Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 351 – Trumpas spaudžia ranką Ukrainos prezidentui / Patarnavimas Ukrainos pabėgėliams / Deimantinis kertinis akmuo

2022 m. balandžio 19 d., antradienio popietė

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje, šiandien giedojau senesnius himnus. Tuomet pradėjau melstis. Kai atėjo laikas skelbti 91-ą psalmę, aš jojau ant balto žirgo ir prisijungiau prie karių grupės, kurie jau judėjo link kalno. Įdomu tai, jog Jėzus buvo ant savo žirgo ir jojo už keleto kitų karių. Ten buvo daug karių linijų, kurie judėjo vienas už kito. Atrodė viskas organizuotai. Jėzus nusišypsojo man ir pasveikino sugrįžus. Aš prisijungiau prie grupės ir mes pradėjome griečiau joti judėdami link kalno. Pasiekusi papėdę nulipau nuo žirgo, ir tuomet bekopdama aš pagelbėjau kariui dešinėje pusėje, kuris buvo kiek paslydęs, padėjau jam atsistoti ir geriau įsitvirtinti. Kai pasiekėme viršūnę, aš susiradau savo erelį, ir aš mačiau save apsirengusią su ginkluote, aš lipau ant didžiulio riedulio, kad galėčiau užsėsti ant savo erelio. (Ne visada matau šį vaizdą). Mes išvykome, man skelbiant pslamę.

 

Atsiradau vietoje, kur buvo daug palapinių ir daugybė žmonių su lagaminais ir kitais daiktais. Supratau, jog jie reprezentuoja daugelį išsklaidytų Ukrainos žmonių. Patarnavau moteriai, kuri sėdėjo priešais palapinės sieną ir žiūrėjo apstulbusi. Ji atrodė taip lyg negalėtų patikėti tuo, kas vyksta, buvo sumišusi ir apimta šoko. Kalbėjau jai apie savo viltį Kristuje ir palaiminau ją. Angelai buvo ten, kad patarnautų. Šlovė Dievui! Tai toks sunkus laikas šiai tautai. Dabar daug sunkumų visoje žemėje. Prisimenu Jėzaus įspėjimą iš Mato 24:6-8. Manau, jog visi žinome šią ištrauką. Prašau, toliau melskitės už Ukrainos žmones.

 

Sugrįžau prie baltojo suolelio. Paklausiau apie Ukrainą. Tuomet išvydau nuotrauką: mačiau Ukrainos prezidentą Zelenskį iš profilio, jis stovėjo ant pakylos priešais sakyklą, kreipėsi į žmones. Mačiau jį iš jo kairės pusės ir kiek iš didesnio atstumo. Jo kairė ranka buvo ištiesta už nugaros ir jo rankoje buvo popierius. Kadangi sakykla buvo nepermatoma, tai ji paslėpė ranką ir tai, kas joje buvo, todėl žmonės negalėjo to matyti. Kažkas prisiartino jam iš už nugaros ir paėmė tai, kas buvo prezidento rankoje. Atrodė lyg Ukrainos popierinė valiuta. Bet Viešpats neatskleidė aplinkybių. Tačiau Jėzus pasakė: „Ne viskas atrodo taip, kaip yra, dukra.“ Nesu tikra, ką tai reiškia.

 

Aš taip pat supratau, jog yra daug korupcijos, įskaitant sekso vergiją Ukrainoje. Jėzus pasakė: „Ši tauta nėra nekalta ir Aš tai atskleidžiu.“ Jis tęsė toliau: „Toliau melskitės už ten esančią bažnyčią ir šios tautos pabėgėlius. Aš darbuojuosi ir Aš išlieju Savo Dvasią.“ Aš supratau, kad žmonės girdi dangaus garsą. (Žiūrėkite ankstesnį regėjimą Nr. 345 apie tai, jog dangus išleidžia 3 trimitus per trijų dalių harmoniją virš Ukrainos. Jėzus taip pat pacitavo iš Ps 91:14-16). Aš sutinku su tavimi, Jėzau! Tegul tęsiasi dangaus garsas! Tebūna atvertos ausys Jėzaus vardu! Tebūna išleista Viešpaties dvasia virš šios tautos! Tepakyla bažnyčia ir tegul eina su ugnimi ir Šventosios Dvasios patepimu ir galia; demonstruodama Dievo karalystės evangeliją! Viešpatie, atskleisk visą korupciją ir į ją įsitraukusiems parodyk teisingumą Jėzaus vardu! Išlaisvink įkalintus Jėzaus vardu! Tebūna skelbiamas Viešpaties vardas! Visa šlovė Dievui!

 

Jėzus man priminė ankstesnį regėjimą apie Putiną ir jo planą dėl Izraelio – kaip dujos/nafta yra kablys jo nasruose. Nr. 37, 79. Ezechielio 38:4 „Aš tave apgręšiu, įversiu kablį į nasrus ir ištrauksiu tave su visa kariuomene: žirgais bei raiteliais, apsiginklavusiais ietimis, skydais ir kardais.“ Putino planas yra Izraelis ir jis jau dabar per šį karą su Ukraina tiesia sau kelią. Kiekvienas veiksmas turi motyvą.

 

Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Man stovint laiptų viršuje, aš galėjau iš arti pamatyti dešiniojo stulpo pamato viršų. Jis buvo padengtas storu deimantų sluoksniu lyg tai būtų koks kertinis akmuo. (Man tai priminė ištrauką, kurioje rašome, jog Kristus tapo kertiniu akmeniu, kurį statytojai atmetė. Deimantas buvo vientisas, ir aš žinojau, jog jo išmatavimai buvo 12 x 12 colių ir 7 colių gylio arba 30 cm x 30 cm x 17.5 cm – lygus, tobulas ir skaistus. Skaičius 12 reprezentuoja dievišką valdžią ir skaičius 7 reprezentuoja užbaigtumą. Aš esu anksčiau ant jo palinkusi ir palietusi jį nesuskaičiuojamą kiekį kartų prieš nulipdama laiptais, bet tik dabar man buvo leista į jį pasižiūrėti su daugiau detalių. Jis visada man atrodė kaip skaistus baltas akmuo. Nulipau laiptais, pasisveikinau su mane pasitinkančia grupe ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Regėjime išvydau prezidentą Trumpą stovintį kairėje ir spaudžiantį ranką Ukrainos prezidentui, kuris buvo dešinėje. Tuomet Trumpas atsistojo šalia prezidento Zelenskio ir nusišypsojo į kameras. Aš supratau, jog Trumpas, reprezentuojantis JAV, ateityje pagelbės ir parems Ukrainą. Bus pokyčių. Šlovė Dievui, jog Jo planas bus įvykdytas.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/04/26/vision-351-trump-shaking-hands-with-the-ukrainian-president-ministering-to-a-displaced-ukrainian-the-diamond-capstone/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šv. Rašto, pacituotos regėjime:

 

„Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų. Bet tai dar ne galas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų. Tačiau visa tai – tik kentėjimų pradžia.“ (Mato 24:6-8)

 

Jėzus jiems tarė: “Ar niekada neskaitėte Raštuose: ‘Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akyse’. (Mato 21:42)