ką, kas atrodė panašus į kosminę stotį. Tada supratau, kad turiu žiūrėti dar toliau už jos, bet visur kitur buvo žvaigždės ir kosmosas. Man nebuvo duota pamatyti nieko konkretaus.


Interpretacija: Sugrįžau prie baltojo suolelio. Paklausiau Jėzaus apie regėjimą. Jėzus paragino mane pačiai atlikti nedidelį tyrimą. Labai lengvai atsiradau Elono Musko tinklalapyje: https://www.spacex.com. Supratau, kad raketa, paleista į kosmosą ir tada aš atsiradusi ant tos raketos, reprezentuoja planus ir toliau naudoti raketas kaip priemonę perkelti žmones į kosmosą. Erdvėlaivis, kurį mačiau, reprezentuoja ne tik laikiną gyvenimą ir eksperimentinį mokslą, bet pasak Elono Musko, ateities tikslas yra kosmoso "kolonizacija" su "nuolatinėmis buveinėmis", kurios gali išsilaikyti. Tyrinėjant planetas ir mėnulius, tikimasi rasti išteklių, kuriuos būtų galima panaudoti buveinėms išlaikyti, leidžiančioms joms išlikti nuolatinėmis. Muskas paminėjo, kad jie "deda pamatus žmonių ekonomikai" kosmose. Manau, kad jo tikslas yra iki "dešimtmečio pabaigos sukurti išliekantį tyrinėjimą." (Šiuo metu savo galvoje girdžiu Star Trek temos dainą). Štai kodėl aš žvelgiau už erdvėlaivio į gilų kosmosą, nes tai reprezentuoja ne tik resursų ir nuolatinio gyvenimo tyrinėjimą ateityje, bet ir galimybę atrasti kitą gyvybę. Mano supratimu Muskas nori būti pirmasis, kuris nuskraidins astronautus į Marsą. Jis tikrai turi dideles svajones, didelę motyvaciją, technologijas ir pinigus, kad padarytų tai pasiekiama. Bet tai nėra Tėvo širdis.

Jėzus pasakė: "Aš padariau Žemę gyvenamą jums. Viskas buvo kruopščiai apgalvota ir padaryta su tobulumu tam, kad jūs galėtumėte gyventi ir klestėti su Manimi. Buvo tobula tol, kol nuodėmė neįėjo. Kosmoso kelionės ir siekis ten gyventi nėra Mano širdis. Tai atneš tik sielvartą." 

Esu turėjusi keturis ankstesnius regėjimus apie įspėjimus dėl kosmoso kelionių ir gyvenimo kosmose: Nr. 68, 73, 159, 263.

Regėjime Nr. 263, aš paklausiau Jėzaus, ar yra kas nors kitas, kas gyvena kosmose. Ir Jis atsakė: "Ne. Jūs esate vienintelė žemė, vienintelė planeta su gyvybe joje ir su žmonija. Kiekvienas žmogus Mano akyse yra ypatingas ir buvo sukurtas su meile ir su tikslu Mano šlovei. Nieko daugiau nėra.”


Jėzus priminė man pažvelgti į reikalo esmę. Tikiu, kad neišspręstos širdies problemos atveria širdies duris demoniškai įtakai, kuri įgalina žmones vaikytis kitų saviraiškos formų nei kad pažvelgti į Jėzų. Kai mūsų jausmai ir šlovinimas, kuris turėtų būti skirtas Dievui yra pakeičiamas kitais dalykais ar žmonėmis, tai tampa stabmeldyste. Manau, kad tai yra problemos šaknis. Kai mes gyvename nepriklausomai nuo Dievo ir Jo valios mums, mes einame išdidumo ir maišto dvasioje.

Jėzus kviečia mus atgailai, kas yra raktas į išlaisvinimą ir laisvę. Kai mes nusižeminame ir atgailaujame, Jis yra greitas atleisti, sutaikyti ir atstatyti mus Jame.


Rašto ištraukos:


1 Kor 10:31 "...visa, ką darote, darykite Dievo garbei."


Pat 16:18 " Išdidumas eina sunaikinimo priekyje, puikybė – prieš žlugimą."

