Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 227 – Artėja prabudimas!

2020 m. birželio 7 d., sekmadienio vakaras

 

Kaip visada, šlovinau ir garbinau Viešpatį Sosto patalpoje. Šis regėjimas buvo kiek kitoks nei įprastai. Kai pradėjau melstis ir skelbti 91-ą psalmę, aš atsiradau stovinti ant labai aukšto kalno kartu su Jėzumi, kuris žvelgė į didžiulį slėnį, uris buvo plati vietovė, apimanti daugelį tautų. Mačiau upes, ežerus, kitus kalnynus ir pan. Vaizdas kurį mačiau man priminė tai, ką Mozė galėjo matyti stovėdamas ant Nebojo kalno prieš savo mirtį – puikus Pažadėtosios žemės vaizdas, tik kad mano perspektyva apėmė daugiau vietų – lyg reprezentuotų pasaulinį vaizdą. Staiga man iš kairės, ties 10-tos valandos pozicija, išvydau besiveržiančią Dievo šlovės šviesą galingais spinduliais virš žemės, nusileidžiant į daugelį vietų; ir netgi už kalnų, kuriuos mačiau tolumoje. Supratau, jog spinduliai leidžiasi globaliu mastu. Man bežiūrint į visus šiuos šlovingus spindulius, staiga žemė po manimi pradėjo galingai drebėti ir skeldėti! Mačiau kaip uola nukrenta žemiau mūsų, bet kai pažvelgiau į Jėzų, Jis buvo tapęs didžiulis, o aš buvau ant vienos Jo pėdų, atsirėmusi į jį ir ilsėjausi. Jėzus liko ten stovėti net tada, kai kalnas visiškai sunyko ir sugriuvo.

 

Supratau, jog tai yra artėjantis prabudimas, kurio daugelis meldė. Aš turėjau ankstesnį regėjimą apie artėjantį prabudimą ir Dievo šlovės išliejimą tautoms (Nr. 192). Ir toliau melskitės! Tai, ką Dievas nusprendė, niekas nesustabdys! Buvau nuvesta prie Izaijo 14:26-27:

 

“Tai užmojis, pateiktas visai žemei, tai ranka pakelta prieš visas tautas. Ką Galybių Viešpats nusprendė, kas galės panaikinti? Kai jo ranka pakelta, kas galės ją atitraukti?” Taigi, ką Viešpats nusprendė, NIEKAS negali pakeisti. Šlovė Viešpačiui!

 

Tas griūvantis kalnas reprezentuoja negandas, kurios atėjo ir toliau tęsis, bet Jėzus yra mūsų Inkaras ir mūsų Uola nelaimės metu. Stovėkite tvirtai tikėjime ir remkitės į Jį. Jame rasite poilsį ir ramybę. Tuomet išeidami iš tos vietos, jūs būsite sustiprinti, kad darytumėte karalystės darbus – darbus, kuriuos Dievas pašaukė jus daryti, “kuriuos Jis iš anksto paskyrė mums atlikti.” (Ef 2:10)

 

Būkite visi padrąsinti ir toliau melskitės už artėjantį prabudimą – nes maldos yra pagrindas, kuris duoda tam pradžią.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/06/07/vision-227-coming-revival/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Susijusios Šventojo Rašto ištraukos:

 

“Tą pačią dieną VIEŠPATS kalbėjo Mozei: „Užkopk į šį Abarimų virtinės Nebojo kalną, esantį Moabo krašte priešais Jerichą, ir pasižiūrėk į Kanaano kraštą, kurį duodu izraelitams kaip paveldą.” (Įst 32:48-49)

 

“Tada Mozė užkopė iš Moabo lygumų į Nebojo kalną, Pisgos viršūnę, esančią priešais Jerichą, ir VIEŠPATS parodė jam visą kraštą: Gileadą iki pat Dano, visą Naftalį, Efraimo ir Manaso kraštą, visą Judo kraštą iki pat Vakarų jūros, Negebą ir Lygumą, Jericho, Palmių miesto, slėnį iki pat Coaro. VIEŠPATS sakė jam: „Tai kraštas, kurį prisiekiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, tardamas: ‘Aš duosiu jį tavo palikuonims.’” (Įst 34:1-4)

 

Pasiruoškite įžengti į pažadėtąją žemę:

 

"VIEŠPATIES tarnui Mozei mirus, VIEŠPATS kalbėjo Mozės patarnautojui Nūno sūnui Jozuei, sakydamas: „Mano tarnas Mozė mirė. Tuoj pat pasiruošk pereiti Jordaną ­ tu ir visi šie žmonės ­ į kraštą, kurį duodu jiems, izraelitams! Kiekvieną vietą, į kurią tik įkelsite koją, atiduodu jums, kaip Mozei pažadėjau. Jūsų žemė bus nuo dykumos bei Libano iki didžiosios upės, Eufrato upės ­ visas hetitų kraštas ­ ir iki pat Didžiosios jūros, kur leidžiasi saulė. Niekas nepajėgs tau pasipriešinti per visą tavo gyvenimą. Kaip buvau su Moze, taip būsiu ir su tavimi. Neapvilsiu tavęs ir nepaliksiu! Būk stiprus ir ryžtingas, nes tu padalysi šiems žmonėms kraštą, kurį jiems duoti esu prisiekęs jų protėviams. Tik būk stiprus ir labai ryžtingas, ištikimai elgdamasis pagal visą Įstatymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė. Nenutolk nuo jo nei į dešinę, nei į kairę, idant tau sektųsi, kad ir kur eitumei! Neleisi šiai Įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumeisi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis. Argi tau neįsakiau: ‘Būk stiprus ir ryžtingas’? Taigi nesibaimink ir nenuogąstauk, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, su tavimi, kad ir kur eitumei!“ (Joz 1:1-9)