Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 356 – Dar vienas įspėjimas apie vulkano išsiveržimą Kanadoje

2022 m. gegužės 30 d., pirmadienio vakaras

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje pagal Patrick Mayberry giesmę „Holy Spirit Come“ https://youtu.be/7npYkaJ8kWc ir Michael W Smith „Let it Rain“ https://youtu.be/bQdfD4kmOtI. Pradėjau melstis. Šiandien savo širdyje labai mąstau apie atgimimą ir apie paklydusių išgelbėjimą. Nuėjau į kalno vietovę, kad skelbčiau 91-ą psalmę. Mačiau save apsivilkusią pilną ginkluotę, ėjau šalia Jėzaus keliu, vedančiu link kalno. Mūsų žirgai buvo netoliese už mūsų nugarų. Jėzus kalbėjo su manimi ir ragino mane toliau darbuotis. Išgirdau žodžius: „Padaryk prioritetu savo tarnystę“ ir „Eik tikėjime“. Nesu tikra dėl tam tikros tarnystės, į kurią buvau pakviesta, nes jaučiuosi šiek tiek kaip Mozė, ta prasme, jog galiu būti nepasiruošusi, todėl siųk ką nors kitą. Bet Jėzus pasakė: „Manyje tu gali“. Noriu tapti tikinčiu tikinčiuoju, kuris „daro taip, kaip kalba“ – kuris elgiasi taip, kaip Jėzus man sakė: „Tu darysi didesnius darbus nei šiuos". Aš užlipau ant savo žirgo, ir išjojau su kitais prie kalno papėdės. Man bekopiant, mano dešinė koja kiek slystelėjo. Kažkas, esantis kiek aukščiau manęs, sustojo ir padavė savo ranką ir padėjo man atsistoti ant kojų. Myliu Kristaus kūną! Pasiekiau viršūnę, susiradau savo erelį ir išvykau skelbdama psalmę.

 

Atsiradau skrisdama virš upės. Mano vaizdas buvo lyg iš paukščio skrydžio. Daugiausia ten buvo visžaliai medžiai, augantys abiejose upės pusėse. Mačiau kalnus esančius toliau abiejose pusėse ir priekyje. Mačiau du žmones plaukiančius upėje su baidarėmis.

 

Staiga, aš prisiminiau regėjimą, kurį mačiau laiku, kurį buvau skyrusi Dievui, tai įvyko 2022 m. gegužės 25 d., trečiadienį. Regėjime mačiau, kaip krioklys krenta į skaidrią upę. Netoli upės mačiau esančius kalnus ir medžius. Tuomet vanduo pasikeitė. Aš žiūrėjau tiesiai į krioklį ir mačiau, jog vandens lygis pakilo. Jis tekėjo greičiau ir buvo tamsesnis ir pripildytas nuolaužų. Mačiau perkrovą virš krioklio viršaus. Mano vaizdas pasikeitė ir aš mačiau audringus vandenis tekančius prieš upės išlinkį ir nuverčiančius keletą visžalių medžių, kurie buvo arti kranto. Tai buvo galinga. Žinau, jog tai susiję su tuo, ką aš matau dabar. Man tai priminė 1997 metų filmą „Dantės viršukalnė“. Aš paieškojau Yuotubėje ir suradau 7-tą ir 8-tą klipus, kuriuose matėsi kaip atrodė upė su nuolaužomis. Filme, vanduo pylėsi per užtvanką, bet regėjime mačiau krioklį. (Filmas buvo kiek perdėtas su upės griaunančia jėga, bet jūs galite pagauti idėją). Įdomu tai, jog ankstesniame regėjime Nr. 57, mačiau sunaikintą tiltą, lygiai kaip filme, tik jis atrodė kiek kitaip. https://youtu.be/n_c7JtDNNUo?t=53 (žiūrėti nuo 0:53-1:23) https://youtu.be/S1EsCWrUY84 (žiūrėti nuo 0:00-1:05).

 

Man žiūrint kaip du žmonės plaukia baidarėmis, išvydau tolumoje vulkano išsiveržimą. Mačiau kaip pakyla dūmai/pelenai. Kalbėjau tiems žmonėms ir, kaip tik galėjau, stengiausi juos įspėti ir padrąsinti. Nebuvau tikra, ar jie gali mane girdėti. Bet išvydau, kaip jie priplaukė dešinėn ir išlipo į krantą. Nežinau, kas jiems po to nutiko. Aš juos palaiminau. Jėzus turės jais pasirūpinti.

 

Sugrįžau prie baltojo suolelio. Paklausiau Jėzaus apie vulkano išsiveržimą, nes žinojau, jog esu tai mačiusi anksčiau, bet nebuvau tikra, ar tai susiję su ankstesniais regėjimais. Jėzus patvirtino: „Taip, dukra, to reikia tikėtis. Tu esi turėjusi ankstesnių regėjimų apie tai.“ Štai peržiūrėkite ankstesnius regėjimus Nr. 57, 58, 252, 332. Tai įvyks Kanadoje, Britų Kolumbijoje. Wapta krioklys Britų Kolumbijoje yra artimiausias krioklys, kuris atrodė panašiai į tą, kurį mačiau regėjime. Bet negaliu užtikrinti, jog tai būtent tas.

 

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau save, skrendančią nedideliame lėktyuve netoli kalnų grandinės. Aš esu keleivis, sėdintis šalia piloto. Mes stebime vulkano išsiveržimą iš šiokio tokio atstumo. Mačiau, kaip pliūpsnis šovė aukštai į orą.

 

Kokia žinutė? Jėzus pasakė: „Aš vis įspėdavau ir įspėdavau per Savo pranašus, per orus ir skirtingus ženklus ir stebuklus. Tai laikas be precedento. Aš naudoju stichines nelaimes, kad pažadinčiau žmones. Bus blogiau, žemė dejuoja laukdama Mano sugrįžimo, o žmonės nėra pasiruošę. Kaip aš trokštu juos surinkti juos po savo sparnais. Bet jie atmetė Mane. Žiūrėk! Mano grįžimas jau greitai, bet ar berasiu žemėje tikėjimą? Prisiminkite Mano įspėjimus bažnyčioms! Atgailaukite! Aš noriu visos jūsų širdies. Iš tiesų sakau jums, Aš Esu Vienintelis, kuris jus myli, Vienintelis, kuris gali pagydyti jūsų sužeistas širdis ir išlaisvinti jus iš visos jūsų vergijos. Nelaukite ilgiau.“

 

Amoso 3:7 „Tikrai Viešpats Dievas nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo savo tarnams pranašams.“

 

Joelio 2:13 „Persiplėškite širdis, o ne drabužius. Grįžkite pas VIEŠPATĮ, savo Dievą, nes Jis yra maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras bei susilaikantis nuo bausmės.”

 

Luke 18:8b "Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?"

 

Visas Mato 24 skyrius [https://www.bible.com/bible/419/MAT.24.LBD-KAN]

 

Rom 8:22-23 „Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintys pirmuosius Dvasios vaisius, - ir mes dejuojame, kantriai laukdami įsūnijimo, mūsų kūno atpirkimo.“

 

Įspėjimas bažnyčioms: Apr 2-3 [https://www.bible.com/bible/419/REV.2.LBD-KAN, https://www.bible.com/bible/419/REV.3.LBD-KAN]

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/05/30/vision-356-another-warning-of-coming-volcanic-eruption-in-canada/