Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 92 – Gyvybės upė / Dievas kaip liūtas / Pasaulis Dievo rankose

2018 m. liepos 24 d.

 

Po šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje, aš atsisėdau kartu su Jėzumi ant suolelio, kaip kad visada darau. Šį kartą Jėzus norėjo, kad tiesiog pasėdėčiau su Juo kurį laiką. Jokio pokalbio, tiesiog pabūti Jo artume. Tai nėra lengva man. Kai Jis atsistojo, aš supratau, jog Jis ruošiasi man kai ką parodyti.

 

Mes ėjome man žinomu keliu, nors nežinau, kiek ilgai tai užtruko, nes daug kas man buvo paslėpta, bet mes priėjome vietą, kur Gyvybės upė išteka iš šventyklos ir krinta žemyn nuo žemo kalno. Staiga aš su Jėzumi krentu kriokliu žemyn ir nusileidau vandens telkinyje, esančiame apačioje! Jėzus juokėsi iš manęs. Kartu su manimi Jis akimirkai iškišo Savo galvą virš vandens ir tuomet mes kartu vėl nėrėme po vandeniu. Jei tai būtų įvykę tikrame gyvenime, aš jau būčiau buvusi negyva!! Suvokiau, jog esu buvusi po šiuo vandeniu ir anksčiau, nes aš esu čia buvusi daug kartų, kai plaukiojau su dviem kuprotaisiais banginiais – su mama ir jos jaunikliu. Prisimenu, jog man nereikėjo sulaikyti savo kvėpavimo, nes aš galėjau kvėpuoti po vandeniu. Suprantu, jog žinutė man yra tokia, kad aš turiu ilsėtis ir taip pat gerai praleisti laiką Jame. Mano tarnystė yra rimta, bet Jėzus taip pat yra poilsio ir linksmybių vieta. Ačiū, Jėzau.

 

Iš ten aš tiesiai nuėjau į regėjimų vietą. Trumpai pasisveikinau su dviem savo šventaisiais draugais ir mes pasisukome į ekraną. Matau, jog mano regėjimai pasikeitė, nes Dievas man atskleidžia Save liūto pavidalu ne tik asmeniniame lygyje, bet dabar jau ir mano įprastuose regėjimuose. Vaizde išvydau Dievą didžiulio didingo liūto pavidalu, stovintį Savo šventykloje. Vien jo pėda ženkliai lenkė mano ūgį. Už Jo nieko nemačiau, tiesiog Jį, stovintį ant tyrų baltų skaisčių grindų. Vaizdas buvo kiek pritemdytas, kad aš galėčiau visa tai matyti. Jo veidas buvo švelnus ir mielas. Jis pasakė man pamąstyti apie tai, ką simbolizuoja liūtas. Aš iškart pagalvojau apie jėgą, galią, karališkumą, didingumą, grožį, nuostabumą. Bet tuomet man buvo primintas ir žaismingumas, drąsa, vadovavimas, švelnumas, mielumas, meilumas ir poilsio vieta.

 

Tuomet scena pasikeitė ir aš išvydau Jį pasisukantį ir einantį į Savo dešinę pusę. Tada pamačiau įprasto dydžio Jėzų, vilkintį Savo baltu rūbu ir einantį pirma Dievo. Mano mintys nukeliavo prie suvokimo, jog Jėzus yra Liūtas iš Judo giminės, bet tuo pačiu Jis yra Dievas ir Jėzus. Jėzus priminė man, kad Jis ir Tėvas yra Viena. (Jono 10:30). Visgi, man tai yra vis dar sunkus suvokimas, bet aš mokausi.

 

Tuomet Jėzus tapo labai didelis ir aš mačiau Jį, laikantį Žemę Savo delne. Aš supratau, jog Jis turi mums perduoti Žodį. Jis pasakė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki Mane, nors ir numirtų, bus gyvas.“ Jono 11:25 ir „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per Mane. Jeigu tikrai pažinote Mane, tai pažinsite ir Mano Tėvą.“ Jono 14:6-7

 

Žemė, esanti Jo delne simbolizuoja tai, jog ne tik kad Jėzus laiko visą pasaulį Savo rankoje tiesiogine prasme, bet taip pat tai reiškia, jog Jis viską mato ir viską žino. Niekas nevyksta be Jo žinios.

 

Jėzus davė man ištrauką iš Hbr 4:13 „Niekas visoje kūrinijoje nėra paslėptas nuo Mano žvilgsnio. Viskas yra atidengta ir nuoga prieš Mano akis, kuriam jūs turėsite atsiskaityti.“ Aš supratau, jog Jis mato tai, kas akivaizdu ir tai, kas paslėpta, ar tai būtų nuodėmė, ar geras dalykas. Jėzus pasakė: „Atgailaukite dėl nuodėmės ir sugrįžkite pas Mane, kad galėtumėte vaikščioti Mano šviesoje ir džiaugtis nuostabiu bendravimu.“ Jis davė man ištrauką iš 1 Jono 1:5-7.

 

(2 dalis čia)

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/07/24/vision-92/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto:

 

„Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo Jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą.“ (Hebrajams 4:13)

 

„Aš ir Tėvas esame viena.“ (Jono 10:30)

 

„Tai žinia, kurią esame išgirdę iš jo ir skelbiame jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakytume, kad bendraujame su juo, o vaikščiotume tamsoje, meluotume ir nevykdytume tiesos. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių.“ (1 Jono 1:5-7)