Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 310 – Dievo šlovė neužilgo bus atskleista / Trumpo sugrįžimas / Patarnavimas teisėjui Vinipege, Manitoboje, Kanadoje

2021 m. liepos 20 d., antradienio vakaras

 

Turėjau du regėjimus šią dieną: vieną – ryte, ir vieną – vakare.

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Sosto patalpoje. Viena iš giesmių, kurias nusprendžiau dainuoti buvo senas geras himnas: "Jesus Paid It All" ("Jėzus viską sumokėjo"). Trumpai istorijos pamokėlei – žodžius šiai giesmei parašė Elvina Mable Hall, 1865-ais Monumento Gatvės Metodistų Bažnyčioje Baltimorėje, Merilando valstijoje. Bet muzika buvo parašyta bažnyčios vargonininko pono Grape dar prieš Elvinai parašant žodžius. Tai buvo pastorius, kuris nusprendė pono Grape muziką pritaikyti Elvinos žodžiams. Tai vienas mano mėgstamiausių himnų, ypač tuomet kai Kim Walker Smith jį atlieka.

 

Pradėjau melstis. Paklydusieji ir atgimimas šiandien buvo mano širdyje. Pasiekusi deklaruoti 91-ą paslmę, užlipau dešine kalno puse ir kaip jau įprasta, aš visuomet kam nors padedu pakeliui arba padrąsinu kitus jų kelionėje į viršų, kai jie stengiasi naviguoti pro uolas. Viršuje, išvydau savo erelį, ir mes kartu išskridome, kol aš skelbiau psalmę. Atsiradau žvelgdama į vyriausybės pastatus Vinipege, Manitobos provincijoje, Kanadoje. Mačiau "Auksinį berniuką" ant teisėkūros pastato viršaus. Judėjau link teismų pastatų ir įėjau į vidų. Tuomet atsiradau didelėje teismo salėje. Mano dešinėje buvo žmonės, sėdintys salės kėdėse, bet jų veidai man buvo išplaukę. Pažvelgiau į kairę ir išvydau teisėjų suolą kiek aukščiau ir taip pat mačiau atstovaujantį teisėją, apsirengusį tinkama apranga ir sėdintį už teisėjo suolo. Aš atpažinau teisėją! (Bet jo tapatybės neatskleisiu). Supratau, jog turiu jam kalbėti tiesą. Skelbiau, jog jo ausys būtų atvertos, kad jis išgirstų tiesą ir kad tiesa jį išlaisvintų. Skelbiau jam laisvės dvasią. Baigus jam kalbėti, aš jį palaiminau ir tuomet išvykau.

 

Prie baltojo suolelio, aš mąsčiau apie teisėją ir Jėzus nieko daug apie jį nepasakė. Mano mintys nuklydo link Dievo Tarybos. Jau prabėgo nemažai laiko, kai ten paskutinį kartą buvau, bet pajaučiau, jog turiu paklausti, ar turėčiau ten eiti. Jėzus pasakė: "Eik, dukra."

 

Taigi, nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome pro regėjimų vietą ir toliau koridoriumi. Kairėje išvydau, jog Tarybos patalpos durys yra pravertos. Jos buvo aukštos su arka virš jų. Iš pradžių negalėjau nieko matyti ir šiek tiek nusivyliau. Jėzus atėjo ir padrąsino mane. Aš laukiau. (Aš kartais tokia nekantri). Tuomet patalpoje išvydau daugelį kitų, kurie buvo atsigręžę į kažką esantį centre. Aš buvau gale, stengdamasi pažiūrėti per juos, kas ten yra, bet negalėjau. Aš netgi kelis kartus pašokau. Taigi, likau tiesiog klausytis. Ir išgirdau balsą sakantį: "Netrukus įvyks kažkas didelio!" Ir patalpoje buvo toks sujudimas/pagyvėjimas. Aš paklausiau Jėzaus, kas tas kažkas didelis? Ar tai atgimimas? Trumpo sugrįžimas? Kas? Jėzus atsakė: "Tu netrukus išvysi Mano šlovės veikimą". Aš paklausiau, ar Trumpas neužilgo sugrįš?? Ir Jėzus atsakė: "Taip, dukra. Dabar jau bet kurią dieną tu galėsi išgirsti tam tikrų naujienų." Aš buvau tokia laiminga, bet aš atsakiau taip: na, Tavo pasakymas "dabar jau bet kurią dieną" yra kažkas panašaus į tai, kai Tu man sakai, kad "Tu daugiau nedelsi." Iš patirties žinau, tai gali dar šiek tiek užtrukti. Jis tiesog nusišypsojo. Pamaniau, jog tai smagu.

 

Tai geros naujienos! Mes laukėme ir meldėmės 6 mėnesius dėl Trumpo sugrįžimo.

 

Nagi, Lozoriau, laikas pakilti! Tu buvai "miręs" jau 6 mėnesius!! Aš noriu išvysti Tavo šlovę, Viešpatie Dieve Visagali!! Aš tikiu! Meldžiu, ateik. Toliau melskitės už Trumpą ir jo šeimą. Ačiū.

 

Nuoroda į Lozorių yra iš ankstesnio regėjimo Nr. 266, kuriame Jėzus cituoja istoriją apie Lozorių iš Jono 11:40 ir sako man: “Dukra, argi nesakiau, jog jei tikėsi, išvysi Mano šlovę?”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/07/20/vision-310-gods-glory-is-about-to-be-revealed-re-trumps-return-ministering-to-a-judge-in-winnipeg-manitoba-canada/