Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 159 - Kosmoso kelionės neteikia šlovės Dievui

2019 m. gegužės 15 d., trečiadienio vakaras


Po garbinimo ir šlovinimo laiko Sosto patalpoje, kaip man įprasta, aš pradėjau melstis. Aš keliavau dvasinėje kelionėje skelbdama 91-ą psalmę ir atsiradau šiek tiek virš Žemės, bet žinojau, jog nesu labai toli. Staiga pro mane iš dešinės praskriejo raketa, kol aš žiūrėjau žemyn į Žemę. Tuomet aš atsiradau toje raketos dalyje, kurioje būna astronautai. Vienas jų tiesiog žiūrėjo pro langą ir atrodė, jog jis kažką mąstė. Aš pradėjau giedoti giesmę: "Jis Viskas Man", kuri prasideda žodžiais: "Žvaigždėse matau Jo rankų darbą..." Aš jiems priminiau apie Dievo didingą darbą kosmose, kaip Jis sukūrė kiekvieną planetą, žvaigždę ir galaktiką su tikslu ir tvarka. Aš paklausiau: Ar manote, jog tai įvyko atsitiktinai, jog dangaus kūnai gali veikti kartu ir nesunaikinti vienas kito? Aš pasidalinau ištrauka iš Rašto Ps 24:1 ir priminiau jiems, jog viskas sukasi ir juda tobuloj laiko kontrolėje su tikslu. Ir tik Kūrėjas galėjo taip padaryti! Jis netgi suteikė vardus visoms planetoms ir žvaigždėms! Pagalvokit, kaip žymiai daugiau Jis galvoja apie jus! Aš sugiedojau jiems dar kelias giesmes ir palaiminau prieš išvykdama.


Prie baltojo suolelio, Jėzus stovėjo ir aš išvydau save, stovinčią priešais Jį šalia suolelio. Mes trumpai pasikalbėjome apie Trumpo nesėkmingą sprendimą suteikti pinigų kosmoso programai vietoj to, kad pagelbėtų savo tautai. Aš supratau ir Jėzus tai patvirtino, jog nieko gero nebus iš žmogaus troškimo keliauti į kosmosą, nes jie yra motyvuojami bedieviškais ir pasaulietiniais troškimais. Tai atneš sunkumų ir sielvarto.


Nulipau laiptais, susitikau savo šventųjų grupę ir nuėjau iki ten, kur kiti buvo susirinkę regėjimų vietoje ir pažiūrėjau į ekraną. Vaizde išvydau baltą raketą ant paleidimo platformos ir girdėjau balsą, skaičiuojantį: "T minus 10, 9, 8..." ir t. t. Aš paklausiau, ar paleidimas bus sėkmingas ir Jėzus atsakė: "Taip." Bet tuomet aš supratau, jog po to nebebus viskas gerai. Jėzus priminė man peržiūrėti ankstesnius regėjimus apie kelionių į kosmosą pasekmes: Nr. 68 ir 73. Ne tik kad kosmoso programa yra pinigų švaistymas, bet tai taip pat yra priešo suplanuotas dėmesio atitraukimas, kuris motyvuoja žmoniją mąstyti, jog jie gali atrasti visatos kilmę ir galiausiai išsiaiškinti kaip išlaikyti gyvybę kosmose, kad kelionės kosmose būtų pateisintos. Bet tam reikia turėti širdį, nepriklausomą nuo Dievo ir Jo valios mums. Troškimas keliauti į kosmosą įgalina stabmeldystę - kurioje mes matome savo išminties ir galios triumfą. Kelionių į kosmosą motyvai neteikia jokios šlovės Dievui, bet teikia žmogui, o būtent to nori priešas. Ir jeigu šis prieinamas pažinimas pareikalauja žmonių aukų, tuomet priešas bus už tai.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/05/15/vision-159-space-travel-does-not-glorify-god/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šventojo rašto, paminėta regėjime:

 

"Žemė ir visa, kas joje, yra VIEŠPATIES, pasaulis ir visi jo gyventojai." (Psalmyno 24:1)