Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 262 – Saudo Arabija yra tikroji Sinajaus kalno vieta / Patarnavimas arabui sargybiniui

2020 m. gruodžio 31 d., ketvirtadienis

 

Kaip ir visada, šlovinau Sosto patalpoje. Paleidau groti ir dainavau pagal Matt Gilman dainą “Holy” https://youtu.be/yiQCuNrarBU, taip pat ir keletą kitų šlovinimo dainų. Pradėjau melstis. Mano maldos laikas apima daugelį dalykų: paklydusius, atgimimą, prekybą žmonėmis, Trumpą, pasaulio vyriausybes, Izraelį, santuokas, asmeninę šeimą ir draugus, ir šiek tiek išlaisvinimo prieš pradedant dvasinę kelionę. Prieš pradėdama skelbti 91-ą psalmę, aš paprastai išvardinu konkrečias tarnystes, žmones ir oranizacijas. Ir kol aš skelbiu psalmę, aš taip pat ja uždengiu ir žmogų/žmones, pas kuriuos esu siunčiama patarnauti. Aš užlipau į kalną apsiginklavusi Dievo ginkluote, susitikau savo erelį ir mes išskridome. Atsiradau žiūrėdama į man pažįstamą kalnuotą, akmenuotą, smėlingą vietovę, kuri man priminė vaizdą iš dokumentinio filmo, kurį esu mačiusi kiek anksčiau, filmas buvo apie tai, jog Sinajaus kalnas randasi Saudo Arabijoje. Mano vaizdas pasikeitė ir mačiau didelių akmenų krūvą, aptvertą vieline tvora. Netoli tvoros buvo vyras, vilkintis uniforma. Supratau, jog jis sargybinis. Jis žvalgėsi po vietovę ir vaikštinėjo aplink. Aš kalbėjau tam sargybiniui. Pasidalinau savo viltimi, padrąsinau jį siekti Ješua Mesijo ir palaiminau jį.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus, ar tas vyras buvo Saudo Arabijos Gynybos karys prie Sinajaus kalno? Ir Jis atsakė: “Taip, dukra.” Aš tada paklausiau Jėzaus, ar tai yra tikroji Sinajaus kalno vieta ir Jis atsakė: “Taip, dukra.” Mano supratimu, akmenų krūva yra vieta, kur buvo garbintas auksinis veršis, kol Mozė buvo užlipęs į kalną. Nuėjau pažiūrėti regėjimo.

 

Nulipau dideliais laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome iki vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė mums tolumoje matant Sinajaus kalną, mačiau jo patamsėjusią viršūnę, taip pat mačiau senyvą vyrą, vilkintį rūbu/tunika su sandalais, jis turėjo baltą barzdą, ėjo link kalno. Mačiau jį iš tolo, todėl negalėjau įžiūrėti visų smulkių detalių. Supratau, jog tai Mozė. Tada mano vaizdas pasikeitė ir išvydau Mozę stovintį ant lygios vietos ant kalno, arti viršūnės ir šalia jo buvo degantis debesis! Jis švytėjo skaisčiai oranžine, raudona ir geltona spalvomis ir kartu skleidė skaisčią šviesą. Tai buvo storas debesis ir garsas buvo toks, lyg vėjo, kuris sukurtų besitrankantį/dundantį garsą. Esu girdėjusi tą dundančio vėjo garsą prieš pora metų, kai Jėzus mane buvo paėmęs į Dievo Tėvo Šventyklą, ir viskas, ką aš galėjau matyti buvo pridengta su šviesa ir girdėjau tą dundantį vėją. Tai privertė mane žemai nusilenkti. Tai yra Šekina šlovė. Išvydau kaip Mozė įžengia į debesį ir pranyksta. Kokia žinia? Jėzus pasakė:

 

“Tikroji Sinajaus kalno vieta yra Saudo Arabijoje. Mano paveldas kirto Akabos jūrą [Raudonosios jūros įlanka] ir įžengė į Midjano žemę. Egipte esanti Sinajaus kalno vieta yra melas. Tai atėjo iš melo tėvo. [t.y. šį melą sugalvojo šėtonas].”

