Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 52 – Premjeras Netanyahu / Izraelio Sandorio derybos / Saudo Arabijos princas / Kas yra vidurinis žmogus?

2018 m. balandžio 3 d.

 

Esu kitoje Šventyklos vietoje. Tai dešinė pusė ir ten yra kolonos, ir taip pat dalinė siena, einanti nuo grindų, maždaug ketvirtadalio kolonų aukščio, kurios yra tos pačios aukštos kolonos, kurias mačiau šventykloje. Virš baltos žemos sienos matosi dalis Dangaus. Negaliu aiškiai matyti, bet manau, jog ten yra kažkokios rūšies medžiai, taip pat įžiūriu kažkokius auksinius statinius, bet daug man lieka paslėpta. Pažvelgiau į priekį ir matau, jog tai atvira erdvė. Esu čia buvusi kelis kartus, bet tai viskas, kiek man pavyko iki šiol įžiūrėti.

 

Čia aš šlovinu ant grindų. Vieta yra didžiulė, nes žiūriu į priekį ir nematau pabaigos. Panašiai kaip koridorius, bet tai dalis šlovinimo vietos. Ten tolumoje, mano regėjimo kairėje pusėje yra Sostas. Esu save labai aiškiai mačiusi, vilkinčią baltu rūbu ir vieną atsigulusią ant grindų. Nuo čia aš pabandžiau nueiti iki regėjimų vietos. Ta vieta vis dar ten yra, bet kaip aš ten nuėjau, aš nežinau. Maniau, jog ten nuėjau, bet nepamenu, koks buvo tas kelias. Susitikau savo draugę ir nuėjome iki regėjimų vietos.

 

Išvydau premjerą Netanyahu, sėdintį ir kalbantį su vyru, apsirengusiu baltu drabužiu, ir galvą prisidengusiu balta ir raudona spalva languotu apdangalu, šis vyras taip pat sėdėjo. Ten buvo ir kiti, kurie vilkėjo baltais drabužiais ir tais baltai/raudonai languotais galvos apdangalais, jie stovėjo už to pagrindinio asmens, kuris buvo labai svarbus. Girdėjau Netanyahu, kalbantį hebrajiškai ir jie buvo įsitraukę į rimtą pokalbį, bet jis nebuvo karštas ar sudėtingas. Atrodė, jog premjeras sutinka ir patvirtina. Žvelgiu į grupę už to pagrindinio svarbaus asmens ir jie atrodo nėra patenkinti ar grėsmingi. Mano dėmesys sutelktas į tą grupę ir į viduryje jos stovintį vyrą, kuris stovi šiek tiek priekyje jų, lyg jis būtų jų vadas.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/04/03/vision-52-who-is-the-middleman/