Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 152 - Londono demoniškas portalas / Demonų aktyvumas

2019 m. balandžio 4 d., ketvirtadienio vakaras


Kaip kad visada, aš šlovinu ir garbinu Dievą Sosto patalpoje. Tuomet aš meldžiuosi ir skelbiu 91-ą psalmę. Pamaniau, kad suteiksiu skaitytojui šiek tiek supratimo apie šią savo rutiną. Aš pradėjau matyti save su Dievo ginkluote, kuri man buvo duota dvasiniame pasaulyje. Ji atrodo panaši į ginkluotę, kuri buvo dėvima viduramžiais. Aš pradedu kopti į kalną (kas atrodo, jog labai greitai pavyksta užkopti) ir, kai pasiekiu viršūnę, tuomet laukiu savo erelio. Mano baltagalvis erelis greitai atvyksta ir aš užsėdu jam ant nugaros. Jis didžiulis - panašiai tokio dydžio kaip iš filmo "Žiedų valdovas". Kai mes išvykstame ir keliaujame per Žemę, aš skelbiu psalmę. Šiandien aš, baigdama skelbti psalmę, atsiradau ant to apžvalgos rato Londone, Anglijoje. Manau, jog jis vadinamas "Londono akimi". Tuomet aš pažvelgiau į vieną iš uždarų būdelių. Ten galėjo būti ir daugiau žmonių, bet aš susikoncentravau į vieną asmenį, kuris buvo neviltyje. Pagiedojau jai apie išgelbėjimą ir viltį, kuri ji turi Kristaus laisvėje. Pasimeldžiau jai palaiminimo. Tuomet pasimeldžiau, kad Dievas surastų jai tikrų tarnautojų bažnyčią ir kad ji galėtų turėti tikrą bendravimą su kitais tikinčiaisiais.


Tuo metu aš jau buvau pavargusi. Aš, kaip visada, sugrįžau prie baltojo suolelio. Aš paklausiau Jėzaus, ar galėčiau pamatyti regėjimą, ar yra koks. Vaizdas atsivėrė ties ta pačia vieta, kurioje ką tik buvau. Mano perspektyva buvo virš "Londono akies" ir Londono. Pažvelgiau žemyn, kad pažiūrėčiau, ar yra koks nuniokojimas, bet viskas buvo normalu. Tuomet pažiūrėjau į priekį virš miesto ir išvydau masyvų judantį tamsų juodą/pilką žiedą. Iškart suvokiau, kad jis demoniškas. Paprašiau Jėzaus, kad patvirtintų, jog tamsus žiedas yra demoniškas ir Jis atsakė: "Taip." Ar jis čia dėl portalo? "Taip." Ar tai portalas - nukopijuota Babilono Baalo arka, kuri buvo pastatyta Londone 2016 m.? Jėzus atsakė: "Taip, tai dalis to." (Aš supratau, jog yra ir daugiau portalų toje šalyje). Jis tęsė sakydamas: "Didžiulė tamsa ateina į šį miestą - didžiulė apgaulė. Bažnyčia, stovėkite tvirtai savo tikėjime tam, kad nebūtumėte apgauti ir nuvesti į paklydimą." Ištrauka iš Iz 7:9b iškart atėjo į mintį: "Jeigu nestovėsite tvirtai tikėjime, išvis neatsilaikysite."


Tikintieji, toliau gilinkitės į Žodį ir melskitės už savo tautą ir visas tautas. Prisiminkite, jog didesnis yra Jis, kuris yra jumyse, nei tas, kuris yra pasaulyje. Supraskite, kas jūs esate Kristuje. Nereikia nieko bijoti.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/04/04/vision-152-know-who-you-are-in-christ/