 

Galatams 4:25 ištraukoje rašoma, jog Sinajaus kalnas Arabijoje yra tame pačiame meridiane kaip ir Jeruzalė. Supratau, jog man reikia atlikti tam tikrus namų darbus dėl izraelitų kelio link Sinajaus kalno. Tikroji jūros kirtimo vieta, kurią patvirtino Jėzus, yra prie Nuveibos paplūdimio, Egipte. Jis yra 5 mylių (8km) ilgio ir 3 mylių (4.8 km) pločio. Nuo šio paplūdimio, po to, kai Dievas perskyrė vandenis, izraelitai perėjo Akabos įlanką 16-os kilometrų žemės juosta vedančia į senovės Midjaną arba dabartinę Saudo Arabiją. Įdomu tai, jog ankstesnis Ron Wyatt atradimas naudojant sonarų technologiją parodė, jog nuo to paplūdimio veda povandeninis žemės tiltas. Iš abiejų šio tilto pusių žemės lygis drastiškai nukrinta taip sukurdamas povandeninį taką. Sinajaus kalnas yra “Jabal Maqla” kalnas arba vietinių vadinamas Jabel Musa (Mozės kalnas), kuris randasi Jebel el-Lawz kalnų masyve. Uola, kurią Mozė perskėlė randasi prie Horebo kalno, kuris yra kelyje link Sinajaus kalno. Yra daug įrodymų, kurie patvirtina, jog tai yra tikroji vieta. Paskatinčiau jus atlikti savo tyrimą. Prieš kelerius metus mačiau Ron Wyatt dokumentiką, bet aš jums duosiu nuorodas į tris dokumentinius filmus, kuriuos žiūrėjau neseniai, ir kurie yra labai vertingi:

 

Ryan Mauro Show https://youtu.be/YjrxHqNy5CQ

Dr. Kent https://youtu.be/AMFjP2r7AJs

Joel Richardson https://youtu.be/YDyArvioJ6w

 

Pasinaudojau keliomis nuotraukomis iš interneto, kad galėčiau paaiškinti kelis dalykus. Pirmoji nuotrauka yra tai, ką aš mačiau dvasinėje kelionėje: akmenų krūva aptverta vieline tvora. Tai vieta, kur buvo garbinamas auksinis veršis, kol Mozė buvo užlipęs į kalną. Ant tų akmenų yra petroglifai, vaizduojantys jautį/veršį ir jį garbinančius žmones.

 

Jabal Maqla kalnas – tikrasis Sinajaus kalnas. Atkreipkite dėmesį į patamsėjusią viršūnę. Nė viena kita viršūnė neturi tokio patamsėjimo. Šio kalno viršūnė siekia 7631 pėdas arba 2326 km.

 

[Nuveiba paplūdimys Egipte. Vieta iš kurios izraelitai perėjo jūrą.]

 

[Ratas nuo vežimo?]

 

[Izraelitų kelias iki Sinajaus kalno]

 

Elimas minimas Išėjimo knygos 15:27 yra Tayeb Al Ism Saudo Arabijoje: “Paskui jie atėjo į Elimus, kur buvo dvylika vandens šaltinių ir septyniasdešimt palmių. Jie apsistojo ten prie vandens.” https://youtu.be/eHqVZJy-mn4

 

Uola prie Horebo, kur Mozė perskėlė uolą, kad duotų izraelitams vandens prie Refidimų stovyklos. Išėjimo knygos 17:1. Atkreipkite dėmesį į tuos glotnius akmenis. Jie yra 60 pėdų (18 metrų) aukščio. Tai pakeliui link Sinajaus kalno.

 

Išėjimo 24:4 “Mozė atsikėlęs anksti kitą rytą, pastatė kalno papėdėje aukurą su dvylika akmeninių stulpų dvylikai izraelio giminių.” Jie buvo atrasti Sinajaus kalno papėdėje.

 

Mozė buvo apsaugotas uolos plyšyje, žr. Išėjimo 33:21-23

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/12/31/vision-262-saudi-arabia-is-the-true-location-of-mount-sinai-ministering-to-a-saudi-guard/