Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 58 – Vulkano išsiveržimas Kanadoje / Jėzus valdo orus

2018 m. balandžio 15 d.

 

Lipdama laiptais žemyn pastebėjau savo draugę, ateinančią link manęs iš kairės pusės iš atviros erdvės. Ji man pamojuoja. Mes kartu nueiname link regėjimų vietos, kuri yra netoli, ir aš matau kitus šventuosius/tikinčiuosius stovinčius ir laukiančius. Mes pažvelgiame į ekraną.

 

Buvau šokiruota, nes matau kalno viršūnės išsiveržimą. Matau pelenų pliūpsnio debesį, kylantį į viršų ir besileidžiantį žemyn ant kalno šlaitų. Jis sunaikino viską savo kelyje.

 

Mano vaizdas pasikeitė ir dabar aš buvau kalno viršuje žvelgdama į šiaurę ir mačiau kalnų grandinę taip toli, kiek mano akys užmatė. Jų viršūnes dengė sniegas. Žvelgiant žemyn dešiniau, mačiau netoli esančią upę. Iš mano perspektyvos ji atrodė kaip juosta. Ji buvo apsupta miškų ir tekėjo link mano dešinės, tai yra į Rytus. Paklausiau Jėzaus, ar ši upė yra susijusi su praėjusiu regėjimu ir Jis atsakė: “Taip.” Jokio pavirtinimo, kokia tai provincija, kurioje tai įvyks. Ir jokio patvirtinimo apie laiką, kada tai įvyks. Supratau, jog nebus daug įspėjimų apie šį įvykį.

 

Taip pat supratau, jog bus daug nuniokojimo ir keletas mirčių. Supratau, jog tai nėra klimato kaitos pasekmė, o tai, jog Jis drebina pasaulį.

 

Jėzus pasakė: “Pasaulis yra Mano ir viskas, kas jame. Aš greitai grįšiu. Pabuskite! Sugrįžkite pas Mane ir atgailaukite! Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Niekas negali nueiti pas Tėvą kitaip, kaip tik per Mane. Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/04/15/vision-58-jesus-shakes-the-world/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto:

 

Jėzus jam sako: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.” (Jono 14:6)

 

„Aš esu Alfa ir Omega“, - sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis. (Apreiškimo 1:8)