Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 92 – 2 dalis – Jis atskirs avis nuo ožių

2018 m. liepos 24 d.

 

Turėjau paskatinimą pasidomėti, ką reiškia tai, jog Žemė buvo Jėzaus kairėje rankoje. (Ačiū, Heidi). Pasirodo, jog tai yra rimtas įspėjimas!

 

Raštas atskleidžia, kad dešinė Dievo ranka reprezentuoja kažką pozityvaus – Jo galią, poziciją, palaiminimą, jėgą ir pan., tuo tarpu kairė ranka daugiausia reiškia negatyvius dalykus. Įdomu tai, jog hebrajiškai žodis, kuris reiškia „kairė“ yra „semol“, o dar tiksliau „smilah“ gali reikšti tamsą. (Strong’s Hebrew 8040 under Strong’s exhaustive concordance). Šventoji Dvasia nuvedė prie ištraukos iš Mato 25:31-33, 41, kur Jėzus kalba apie galutinį teismą.

 

Čia mes galime perskaityti kaip Jėzus atskiria žmones lyg piemuo atskirtų avis nuo ožių. Avis Jis pastato į Savo dešinę, o ožius į kairę. Deja, tie, kurie neatgailavo ir negyveno dėl Jėzaus bus pastatyti į kairę kaip ožiai ir Jis jiems pasakys: „Pasitraukite nuo Manęs, prakeiktieji, eikite į amžinąją ugnį, prirengtą velniui ir jo angelams.“

 

Viena iš priežasčių, kodėl Jis vis ragina mus atgailauti ir sugrįžti pas Jį yra ta, jog artėja paskutinis teismas, kuriame mes visi turėsime duoti apyskaitą! Viso to galas: „Ir eis šitie (žmonės, esantys kairėje) į amžinąjį nubaudimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą“.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/07/24/vision-92-part-2-he-will-seperate-the-sheep-from-the-goats/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šventojo Rašto:

 

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius – kairėje. <...> Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams! <...> Ir eis šitie į amžinąjį nubaudimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą“. (Mato 25:31-33, 41, 46)