Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 327 – Trumpas tariasi su karinio jūrų laivyno vadais / Deklaravimas virš Naujosios Škotijos / Ritinys 2 dalis

2021 m. spalio 12 d., antradienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Giedu savo naują mėgstamiausią giesmę Lakewood Music kartu su Kim Walker Smith – In The Name https://youtu.be/Sa9N-j_uuso Kokia graži ir galinga giesmė! Tik Tavo varde, Jėzau, yra galia! Būk išaukštintas, Viešpatie Jėzau! Ši giesmė atskleidžia mano širdį, ko aš trokštu bažnyčiai ir visiems Tikintiesiems. Pradėjau melstis. Kai priėjo laikas kopti į savo kalną, pradėjau lipti aukštyn kartu su kitais kariais. Pastebėjau tamsius, beveik juodus debesis virš mūsų ir pradėjo lyti. Tai apsunkino lipimą ir mes vargome. Tuomet pastebėjau Jėzų, stovintį priešais mus ant kalno, Jis dengė mus nuo oro negandų, kurias sukėlė priešas. Jame, su Juo, per Jį ir dėl Jo mes ištveriame. Jis yra mūsų Stiprybė, mūsų Jėga ir mūsų Gynėjas! Laikykime savo žvilgsnį nukreiptą į Jį! Ačiū, Jėzau! Pasiekiau viršūnę ir išskridau su savo ereliu, skelbdama 91-ą psalmę. Atsiradau prie švyturio, kur vandenynas susiduria su žeme, lūždamas ant uolų. Aš atpažinau šią vietą esant kaip rytinę Kanados pakrantę Naujojoje Škotijoje. Aš turėjau ten įsmeigti vėliavą, skelbdama, jog žemė priklauso Jėzui Kristui. Man buvo suteiktas leidimas tą padaryti. Mačiau save įsmeigiančią į uolas vėliavą su ant jos esančiu Judo liūtu. Paskelbiau Ps 24:1.

 

Ir Jėzus pasakė: „Kaip saulė teka rytuose ir pasitinka žemę ir nusileidžia vakaruose, taip ir Mano Dvasia pažadins bažnyčią. Laikas pakilti. Aš jau pažadinau šiaurę. Kiekvienai vietai paskirtas jos pabudimo laikas. Mano laikas yra tobulas.“ Taip, Viešpatie! Tebūnie! Ateik, Viešpatie Jėzau, ateik – atsiųsk Savo Dvasią galingai, kad pažadintumei Savo bažnyčią ir perkeistum ją. Tau atitenka visa šlovė! Amen.

 

2021 m. spalio 7 d. paklausiau Jėzaus, ar galiu perskaityti, kas buvo parašyta ritinyje, kuris man buvo paduotas ankstesniame regėjime (Nr. 326). Man buvo leista sugrįžti ir pažvelgti į atvyniotą ritinį. Dabar galėjau matyti vardą TRUMP parašytą juodomis raidėmis. Tuomet išvydau šventąjį, eantį Dievo Tarybos patalpoje, kuris paėmė atvyniotą ritinį ir įmetė į liepsnas. Ritinys apdegė, bet nebuvo visiškai sunaikintas. Tuomet vėl pažvelgiau į Trumpo vardo raides ir jos buvo pasikeitusios į auksines. Aš paklausiau Jėzaus, ar Trumpas greitai sugrįš? Ir Jėzus atsakė: „Taip, dukra, ir jis sugrįš tuomet, kai jis bus pasiruošęs. Aš jį tobulinu.“ Tuomet aš pamačiau Trumpą, atsiklaupusį prie lovos, jis meldėsi. Mane tai labai padrąsino. Meldžiausi už Trumpą ir prašiau Dievo, kad atvertų jam akis dėl vakcinų apgaulės. Toliau melskitės už Trumpą.

 

Nuėjau pažiūrėti regėjimo: nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę, kuri manęs laukė laiptų apačioje ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau juodo automobilio galą – galinius žibintus ir bagažinę. Tuomet išvydau Trumpą, išlipantį iš dešinės automobilio pusės ir nueinantį link nedidelės grupės – galbūt 2-3 vyrų, stovinčių šalia karinio jūrų laivo, kuris buvo prisišvartavęs už jų. Trumpas vilkėjo ilgą juodą paltą. Atkreipiau dėmesį, jog vyrai vilkėjo uniformas ir aš supratau, jog jie buvo aukšto lygio pareigūnai. Jis stovėjo su jais ir tarėsi su jais. Tuomet vaizdas pasikeitė. Buvau vidutiniame aukštyje ir žvelgiau į laivo priekį, kuris plaukė per vandenyną ganėtinai dideliu greičiu. Mačiau kaip jam plaukiant vanduo suputodavo iki baltumo. Mačiau tik vieną laivą, bet supratau, jog buvo ir daugiau. Suprantu, jog tai susiję su ankstesniais regėjimais Nr. 22 ir 210. Aš paklausiau Jėzaus apie ką visa tai yra ir Jis atsakė: „Tai susiję su būsimu Amerikos užpuolimu.“ Aš supratau, jog ši ataka yra kita nei iš ankstesnių regėjimų apie karinio jūrų laivyno užpuolimą, ir tai susiję su ateityje įvyksiančiu Amerikos užpuolimu. Deja, bet bus prarasta gyvybių.

 

Kokia žinutė? Ir Jėzus atsakė: „Mano troškimas išlieka tas pats – Amerika, atgailauk ir sugrįžk pas Mane – sugrįžk pas savo pirmąją meilę! Aš atstatysiu tave. Aš leidžiu vykti nelaimėms, kad sugrąžinčiau tave pas Save. Pažiūrėk į Mano paveldo istoriją – kai jie nukreipė akis į kitus dievus, jie įkrito nuodėmę. Jų nedorumas tapo Man nemaloniu kvapu. Leidau kitoms tautoms juos pažeminti, kad susigrąžinčiau juos pas Save. Taip bus ir Amerikai, jei jie neatgailaus.“ Jis man dar kartą priminė ištrauką iš 2 Metraščių 7:14.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/10/12/vision-327-trump-consults-with-naval-leadership-related-to-another-future-naval-attack-declaring-over-nova-scotia-canada-the-scroll-part-2/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Biblijos, paminėtos regėjime:

 

“Žemė ir visa, kas joje, yra Viešpaties, pasaulis ir visi jo gyventojai.” (Psalmyno 24:1)

 

„Jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę.“ (2 Metraščių 7:14)