Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 192 – Artėjantis patepimas Bažnyčioms

2019 m. lapkričio 10 d.

 

Garbinau ir šlovinau Sosto patalpoje, kaip visada. Turėjau problemų su dainavimu, nes mano alergijos lemia tai, jog kartais mano balsas krenkščia, o tai verčia mane nuleisti rankas. Taigi, ne visada ateinu dėkinga širdimi. Jėzus man priminė psalmę Nr. 100 “Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys! Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu... Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą!...” Kaip esu minėjusi anksčiau, Dangus gieda kartu su mumis ir padrąsina šlovinimą. Ir kai mes dainuojame Jėzui, tai leidžia mums susikoncentruoti nebe į save, o į Tą, kuris nusipelno viso gyriaus.

 

Kai pradėjau melstis ir skelbti 91-ą psalmę, aš atsidūriau žvelgdama į platų lauko turgų ir minias žmonių kažkur pietinėje Azijoje. Atsiradau virš mažytės bažnytėlės. Jos pastorius buvo šiek tiek nusivylęs, nes jie vargo su garbinimu ir šlovinimu. Aš pradėjau kartu su jais dainuoti. Ten buvo keletas žmonių bažnyčioje. Pastebėjau, jog kai su jais dainavau, mano balsas nedrebėjo, bet buvo švelnus, mielas ir pataikantis į ritmą! Prieš juos paliekant, mačiau, kad jie dainavo ir garbino Viešpatį visa savo širdimi. Pasimeldžiau prabudimo ir palaiminau juos ir sugrįžau prie baltojo suolelio, šalia Malonės sosto, kaip įprastai.

 

Paklausiau Jėzaus apie bažnyčią, kurioje buvau. Jis pasakė, jog daugelis bažnyčių vargsta dėl garbinimo ir šlovinimo, nes jie susikoncentruoja į save, į savo problemas, o ne į Kristų.

 

Paklausiau, ar yra regėjimas. Nulipau laiptais žemyn, susitikau pasitinkančią grupę ir mes nuėjome į regėjimų vietą, kur kiti, kaip visada, jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė matant didelį Jėzaus veidą ir Jo šlovė švietė skaisčiai baltais, gražiais šviesos spinduliais į bažnyčią, esančią po juo. Mano vaizdas pasikeitė į šoninį vaizdą ir mačiau šlovės spindulius skrodžiančius tamsą ir nusileidžiančius ant daugelio bažnyčių visame pasaulyje. Viešaties šlovė pripildė bažnyčias ir įvyko pokytis! Artėja patepimas bažnyčioms, kuris duos pradžią prabudimui. Bažnyčia taps tokia, kaip Naujojo Testamento laikų bažnyčios ir naudosis penkiasluoksne valdžia, kuri aprašyta Ef 4:11-13. Viešpats išlies Savo Dvasios ir žmonės eis Šventosios Dvasios jėgoje ir patepime. Ir bažnyčia taps Kristaus liudytoja pasauliui! Aleliuja! Kaip norėčiau sugebėti nupiešti tai, ką aš mačiau! Tai taip padrąsino. Ačiū, Jėzau!

 

Kokia žinia, Jėzau? “Netapkite nuvargę melsdami Šventosios Dvasios atėjimo. Toliau melskitės. Ir taip pat toliau melskitės už persekiojamą bažnyčią!”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/11/10/vision-192-the-coming-anointing-over-the-churches/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šventojo Rašto ištrauka paminėta regėjime:

 

“Tai jis paskyrė vienus

1) apaštalais,

2) kitus pranašais,

3) evangelistais,

4) ganytojais ir

5) mokytojais,

idant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus Kūno ugdymui, kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką.”

(Efeziečiams 4:11-13)