Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 390 - Artėjantis galingas vėjas / Jėzus šluoja bažnyčios laiptus / Meteoras trenksis į miestą Jutoje - 5-as įspėjimas

2023 m. birželio 12 d., pirmadienio vakaras

Šlovinau pagal Chris Tomlin giesmę "Holy Forever" https://youtu.be/hZcrSa6pjs4, Jesus Image "Oh The Glory of Your Presence" https://youtu.be/_cYRh9tzADQ, Joshua Aaron ir Aaron Shust "Salvation Is Your Name"  https://youtu.be/wfraiiWHvQc, Cece Winans "You Are Worthy Of  It All" https://youtu.be/JzZSrOPeolc.

Pradėjau melstis dėl daugelio dalykų nacionaliniu ir asmeniniu lygmeniu. Meldimasis Dievo pažadų įvykdymo iš Jo Žodžio paliečia Jo širdį ir dangus į tai atsiliepia.

Regėjimas: Stovėjau prie savo upelio, kur aš susitinku su Jėzumi ir jaučiau bei girdėjau, kad artinasi vėjas. Jėzaus plaukai plazdeno vėjyje ir Jis šypsojosi. Vėjas nupūtė lengvus dalykus kaip kad pelus arba tokius daiktus, kurie nebuvo tvirtai įsišakniję, atrodė, lyg vėjas apvalytų vietovę. Tai buvo šiltas vėjas ir lengvas odai. Tada išgirdau Jėzų sakantį: "Dukra, Aš ateinu." Tada vėjas pakėlė mane ir aš išvydau save nešamą vėjo. Tai buvo gan neįtikėtina, atrodė lyg vėjas turėtų savo charakterį ir jis buvo apsiautęs mane lyg didelė skara apkabintų mane. Jėzus pasakė: "Mano Dvasia ateis, nebijok, aš dar nebaigiau. Prisimink, aš ištiriu kiekvieną širdį. (Ps 24, Jer 17:10). Dvasia ateis virš tavęs ir suteiks tau daugiau galios. Aš labiau atversiu tavo akis ir suteiksiu valdžios sostą. Visi gaus atsižvelgiant į Mano malonę. Toliau eik savo apmokymuose su pasitikėjimu, malone ir kantrybe."

Interpretacija: Vėjas - tai Šventoji Dvasia. Tikiu, kad Viešpats apvalo Savo Nuotaką - sielos pelus - visa, kad mus sulaiko nuo visiškos laisvės Kristuje. Jis ištiria ir kovoja dėl kiekvienos širdies ir Jis yra labai suinteresuotas procesu. Mes visi norime, kad pažadėtoji dvasia ateitų ir duotų mums viską, ką Ji atneš, bet tam yra ir apvalymo procesas, pro kurį pirmiausia turi praeiti Nuotaka.

Paskutiniu metu, aš mokausi atidėti į šalį išdidumą ir įsižeidimo dvasią. Leviatano išdidumas yra šlykštus ir jis iškreips žodžius, šitaip neleisdamas pasinaudoti patarimu, motyvuodamas įsižeisti ir tapti visiškai nepamokomu. Išdidumas gali sužlugdyti tavo liudijimą, santykius, ir tavo tarnystę. Bet tai yra bet kas, kad verčia mane sureaguoti priešingai, nei kad yra dvasios vaisiai. Netgi dabar, jie ropoja prie mano durų, žvlgčioja vidun ir beldžiasi. Vienas dalykas yra apie tai žinoti, o kitas yra tame dalyke eiti. Prie savo sankryžos, girdžiu išmintį sakant: "Eik aukštesniu malonės keliu - būk nuolanki kaltinimų/persekiojimo/nusivylimo akivaizdoje ir atsakyk su meile." Jėzus kviečia mane pilnai apsitikėti Juo, viską padedant prie Jo kojų, ir tik Jame ir su Juo, aš galiu atsakyti meilėje. Prisiminkite didį Jėzaus liudijimą netgi pasitinkant mirtį, Jis atsakė su nuolankumo ir meilės balsu: "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą". Luko 23:34.

Regėjimas: Atsiradau ant savo žirgo kalno papėdėje. Man pradėjus kopti, kalnas pradėjo drebėti. Kai kurie akmenys, skirtingo dydžio, kurie ne itin laikėsi ant kalno, pradėjo nuo jo kristi, bet tvirčiau besilaikantys pasiliko savo vietoje. Aš išvengiau susidūrimo su didesniais akmenimis, bet mažesnieji akmenys, kurie krito į mano kelią, apsunkino man ėjimą, bet visgi sugebėjau užkopti iki viršaus.