1 Sam 15:23 "Nes maištavimas yra kaip burtininkavimo nuodėmė, išdidumas - kaip stabmeldystės nuodėmė."

Mato 28:19-20 "Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs..."

Patarlių 19:21 "Žmogaus širdis pilna visokių norų, bet bus vykdomas tik Viešpaties užmojis."

Išėjimo 20:3 " Neturėk kitų dievų šalia manęs."

1 Jono 1:8-9 "Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių."


Regėjimas: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Pažvelgiau į ekraną ir vaizde išvydau karnavalinę palapinę pardavinėjančią bilietus žmonėms, stovintiems trumpoje eilėje. Tada vaizdas pasikeitė ir aš išvydau kažką, sėdintį prie savo kompiuterio. Supratau, kad jis pirko bilietus į kažkur. Tada vaizdas vėl pasikeitė ir aš išvydau grupę žmonių, kurie visi buvo profesionaliai apsirengę, sėdintys už stalo. Supratau, kad jie yra marketingo grupė, kuri padeda parduoti kosmoso keliones turistams.

Interpretacija: Po trumpo žvilgtelėjimo į internetą, aš atradau Bransono brošiūrą jo Virgin Galactic Space Tourism puslapyje. Marketingo komanda atliko puikų darbą pristatydama ir parduodama kosmoso kelionę kaip realią turizmo galimybę. Jie netgi turi misiją: "...transformuoti priėjimą į kosmosą žmonijos naudai; atskleisti kosmoso nuostabumą didesniam kiekiui žmonių nei kada anksčiau. Prisijunkite prie mūsų ir padėkite skinti kelią šiam naujam kosmoso amžiui žmonijai." Jų naudojami strateginiai žodžiai, kaip kad "žmonijos naudai", "nuostabumas", "transformuoti", "skinti kelią", tampa verbavimo saldainiai, kurie tave traukia, kol tu prieini prie išlaidų. Tada tai tampa nebe taip saldu. Bilietas pateikiamas su didele kaina - 450 000 USD už 90 minučių kelionę nuo pradžios iki pabaigos. Aš klausiu savęs, kaip beveik pusės milijono dolerių kelionė gali pasitarnauti žmonijai? Atsižvelgiant į tai, kad tik 1,1 % pasaulio gyventojų yra milijonieriai*, todėl jie tampa vienintele tiksline rinka, galinčia tai sau leisti, tai neatrodo labai naudinga žmonijai. (*interneto statistika).

Karnavalinė palapinė reprezentuoja turistą perkantį kosmoso bilietą. Trumpa žmonių eilė reprezentuoja nedidelį procentą globalios rinkos, kurie iš tikrųjų gali sau tai leisti. Tai turtingo žmogaus ekstravagantiška ir ekstremali karnavalinė kelionė. Tai tiesiog brangus adrenalino pliūpsnis turtingajam. Galbūt jie prideda keletą loterijų galimybių, kad taptų draugiškesni vargšams, bet iš tikrųjų tai nepasiekiama 98% pasaulio. Tačiau atsižvelkite į kainą – ne tik kainos ekstravagantiškumą ($$$, kurį galima panaudoti geriau!), bet ir jos riziką bei neapgalvotumą – iš pažiūros pagarbos gyvybei stoką ekstremalioje kelionėje tik dėl 90 minučių malonumo. Tai atrodo gana savanaudiška ir egoistiška.

Man tai primena ištrauką iš 2 Tim 3:2-5, kurioje aprašomas žmonių elgesys pabaigos laikais. Tai iš tikrųjų širdies reikalas arba, kaip pasakė išmintingas mano draugas: "Tai jų širdies nusistatymas prieš Dievą." Arba šiuo atveju – laikysenos ar pagarbos ir paklusnumo Dievui stoka.


Rašto ištrauka:


2 Tim 3:2-5 "Nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, smurtaujantys, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nedorėliai, be meilės, neatlaidūs, liežuvautojai, nesusivaldantys, šiurkštūs, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą, dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių!

https://brochure.virgingalactic.com/

https://brochure.virgingalactic.com/https://fortune.com/2023/08/10/virgin-galactic-space-tourism-450000-dollar-ticket-former-olympian/https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/09/25/vision-396-another-warning-for-space-travel-colonization-and-extreme-extravagant-trips-part-2/