Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 214 - Triguba nedora sąjunga / Koronavirusas

2020 m. kovo 17 d., antradienis

 

Kaip visada, garbinau ir šlovinau Sosto patalpoje. Pradėjau melstis ir konkrečiai meldžiausi dėl koronaviruso. Pradėjusi deklaruoti 91-ą psalmę, aš, kaip visada, keliavau su savo ereliu. Aš deklaravau, kol skridome aplink žemę. Viskas užsibaigė panoraminiu vaizdu. Esu mačiusi panašius vaizdus į šį ankstesniuose regėjimuose. Iškart prisimenu du [regėjimus], bet jų gali būti ir daugiau. Vienas jų - tai galutinis mūšis iš Nr. 77 regėjimo [taip pat ir Nr. 19] ir kitas, tai Nr. 196 - didžioji gyvatė įmetama į pragaro ugnį.

 

Buvau tolokai, todėl galėjau viską matyti. Dešinėje buvo 3 didžiulės skirtingai atrodančios gyvatės, kurios buvo tarpusavyje sujungtos, lyg būtų surištos. Jos šnypštė. Viena jų tikrai atrodė kaip angis. Likusios atrodė kaip drakono/gyvatės samplaika. Dvi jų turėjo nagus, žvynuotą odą ir uodegas kaip gyvatės. Angis buvo visa su žvynais ir išsišakojusiu liežuviu. Sunku apibūdinti jas. Jos buvo šlykščios; kaip iš siaubo filmo. Kairėje fone buvo legionai angelų sudarantys pusapskritimį ir pasiruošę mūšiui. Žiūrint kitu kampu į šį panoraminį vaizdą, mačiau skaistų antgamtišką botagą, kurį naudojo galingas angelas, kad kankintų tas gyvates. Girdėjau gyvačių klyksmus, kai juo būdavo suduodama. Tada pasirodė didžiulė šviesa, aš žinojau, jog tai Dievo šlovė nusileidžianti tarp angelų ir trijų surištų gyvačių. Iš šios šlovingos šviesos išniro Galinga Ranka ir sugriebė tris surištas gyvates. Kitame vaizde mačiau šią Galingą Ranką metančią tris gyvates į pragaro ugnį. Mačiau tą pragaro vietą ankstesniame regėjime - Nr. 196. Jos klykė krisdamos žemyn. Aleliuja! Ir Ačiū tau, Dieve!

 

Prieš dvi su puse savaitės aš gavau informacijos iš vieno savo draugo, kuris perdavė man pranašo, vardu Doug Addison, išminties žodį. Nebuvau prieš tai nieko girdėjusi apie šį pranašą, bet jis turėjo žodį iš Viešpaties, jog koronavirusas yra šėtono pasaulinė ataka, kad būtų sustabdytas krikščionybės atgimimas, tam jis naudoja trigubą nedorą sąjungą: apgaulės gyvatę, religinės dvasios angį ir nuodingąją koronaviruso gyvatę (žr. Mok 4:12 apie Dievo šventą trigubą virvę, kurią kopijuoja šėtonas, nes jis negali nieko naujo sugalvoti). Paklausiau Jėzaus, kad patvirtintų, jog Addisono išminties žodis iš tikrųjų yra tiesa ir Jis atsakė: "Taip". Taigi, šis regėjimas apie tris gyvates ir jog pats Dievas jas sunaikins yra Addisono žinutės iš Viešpaties patvirtinimas ir įrodymas, ką gali padaryti malda! Jėzus sakė: "Tikintieji, nenustokite melstis!" Susivienykime maldai, kad sulaužytume šį pasaulinį nedorą gyvačių aljansą: apgaulės gyvatės, religinės dvasios angies ir koronaviruso gyvatės - trigubą ataką nukreiptą atgimimo sustabdymui. Negalime ignoruoti priešo schemų: galime aiškiai matyti, jog šėtonas naudoja baimę, kad sukurtų paniką. Jis nori atitraukti bažnyčią nuo viešų susirinkimų ir sukurti chaosą. Sustokite, pirmiausia melskitės ir prašykite išminties.

 

Pagal Addisono pasiūlytą maldą meldžiuosi kiekvieną dieną nuo tada, kai ji man buvo atsiųsta. Pamąstykite, gal norite daryti taip pat. Po maldos įdėjau nuorodą, jei norėsite daugiau informacijos.

 

Addisono malda:

Viešpatie, mes surišame Apgaulės gyvatę, Religinės dvasios angį ir Nuodingąją koronaviruso gyvatę. Mes sulaužome jų pasaulinį nedorą aljansą, trigubą ataką nukreiptą pasaulinio krikščionybės atgimimo sustabdymui. Viešpatie, mes meldžiame, jog nutrauktumei Apgaulės gyvatės, Religinės dvasios angies ir Nuodingosios koronaviruso gyvatės atakas. Mes meldžiame, jog sustabdytumei pasaulinę epidemiją. Mes meldžiame išgijimo sergantiems. Mes skelbiame visišką valdžią virš šio viruso ir visoms susijusioms su juo ligoms ir mirtims. Ir taip, kaip Izaijo 14:29 parašyta - "jus plakęs vėzdas sulaužytas" - taip ir šėtonas nuplakė Žemę koronaviruso vėzdu. Mes, Viešpatie, meldžiame, jog Tu sulaužytum šios atakos vėzdą ir atneštum pasaulinį atgimimą išliedamas savo Dvasią. Mes skelbiame psalmę 91:7 "Nors tūkstantis kristų tavo kairėje ir dešimt tūkstančių - dešinėje, tavęs niekas nepasieks." Jėzaus vardu.

 

Doug Addison internetinis puslapis:

https://dougaddison.com/2020/02/special-prophetic-release-on-the-coronavirus/?fbclid=IwAR0Zz-rdFJEJupR4ILRroL9wkeX-SrxqpxUJhhE6DqSl4sEzYuWhKTX9r7U

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/03/17/vision-214-the-3-cord-unholy-alliance/