Interpretacija: Dideli akmenys reprezentuoja akivaizdžią nuodėmę ar tai, kas akivaizdžiai neteisinga, kaip kad žmogžudystė, satanistinis garbinimas, vagystė ir pan. Mažesnieji akmenys reprezentuoja ne tokias akivaizdžias nuodėmes, kaip kad įsižeidimas, pavydas, neatleidimas arba dalykus, kurie atrodo nereikšmingi, į kuriuos mes įpuolame. Tai lyg valtis su nedidele skyle joje. Galų gale ji bus apsemta ir nebegalės jūsų išlaikyti. Aš sugebėjau pro tai praeiti ir toliau ėjau. (Mes nesame nežinantys apie priešo schemas, bet jas identifikuojame, atgailaujame ir einame visiškame klusnume). Supratau, kad Jėzus toliau drebins bažnyčią - visus mus - kol visa bus sudrebinta ir kad tai, kas netvirta atkristų, o kas tvirta pasiliktų. Jėzus ieško Nuotakos be jokios dėmės. Ef 5:27.

Regėjimas, 1 dalis: Užsėdau ant savo erelio ir išvykau skelbdama 91-ą psalmę. Mums beskrendant virš vandens telkinio, didžiulė demoniška gyvatė išniro iš vandens ir vienu iš savo čiuptuvų sugriebė mano ereliui už kojos. Aš išsitraukiau savo kalaviją ir smogiau į čiuptuvą. Kviečiausi dangaus pagalbos ir pasirodė 3 angelai, kurie paleido 3 strėles į tos gyvatės galvą. Demoniška būtybė paleido mano erelį ir paniro į vandenį. Tai buvo didžiulė bjauri jūrinė gyvatė, kuri atrodė kaip milžiniškas mutavęs aštuonkojis.

Interpretacija: Žinojau, jog tai demoniškas valdovas. Manau, jog mano erelio užpuolimas reiškia užpuolimą to, ką aš darau pranašiškai, galbūt tai susiję su paskirta užduotimi. Aš mielai paprašysiu jūsų maldų apsaugai. Ačiū.

Mano kalavijas reprezentuoja Dievo Žodį kaip ginklą. Tai taip gyvybiškai svarbu, kad mes įsimintume Dievo Žodį! Hebrajams 4:12 "Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos (protas, valia ir emocijos) ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies sumanymus bei mintis."

Trys angelai galimai reprezentuoja tris Dievo dangaus tarnus, kurie yra išleisti pagelbėti. Aš mokiausi tai, kad strėlės reprezentuoja deklaruojamą Dievo Žodį. (Strėlė gali reprezentuoti bet kokį skaičių "žodžių" iš Viešpaties. Kaip kad pranašiškas Rhema Žodis iš žmogaus ar pavyzdžiui iš giesmės, arba Logos Žodį iš Rašto ar veiksmo.) Man yra priminta, jog kai mes paskelbiame dalyką, tai turi būti įgyvendinta. Job 22:28. Kai mes skelbiame Dievo Žodį, mes jį išsakome į dvasinį pasaulį. Tai vadinama Jo pažadų pasakymu Jam atgal, ir dangus reaguoja su jėga - angelai bendradarbiauja su mumis ir į taikinius yra pataikoma. Bet nuo Dievo priklauso, kaip Jis į tai atsakys.

Jūrinio dvasinio valdovo pavyzdys yra Leviatanas. Jis dažniausiai yra vienas iš dvasinių valdovų miesto ar miestelio, kuris randasi prie upės ar vandens telkinio.

Aš paklausiau Jėzaus apie šį dvasinį valdovą. Jis pasakė: "Pasilik Mano poilsyje. Jame tu būsi saugi ir apsaugota. Kyla grėsmė priešo teritorijai ir jis stengsis surasti būdų tave užpulti. Bet Aš tave pridengiau. Išlik nuolanki ir laikyk savo akis nukreiptas į Mane, nesuteik priešui priežasties tave apkaltinti."

Regėjimas, 2 dalis: Po pergalės prieš priešą, mes atvykome prie baltos bažnyčios šalia upės. Ji atrodė labai panaši į tą, kurią mačiau regėjime Nr. 376: tai balta senovinio stiliaus bažnyčia su aukštu bokštu ir kryžiumi ant viršaus. Vietovė buvo išvalyta. Nemačiau jokių juodo dumblo pėdsakų, kurį buvau mačiusi prie įėjimo durų tame ankstesniame regėjime, kuriame Jėzus sakė, kad Jis apvalo bažnyčią. Veja ir laiptai dabar buvo švarūs. Mačiau Jėzų, šluojantį viršutinę laiptų pakopą lyg užbaigdamas tvarkymą ir kviesdamas mane į vidų, nes abejos durys buvo plačiai atvertos. Bažnyčia buvo paprasta, nieko ekstravagantiško, o įeinant išgirdau giedojimą. Tai buvo gražu ir tai sušildė mano širdį. Oras buvo lengvas ir pilnas ramybės. Nubraukiau savo ranka medinio suolo viršumi. Aš palaiminau bažnyčią ir išvykau.

