Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 305 – Daugiau detalių apie 4-ąjį antspaudą iš Apr 6:7-8

2021 m. liepos 5 d., pirmadienio rytas

 

Buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą savo buvimo su Dievu laiku. Panašu, jog man padeda susikaupti soaking muzika. Trumpam pažvelgiau į viršų ir pastebėjau kelias angelų pėdas. Tuomet daugiau pasižiūrėjau ir pamačiau angelus, sustojusius pusapskritimiu ir besikalbančius tarpusavyje. Paklausiau, ar jie kalba apie mane? Ir Dievas atsakė: “Taip, jie čia yra, kad tave padrąsintų ir padėtų tau.” Ačiū! Suprantu, jog sunkumus, kuriuos neseniai patyriau, priešas stengiasi juos panaudoti, kad mane išvargintų ir nuvarytų į neviltį tam, kad viską mesčiau. Angelas prisiartino prie manęs, pasiūlė savo ranką ir pagelbėjo man. Manau, jog tai buvo Arielis. Mes šiek tiek paėjome ir aš pažvelgiau, nes supratau, jog yra man regėjimas.

 

Priešais mane ir man iš kairės buvo tamsus angelas ant palšo žirgo, kuris pradėjo šuoliuoti link 2-os valandos pozicijos. Žirgo spalva man priminė sergančio arba mirštančio žmogaus išblyškimą, labai nesveikai išblyškęs. Dėl pačio raitelio, aš esu mačiusi šį tamsų angelą ankstesniuose regėjimuose. Tai mirties angelas (Nr. 97). Jis buvo su gobtuvu ir savo dešinėje rankoje laikė didelį kalaviją, kuris buvo ištrauktas, ir kabėjo prie jo šono, smaigaliu žemyn. Įspūdis buvo toks, jog jis ruošėsi juo pasinaudoti. Vaizdas pasikeitė. Išvydau liūto arba tigro galvą su atkištais dantimis ir jis riaumojo, lyg įspėdamas, kad pasitrauktų nuo jo sumedžiotos aukos. Lauke buvo tamsu, nes negalėjau matyti, kas yra aplink. Galėjau matyti tik tigro ar liūto veidą ir jo letenas ant grobio. Supratau, jog vienintelis šviesos šaltinis sklido iš žmogaus padaryto žibintuvėlio. Tuomet aš suvokiau, jog jo letenos buvo ant žmogaus kūno! Žmogus, kuriam šitaip nepasisekė, vilkėjo kažką raudoną, lyg ilgą skarą ar raštuotą raudoną tuniką. Oh, koks siaubingas vaizdas. Deja.

 

Tuomet aš paklausiau apie palšą žirgą ir ką jo raitelis turės daryti? Arielis atsakė: “Mirtis ir nuniokojimas yra jo varde. Jis atneš mirtį kaip pasekmę dėl [žmonių] neklusnumo Tėvui, tai Dievo teismas nuodėmei ir neatgailaujantiems. Antspaudai tuoj bus atplėšti.” Aš paklausiau, ar antspaudų veikimo metu yra galimybė atgailauti? Ir jis atsakė: “Taip, Dievas yra pasiruošęs išgirsti tuos, kurie nuoširdžiai trokšta atgailauti ir būti sujungti su Tėvu.”

 

Dėl dabartinių laikų, kuriuose mes esame, jis tęsė sakydamas: “Artinasi daugiau negandų su didesniais nuniokojimais. Viešpats Dievas Visagalis įspėja ir kviečia atgailai. Daugės sunkių dienų. Sudėkite savo viltis į Kristų, į Dievą jūsų Gelbėtoją ir nesižvalgykite atgal.”

 

Tuomet Arielis mane padrąsino: “Būk ramybėje, dukra, Aukščiausiojo Dievo tarnaite. Mes su tavimi. Stumkis į priekį ir nepasiduok.” Aš padėkojau jam už jo malonius padrąsinančius žodžius.

 

Apr 6:7-8 “Kai atplėšė ketvirtąjį antspaudą, aš išgirdau ketvirtosios būtybės balsą sakant: „Ateik!“ Ir aš regėjau: štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo Mirtis, ir paskui jį sekė mirusiųjų pasaulis. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės, kad žudytų kardu, badu, maru ir žemės žvėrių dantimis.”

 

Ankstesnis regėjimas apie 4-ąjį antspaudą yra Nr. 287.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/07/05/vision-305-more-of-the-4th-seal-of-rev-67-8/