Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 164 - Meteoras / Solt Leik Sitis

2019 m. birželio 1 d., šeštadienio vakaras


Mėgavausi garbinimo ir šlovinimo laiku Sosto patalpoje, nes atgavau savo balsą. Nuostabu giedoti iš širdies Tėvui pilnu pajėgumu. Taip pat malonu žinoti, jog dangus gieda su manimi. Atrodo, jog jie moka visas giesmes! Pradėjau melstis, kaip ir esu įpratusi. Kai atėjo laikas skelbti 91-ą psalmę, aš kartu su ereliu palikau kalno viršūnę būdama pilnai apsiginklavusi, atsiradau žiūrėdama į kažką, kas važiavo motociklu vienišu greitkeliu tarp nedidelių kalvų. Tolumoje buvo ir didesnių kalvų bei kalnų. Žinojau, jog buvo ankstyvas vakaras ir kad jis važiavo link vakarų. Tuomet aš atsiradau šalia jo, jam iš kairės, ir kalbėjau jam, kol jis važiavo. Jis buvo užsidėjęs juodą šalmą. Pasidalinau su juo savo viltimi ir pasakiau jam, jog nėra tokios gilios vietos, kurios negalėtų pasiekti Jėzus. Pagiedojau jam ir papasakojau jam palyginimą apie pradingusią avį. Toliau kalbėjau jam, jog naštos, kurias jis neša, nėra jam skirtos nešti. Atiduok jas visas Jėzui, nes Jis gali panešti jas vietoj tavęs ir išgydyti sužeistas širdis. Staiga jis sustojo kelkraštyje ir pradėjo verkti. Tai geras dalykas! Pasimeldžiau jam palaiminimo maldą ir kad dvasios vaisiai jį pripildytų. Prieš išvykdama, aš išvydau pora angelų jam patarnaujančių. Gražus vaizdas.


Sugrįžau į Sosto patalpą ir baltojo suolelio vietą. Paklausiau Jėzaus apie vyrą ant motociklo. Jėzus pasakė, jog vyras dvasine prasme bėgo tolyn ir kad jis nešėsi tam tikras šeimos naštas. (Kokias, Jėzus nepasakė). Pasimeldžiau, kad Jėzus saugotų jį, kad ir kur jis keliavo, ir kad išgydytų jo širdį.


Nulipau laiptais, susitikau grupę iš šešių asmenų su daug entuziazmo ir nuėjau į ekrano vietą, kur kiti visada būna susirinkę. Pasisukome pažiūrėti į ekraną. Išvydau tą patį vaizdą su tuo vyru ant savo motociklo. Mačiau jį iš už nugaros, o jis buvo kažkur už 300 metų nuo manęs. Jis vienas važiavo greitkeliu, vedančiu į vakarus link didesnių kalvų ir kalnų. Kalnų grandinė buvo labai arti. Kairėje galėjau matyti vieno jų viršūnę ties 10-ta valanda. Staiga šviesos žybsnis pasirodė virš mūsų, man iš kairės. Išvydau meteorą, praskriejantį pro mus su dūmų uodega už jo, jam skriejant link kalnų. Jis judėjo į vakarus. Išgirdau garsų dunkstelėjimą ir dar vieną šviesos blyksnį, suvokiau, kad jis nukrito. Jis nukrito kažkur už kalnų. Supratau, jog tai bus niokojantis dalykas, nes jis smogs gyvenamai vietai. Esu mačiusi šį meteorą ankstesniame regėjime (Nr. 33). Paklausiau Jėzaus, ar čia tas pats meteoras ir Jis atsakė: "Taip." Jėzus pasakė: "Tai teismas tam miestui. Jie iškreipė Mano Žodį, jų pamatai yra melas, kuris veda žmones klystkeliu. Jų didelio sielvarto diena artinai. Atgailaukite!" Paraginčiau tikinčiuosius melstis, kad tiesos dvasia būtų išlieta virš šio miesto, atvedanti į įtikinimą apie nuodėmę ir atgailą. Tai Solt Leik Sitis, esantis Jutoje.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/06/01/vision-164-the-meteor/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Maždaug pusė Solt Leik Sičio gyventojų yra mormonai.