Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 196 - Būkite ištvermingi maldoje!

2019 m. gruodžio 1 d., sekmadienio vakaras


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje, kaip kad visada darau. Maldos metu dvasioje nekeliavau. Aš tiesiog meldžiausi dėl konkrečių dalykų ir pasilikau Sosto patalpoje. Jėzus su manimi sėdėjo ant laiptų ir pasakė man pažiūrėti į priekį, ir aš supratau, kad Jis norėjo man kažką parodyti. Todėl pažvelgiau ir staiga kažkas panašus į gyvatę su atvertais nasrais puolė į mane! Man tai priminė lyg 3D filmą, kur tam tikri objektai atrodo iššoka iš ekrano link tavęs. Ji buvo įtraukta atgal ir negalėjo manęs sužeisti. Tuomet aš mačiau tai, ką aš esu mačiusi ankstesniame regėjime - gyvatę surišo ir supančiojo grandinėmis Galingas Dievo Angelas ir aš mačiau tą didžiulę gyvatę iš šono (o tai buvo iš šiokio tokio atstumo, nes galėjau matyti visą vaizdą), ji krito nuo aukšto juodos uolos skardžio į žemiau esančią prarają, kuri švytėjo oranžine ir raudona spalvomis. Ten apačioje buvo liepsnos. Labai norėčiau mokėti tai nupiešti! Ankstesnis regėjimas yra 185.


Mintis, kurią Jėzus norėjo pasakyti ir leido man suprasti yra tai, kad mes žinome piktojo galą. Bet jis nepasiduos, jis nepailsta darbuodamasis prieš Izraelį, bažnyčią ir viską, ką Dievas myli. Jėzus pasakė: "Nepaliaukite melsdamiesi. Jūs galite pasijausti pavargę, bet paprašykite Mano pagalbos ir Aš suteiksiu to, ko jums reikia, kad užbaigtumėte. Priešas stengsis trikdyti jūsų dėmesį, kad atitrauktų jus nuo maldų. Identifikuokite tuos trikdžius. Malda yra galinga ir efektyvi, kai ji kyla iš širdies." Jis man vėl priminė ištrauką iš Laiško romiečiams 12:11-12 "Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/12/01/vision-196-persevere-in-praying