Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 263 – Tarptautinė kosminė stotis pavojuje / Patarnavimas astronautui

2021 m. sausio 5 d., antradienio vakaras

 

Šį vakarą šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje mažiausiai 30 min. Tai buvo nepaprasta. Galėjau matyti daugiau ir mačiau vyresniuosius ir angelus nusilenkiančius ir šlovinančius su kitais šventaisiais ir kartu su manimi! Ir ne, aš nemačiau jų veidų, išskyrus vieną. Dainavau pagal šias dainas: Worthy/Jesus Image Worship/John Wilds https://youtu.be/lnjryMAv03s ir Kim Walker Smith “I Exalt Thee” https://youtu.be/9hMb8g8cOgE taip pat ir šią jos dainą “How Great Thou Art” https://youtu.be/t0TThLlr9xg. Pradėjau melstis. Kai ruošiausi skelbti 91-ą psalmę, aš susitikau savo erelį ir mes išskridome. Mes kilome aukštyn, vietoj to, kad leistumėmės. Mes atsiradome kosmose kiek aukščiau Žemės, nes ji buvo gan didelė po manimi. Priešais mane buvo, kaip aš suprantu, Tarptautinė kosminė stotis. Išvydau žmogų priešais langą. Pradėjau tą žmogų drąsinti ir pasidalinau su juo savo viltimi. Padainavau jam “Turn Your Eyes Upon Jesus” ir palaiminau prieš jį palikdama.

 

Prie baltojo suolelio, pasikalbėjau su Jėzumi apie Tarptautinę kosminę stotį ir visus kosmose vykdomus darbus. Norėjau sužinoti, ką Jis apie tai mano. Nors mes visi vertiname technologijas, kurias žmogus išrado, ir kurios suteikia mums galimybę pažvelgti į Visagalio Dievo stulbinančią Visatą, ir visa tai yra gerai, bet Jėzus išsakė įspėjimą dėl MOTYVACIJOS, kuri veda link kosmoso kelionių / gyvenimo kosmose, nes visa tai neturi nieko bendro su Dievo valia žmonijai. Jų motyvacijos variklis yra mokslas ir savarankiškumas, jų pačių išmintis ir galia. Tai neteikia garbės Dievui ir yra tam tikros formos stabmeldystė. Tada paklausiau Jėzaus: Ar yra Dievo Visatoje kitų gyvenančių žmonių, išskyrus mus? Jis tvirtai atsakė: “Ne.” ir tęsė: “Jūs esate vienintelė žemė, vienintelė planeta su gyvybe joje ir su žmonija. Kiekvienas žmogus Mano akyse yra ypatingas ir buvo sukurtas su meile ir su tikslu Mano šlovei. Nieko daugiau nėra.” Paklausiau Jėzaus, ar galiu nueiti į Dievo Tarybos patalpą ir ar Jis galėtų eiti su manimi. Jis nuėjo link laiptų kartu su manimi.

 

Mes nulipome laiptais ir po to, kai susitikau mane pasitinkančią grupę, mes nuėjome į Dievo Tarybą. Vyliausi gauti kokio patvirtinimo dėl to, kas vyksta politikoje. Įžengiau į patalpą, bet negalėjau daug matyti, bet iš kito pranašo išgirdau žodžius, kurie mane padrąsino, jog Trumpas yra perrinktas. Būk kantri ir stebėk. Melskis už taikų mitingą. Bręsta sunkumai. Priešas neišeis tyliai. Padėkojau ir nuėjau į regėjimų vietą.

 

Vaizdas atsivėrė matant didelę raketą paruoštą paleidimui. Mačiau kylančius išmetamųjų dujų debesis iš raketos apačios. Nemačiau, jog ji pakiltų. Tada mano vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau Tarptautinę kosminę stotį. Supratau, jog kažkas labai negero nutiks, bet nemačiau, kas. Kokia žinia?

 

“Jų troškimas nėra Mano troškimas. Gyvenimas kosmosas nėra Mano troškimas. Manęs tame dalyke nebus. Aš to nelaiminsiu ir visa tai nueis niekais. Tai bus jų žlugimas ir tai jiems daug atsieis.”

 

(Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie tai: Nr. 68, 73, 159)

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/01/05/vision-263-international-space-station-in-trouble-ministering-to-an-astronaut/