Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 329 – Arkties ir Antarktidos paslaptys / Padrąsinantis Mozės liudijimas

2021 m. spalio 25 d., pirmadienio vakaras

 

Aš šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje kaip kad visada. Mano nauja mėgstamiausia garbinimo giesmė yra „My Worship“, kurią parašė Phil Thompson, o atlieka Leeland, Revere. https://youtu.be/4BP040wcxlY. Pradėjau melstis ir priėjusi prie savo kalno, pastebėjau kai ką kitokio. Mozė lipo į Sinajaus kalną – į tikrąjį Sinajaus kalną, kurį esu mačiusi ankstesniame regėjime Nr. 262. Kalnas, į kurį lipu, kad pasiekčiau jo viršūnę ir erelį, atrodo taip, kaip Sinajaus kalnas, bet aš niekada negalvojau, jog jis yra būtent tas kalnas. Dabar, matydama Mozę, lipantį į kalną, aš nuseku paskui jį. Aš pažvelgiu už savęs ir matau, jog kiti kariai taip pat seka paskui. Mes užlipame iki viršūnės ir aš matau Mozę, sėdintį ant akmens ir kalbantį kariams. Aš negirdžiu, ką jis sako, bet aš suprantu, jog jis moko ir padrąsina. Man Mozės liudijimas reprezentuoja kaip Dievas pasirinko ir įgalino žmogų, kuris savyje matė neįmanomą dalyką ir silpnybę, kad taptų vienu didžiausiu Izraelio vadovų. Jis stovi už įstatymą, už 10 įsakymų, už klusnumą, nuolankumą, ištikimybę ir ištvermę, jis pranašas, jo didelė meilė ir atsidavimas jo žmonėms padarė jį vienu geriausių užtarėjų, kurie tik kada gyveno (ar žinojote, jog jis 40 dienų pasninkavo už Izraelį tam, kad Dievas jų nesunaikintų, kai jie nusidėjo? Pakartoto įstatymo 9:13-19). Jis yra mokytojas, mokantis Dievo tiesos ir kaip garbinti Dievą – o tai ir yra Dievo širdis. Mozė nebuvo tobulas, bet Dievas panaudojo jį Savo tikslams. Mozė sutiko. Mes galbūt ir nebūsime pakviesti būti vadovais kaip Mozė, bet kai Dievas mus pakvies – kad ir kas tai bebūtų – net jei jaustumeisi, jog neturi ko pasiūlyti ar esi netinkamas – Jis jus apginkluos ir išmokys ir panaudos jus Savo tikslams, kad plėstumėte Jo karalystę, o tai teikia Jam šlovę. Palenkite savo valią Jam ir būkite norintys. Būkit padrąsinti.

 

Pradėjau skelbti 91-ą psalmę ir atsiradau ledo ir sniego šalyje. Pastebėjau, jog ten ant sniego buvo maži pastatai, kurie, suprantu, yra skirti moksliniams tyrimams. Supratau, jog turiu paskelbti deklaravimą, todėl įsmeigiau į sniegą vėliavą ir paskelbiau žemę priklausančią Jėzui. Jis neturi jokių sienų ir ribų! Amen. Supratau, jog aš buvau Arktyje.

 

Prie baltojo suolelio, Jėzus pasakė: „Aš myliu Arktį – iš atšiaurumo prasikala gyvybė.“ Tuomet Jis man pasakė: „Kadaise Arktis buvo šilta ir pilna augalų ir gyvūnų. Ji ne visada buvo šalta.“ Aš supratau, jog pasaulis prieš tvaną buvo kitoks. Tuomet Jis man pasakė: „Kaip Danguje, taip ir Žemėje.“ Ir Jis tęsė toliau: „Pasaulis pasikeitė, bet jis ir vėl pasikeis.“ Aš prisiminiau ištrauką iš Apr 21:1, kur Jonas išvydo naują dangų ir naują žemę. Jėzus taip pat pasakė, jog ten „glūdi paslaptys“. Aš paklausiau, ar tos paslaptys patvirtina potvynį? Ir Jis atsakė: „Taip, dukra. Jos patvirtina keletą dalykų.“ Bet Jis nepaaiškino, kas tie „keletas dalykų.“ Man buvo priminta tai, ką aš žinau.