Interpretacija: Jėzus ruošia Savo Nuotaką atgimimui. Jis apvalo/išgrynina Savo Nuotakos širdis. Pokyčiai įvyks skirtingu laiku skirtingoms vietoms. Kai kurios bažnyčios jau dabar patiria skausmingą apvalymą ir tai gali atrodyti labai chaotiška. Bet laikykitės ir būkite kantrūs. Tai laikas, kai reikia pasitikėti Jėzumi, tuo ką Jis daro ir sugebėti mylėti sunkumuose. Bažnyčia BUS vieninga ir vienybėje melsis, kad Dievo šlovės artumas būtų išlietas. Ir Jo Dvasia ateis taip, kaip Jis ir pažadėjo.

Regėjimas: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė man matant save kosmose. Aš buvau apsupta žvaigždių. Atrodė taip lyg stovėčiau ore. Staiga ugnies kamuolys praskriejo pro mane ir aš pažvelgiau į tą pusę kur jis skriejo. Tolumoje žemiau savęs mačiau žemę, o ugnies kamuolys skriejo žemės link. Supratau, jog tai mažas meteoras, bet pakankamai didelis, kad sunaikintų visai didelę miesto vietovę. Mano perspektyva pasikeitė ir aš atsiradau prie ežero arba vandens telkinio, o nedideliu atstumu buvo kalnų grandinė. Pažvelgiau aukštyn ir išvydau meteorą skriejantį virš mano galvos ir nulekiantį link kalnų. Tai man priminė ankstesnį panašaus vaizdo regėjimą Nr. 164. Žinojau, jog jis smogs miestui Jutoje. Tada aš galėjau akimirkai pažvelgti į miestą, kuris atrodė esantis lyg karo zonoje. Atrodė, jog buvo suduota dideliam pastatui ir jis buvo sunaikintas.

Interpretacija: Tai 5-as įspėjimas apie artėjantį teismą mormonizmui Jutoje. Dievas yra pavargęs dėl to, kad jie iškraipo Jo Žodį, susuka jį ir moko jo, kas nuolat sukelia emocinį ir dvasinį skausmą žmonėse. Tai juos laiko apgaulėje ir tamsoje. Atrodo lyg Jutoje būtų badas - badas ne dėl vandens ar maisto trūkumo, bet dėl Dievo Žodžio tiesos girdėjimo! Kiekviename regėjime, kurį turėjau dėl meteoro smogiančio Jutai/Solt Leik Sičiui, tai visada būdavo susiję su teismu: Nr. 33, 164, 259, 378.

Aš paraginčiau juos priimti tikrą meilę iš Tėvo ir Mesijo Jėzaus Kristaus, kuris sumokėjo didelę kainą ant kryžiaus už jų nuodėmes ir Dievas prikėlė Jį iš numirusių, padarydamas išgelbėjimą nemokama dovana visiems, kurie įtikės. Dievo atpirkimo planas yra nemokama dovana, kurios tu negali užsidirbti. Išgelbėjimas per Jėzų Kristų yra vienintelis tiesos ir gyvenimo kelias, kad turėtum ateitį danguje su Dievu. Jokio kito kelio nėra. Ateikite, apsvarstykime kartu - Viešpats yra greitas atleisti ir trokšta sutaikyti juos su Savimi. Atgailaukite ir sugrįžkite!


Atsitiktinai aptikau, kad didžiausia Pastarųjų dienų šventųjų pastatyta šventykla yra Solt Leik Sityje. Tai kaip Dievo namų klastotė. Šiuo metu ji yra rekonstruojama, kad būtų sustiprinta prieš seisminius drebėjimus. Nemanau, kad jie gali ją apsaugoti nuo Dievo rankos.

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/06/12/vision-390-the-coming-mighty-wind-jesus-sweeping-church-steps-meteor-to-hit-city-in-utah-the-5th-warning/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Psalmyno 24 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/PSA.24.LBD-KAN

 

"Tik aš, VIEŠPATS, tiriu širdį, išbandau jausmus, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo elgesį, pagal jo darbų vaisius“. (Jeremijo 17:10)


"Kad padarytų sau garbingą Bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą."(Efeziečiams 5:27)

"Ką nuspręsi daryti, tai įvyks, ir tavo takas bus apšviestas." (Jobo 22:28)