Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 217 - Angelų armijos / 6-asis antspaudas / Suspaudimas / "Saulė užtems..."

2020 m. balandžio 1 d.

 

Garbinau ir šlovinau mūsų Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje: deklaravau Raštą ir dainavau senesnes ir naujesnes dainas. (Pradėjau dainuoti nuo dainos "Worthy", kurią atlieka Elevation), tada pradėjau melstis ir priėjusi prie 91 psalmės, aš ją pradėjau deklaruoti dvasios kelionėje ir atsidūriau virš įvairių miestų ir trumpam išvydau tornado nuniokotą vietą. (Nežinau, ar tai neseniai nutiko, ar seniau). Bet pati galingiausia mano dvasinės kelionės dalis prasidėjo man baigus psalmę. Aš mačiau save su legionu angelų už savęs, kai aš buvau apsiginklavusi ir sėdėjau ant savo erelio. Tai buvo nepaprasta! Tai iš dalies parodo, ką reiškia maldos galia dvasiniame pasaulyje. Kartais aš juos matau kovojančius, bet jau senokai nebuvau jų mačiusi, kaip legiono palaikančio mane. Štai, ką daro malda. Kai užklumpa abejonės, prisiminkite šį regėjimą! Man tai priminė Chris Tomlin dainą "Whom Shall I Fear (God of angel armies)"
https://youtu.be/qOkImV2cJDg

 

Prie baltojo suolelio, paklausiau Jėzaus apie angelų legioną. Jis pasakė: "Malda išveda legioną angelų. Pasninkas ir malda įgalina dangaus kariuomenes kovoti už tave". Daugiau galios yra su pasninku? "Taip, dukra". Pamenu Mahesh Chavda sakantį savo knygoje "The Hidden Power of Prayer and Fasting", jog malda ir pasninkas yra kaip atominė bomba dvasiniame pasaulyje. Jis yra tas, kuris mane labai daug išmokė apie tai. Biblija patvirtina, jog svarbu melstis ir pasninkauti kiekvienam asmeniui, bendruomenei ir tautai. Danielio 10 skyriuje kalbama apie tai, kas nutiko dvasiniame pasaulyje po jo 3 savaičių pasninko (žinomo kaip Danielaus pasninkas). Taip pat Joelio 2:12, 15; Iz 58, Mato 6:16 ir kitos ištraukos. Žinau, jų yra daugiau.

 

Nulipau laiptais, sutikau pasitinkančią grupę, kuri kiek padidėjo, ir nuėjome į regėjimų vietą, kur kiti buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė matant didžiulį ugnies kamuolį kosmose. Supratau, jog tai mūsų Saulė. Staiga jis tapo didesnis ir žvilgantis, lyg sprogo ir tada jis išnyko, lyg būtų dulkių siurbliu susiurbtas. Tai nutiko taip greitai. Po to buvo visiškai tamsu. Prisimenu, jog turėjau šito įvykio ankstesnį regėjimą Nr. 118 [ir Nr. 36]. Suprantu, jog tai turės nutikti, kaip ir parašyta Joelio 2:31 "Saulė bus paversta tamsa ir mėnulis krauju prieš ateinant didingajai ir baisiajai Viešpaties dienai". Ir Mato 24:29 Jėzus sakė: "saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos". Paklausiau Jėzaus, ar saulė užtems prieš ar po Tikinčiųjų paėmimo [Rapture] ir Jis atsakė: "Po paėmimo". Tada man buvo priminta pasidalinti sekančia ištrauka iš Joelio 2:32 “Tuomet, kas tik šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas". Šis regėjimas viliuosi yra kaip pagalba tiems, kurie bus palikti.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/04/01/vision-217-angel-armies-and-the-sun-will-turn-to-darkness/

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Kai kurios Šv. Rašto ištraukos paminėtos regėjime.

 

"Tačiau net dabar, – tai VIEŠPATIES žodis, – grįžkite pas mane visa savo širdimi, – pasninku, verksmu ir raudojimu" (Joelio 2:15)

"Pūskite ragą Zione, paskelbkite pasninką, sušaukite iškilmei bendriją!" (Joelio 2:15)

"Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį." (Mato 6:16)

 

Susijusi šv. Rašto ištrauka:

 

Aš mačiau, kaip jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Tuomet kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip ašutinis maišas, visas mėnulis paraudo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum baisaus vėjo purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius. Dangus atitrūko tarsi besivyniojantis knygos ritinys, ir visi kalnai ir salos buvo išjudinti iš savo vietų. Tuomet žemės karaliai, didikai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir laisvieji pasislėpė urvuose ir tarp kalnų uolų. Jie šaukė kalnams ir uoloms: „Griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo Sėdinčiojo soste veido ir nuo Avinėlio rūstybės, nes atėjo didi jų rūstybės diena, ir kas galės ištverti?!“ (Apr 6:12-17)