Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 50 – Trumpas yra taikinys / Surežisuota mirtis? / Melskitės už Trumpą

2018 m. kovo 31 d.

 

Tai keistas regėjimas. Buvau Sosto patalpoje ir, kaip visada, nuėjau į regėjimų vietą, susitikau su savo drauge ir kitais iš tos vietos, bet jų veidų aiškiai matyti negalėjau. Regėjimas atsivėrė ties prezidentu Trumpu, gulinčiu ligoninės lovoje ir atrodė, jog jis buvo pašautas į galvą, į kaktą, kiek aukščiau jo dešiniojo antakio. Buvo kraujo aplink skylę. Jis atrodė miręs.

 

Tada jis atsisėdo ir išgirdau jį sakant kažką tokio: “Jie galvoja, jog aš esu miręs, bet aš esu visiškai gyvas!”

 

Vaizdas pasikeitė ir mačiau jį stovintį prie lovos, vilkintį tamsų kostiumą ir jis tada pasisuka ir išeina iš palatos žemyn koridoriumi. Mano vaizdas buvo man stovint palatoje ties 5-tos valandos pozicija, o jo nugara buvo atgręžta į mane jam išeinant iš patalpos. Paklausiau Jėzaus, kas čia vyksta, nes likau visiškai nesupratusi. Galvojau, ar administracija sukliudė bandymą nužudyti?

 

Manau, jog supratau tai, jog jis nežuvo ir tai buvo surežisuota. Neturiu visiškos ramybės dėl to. Tai taip labai keista. Nesuprantu, nes jis atrodo būtų miręs, bet jo pasakymas yra visai kitoks. Melsiuos už patvirtinimą ir gilesnį supratimą. Suprantu, jog tai yra susiję su Regėjimu Nr. 40.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/03/31/vision-50-pray-for-trump/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Sekančiame regėjime (Nr. 51) Šarlenė po laiko praleisto su Jėzumi paaiškina, jog Jėzus leido jai suprasti, jog Trumpas nėra miręs ir kad maldos nulemia rezultatą. Mes turime toliau melstis už Trumpą.