 

Nuėjau pažiūrėti įprasto regėjimo. Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau imperatoriškąjį pingviną. Tuomet vaizdas pasikeitė. Išvydau arktinį vaizdą – ledą ir sniegą, kuriuos neseniai buvau mačiusi, bet šį kartą buvo ir nedideli dantyti kalnai, padengti sniegu ir ledo nuošliaužom. Supratau, jog pingvinai ir ledo bei sniego šalis reprezentuoja Antarktidą. Jėzus pasakė: „Po ledu yra paslėptų dalykų.“ Jis man priminė Enocho knygą ir Steve Quayle. Suprantu, jog turiu įdėti nuorodas į ankstesnius regėjimus Nr. 32 ir 112. Demoniškos būtybės turi paslėptų paslapčių lede Antarktidoje ir blogis kyla. Mes matome daugiau viso to ženklų.

 

Yra tokia Dviejų Pastorių [the Two Preachers] ataskaita jų naujausiame įrašę: „Kas ką tik įvyko, 30 dalis“ [What Just Happened #30]. https://youtu.be/Ll9AVTS4MFc žiūrėti ties 1:32 – 1:42 laiko žyme, kur rodomi pilki žiedai danguje virš Derbišyre, Jungtinėje Karalystėje. Aš mačiau tokius žiedus regėjime Nr. 152 ir 168, ir jie indikuoja demonų aktyvumą. Nebūkime apgauti! Supraskime, kas vyksta. Dievas įspėja pirma laiko.

 

Joelio 2:30 / Apd 2:19 „Aš danguje ir žemėje parodysiu stebuklų – kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų.“ / „Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje, žemėje, parodysiu ženklų: kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų.“

 

Kokia žinutė? Jėzus pasakė: „Tegul žmonės žino, jog Aš juos myliu ir nenoriu, kad jie būtų apgauti. Aš naudoju Savo pranašus, kad įspėčiau žmones. Tegul skaitytojas supranta, kokiame laike jūs esate.“

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/10/25/vision-329-hidden-secrets-in-the-arctic-and-antarctica-the-encouraging-testimony-of-moses/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Biblijos ištraukos, paminėtos regėjime:

 

„Be to, Viešpats pridūrė: ‘Dabar matau, kad ši tauta tikrai yra kietasprandė tauta. Tad palik dabar mane vieną, kad galėčiau juos sunaikinti, ištrindamas jų vardą po dangumi. Iš tavęs padarysiu galingesnę ir gausesnę už juos tautą’. Apsisukau ir leidausi žemyn nuo kalno. Kalnas liepsnojo ugnyje. Abiem rankomis laikiau dvi Sandoros plokštes. Tada pamačiau, kad jūs iš tikrųjų nusidėjote Viešpačiui, savo Dievui, nusiliedindami veršio atvaizdą. Jūs buvote veikiai suskubę pasukti iš kelio, kuriuo eiti Viešpats buvo jums įsakęs. Paėmęs abi plokštes, sviedžiau jas abiem rankomis nuo savęs ir sudaužiau jūsų akyse. Tada gulėjau kniūbsčias prieš Viešpatį keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, kaip anksčiau, nevalgydamas duonos ir negerdamas vandens, dėl sunkios jūsų nuodėmės, kuria buvote nusidėję, darydami, kas nedora Viešpaties akyse, ir jį pykdydami. Man buvo baisu dėl Viešpaties degančio pykčio jums, skatinusio jį sunaikinti jus. Bet Viešpats išklausė manęs ir šį kartą.“ (Pakartoto įstatymo 9:13-16)

 

„Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko.“ (Apreiškimo 21:1)