Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 168 - Didėjantis demonų aktyvumas pasaulyje / Londonas

2019 m. birželio 19 d., trečiadienio vakaras


Po garbinimo ir šlovinimo laiko Sosto patalpoje, aš pradėjau savo maldą. Kai aš pradėjau skelbti 91-ą psalmę, ką aš visada darau su savo ereliu, aš atsiradau kildama aukštyn, aukščiau nei kalnai ir į kosmosą! Galėjau matyti žemiau esančią Žemės planetą ir ji buvo didžiulė. Spėju, jog galėjau būti panašiame aukštyje, kokiame skraido palydovai. Iš pradžių nieko nemačiau. Staiga mano dėmesys buvo patrauktas į kairę, kur šviesos ruožai praskriejo pro mane, bet galėjau matyti, jog jie nebuvo angelai, bet buvo piktosios būtybės. Jie buvo tamsiai pilki ir juodi, o jų veidai buvo baisiai bjaurūs. (Aš mačiau tik pora veidų) bet ruožų buvo daug ir jie judėjo link Žemės. Mano perspektyva pasikeitė ir dabar aš buvau Anglijoje prie tos Baalo arkos, ir pastebėjau, jog ten buvo daug demoniško aktyvumo. Tuo laiku, kai pasiekiau tą vietą, aš jau buvau baigusi skelbti 91-ą psalmę, todėl nusprendžiau pradėti iš pradžių ir taip pat kalbėjau Rašto ištraukas žmonėms, esantiems aplink tą vietą. Aš taip pat mačiau judantį tamsiai pilką apskritimą danguje. Šis buvo virš Anglijos. Apskritimas nejudėjo jokia kryptimi, tiesiog nuolat cirkuliavo savyje. Aš esu mačiusi šiuos apskritimus anksčiau, kuriuos nufilmuodavo žmonės ir įkeldavo į YouTube. Tai ne debesys - tai demonų aktyvumas. Supratau, jog bus tokių matoma visame pasaulyje, kur yra portalai. Tuomet nukeliavau į draugės iš Anglijos namus. Ji gulėjo lovoje, stengėsi užmigti. Ji buvo nerami. Aš kreipiausi į ją ir pasidalinau su ja savo viltimi kartu su Rašto ištraukomis. Paraginau ją, kad visas savo baimes, rūpesčius ir skausmą padėtų Jėzui prie kojų ir leistų Jam būti jos gyvenimo Viešpačiu. Aš pagiedojau ir pasimeldžiau už ją. Prieš išvykdama aš pasimeldžiau jai palaiminimo.


Prie baltojo suolelio, Jėzus patvirtino, jog mano maldos per mano pasninką buvo išgirstos ir į jas bus atsakyta Jo numatytu laiku. Aš paklausiau apie demonų aktyvumą, kurį mačiau, ir Jis atsakė, kad "Blogis vis labiau reiškiasi, jie pradeda išlįsti iš slėptuvių." Supratau, jog mes išvysime daugiau blogio pasireiškimo, ženklų ir stebuklų danguje. NSO, ateiviai, keisti dalykai, kurių negalima paaiškinti. Visa tai sunku suvokti, nes tai lyg mokslinės fantastikos filmas. Bet tai labai tikra. Aš tikiu, kad Holivudo filmai buvo kuriami, kad padėtų nujautrinti mus dėl tų dalykų, kurie įvyks tam, kad žmonės tai priimtų ir nebijotų to. (Pastaba: VISI "ateiviai" yra demoniškų būtybių pasireiškimas). Aš esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie demonų aktyvumą ir "ateivius" - Nr. 17, 32, 49, 112, 152. Bet mums nereikia bijoti. Šie dalykai turi įvykti. Suprantu, jog yra skubumas tikintiesiems melstis. Melskite apsaugos tikinčiųjų mintims, kad jie nebūtų apgauti, o taip pat ir paklydusieji. Mato 24:4 Jėzus pasakė: "Žiūrėkite, kad niekas jūsų neapgautų."

Jokio atskiro regėjimo nėra. Mano dvasinė kelionė ir buvo šio karto regėjimas.


Tiems, kurie domisi mano palaiminimo malda, aš ją įdėsiu čia. Ji sukurta pagal James W. Goll maldą. Aš įdėjau į ją kelias Rašto ištraukas.


"Tegul dabar Visagalio Dievo nematoma ranka nusileidžia ant tavęs, kad pagydytų sužeistą širdį, kad išlaisvintų tave ir išvaduotų iš visų demoniškų tvirtovių.Tegul Jėzaus - Yahushua - kraujas apvalo nuo visų nuodėmių. Tebūna leista tau žinoti, jog tu atneši džiaugsmą į Jo širdį! Jis džiaugiasi tavimi! Tebūna leista tau suprasti, kokia plati, ilga, aukšta ir gili yra Kristaus meilė tau. Mūsų vienintelio Dievo Tėvo, Jo Sūnaus - brangaus Viešpaties Jėzaus (Yahushua) ir mūsų guodėjo ir mokytojo Šventosios Dvasios vardu, tegul palaiminimai prasiskverbia į tavo sielos gilumą. Būk dabar laisvas išeiti iš bet kokios tamsos ir žengti į ateitį. Viešpaties šlovei! Amen!


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/06/19/vision-168-demonic-activity-increasing/