Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 118 - "Žemė panirs į tamsą", pasakė Jėzus / 6-asis antspaudas / Choras Danguje

2018 m. spalio 31 d.


Šį rytą leidau laiką ilsėdamasi Jėzuje. Greičiausiai dėl to, kad sergu ir negaliu tiek daug giedoti. Įdomu tai, jog tuomet, kai negalėjau daug giedoti, Jėzus pasakė, jog svarbu garbinimo kokybė, o ne giedojimo kiekis. Kartais aš kurį laiką giedu, bet todėl, kad man tai patinka, o ne todėl, jog, manau, kad Jėzus mane dėl to vertins labiau. Mes negalime užsidirbti Jo meilės. Šiandien mačiau savo mamą, giedančią [Dangaus] chore. Tai buvo gražu. Jie giedojo apie tai, koks vertas yra Jėzus. Aš daug negirdėjau, tik keletą giesmės eilučių. Ech. Na, jūs galite įsivaizduoti, kiek ašarų pripildė mano akis! Ačiū, Jėzau, už šią dovaną.


Po laiko, praleisto su Jėzumi, aš nuėjau į regėjimų vietą, kaip kad visada, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir grupę, ir pasisukau į ekraną. Vaizde išvydau kaip mūsų saulė užpildo visą ekraną. Tai buvo didžiulis ugnies kamuolys, vaizdas, kokį išvystumėte iš NASA. Ten buvo skirtingų atspalvių oranžiniai ir geltoni, ir keletas iššokančių saulės liepsnų. Tai buvo gan įspūdinga. Tuomet staiga ji tapo super skaisti, jog aš vos begalėjau žiūrėti. Tuomet per keletą sekundžių, atrodė jog ji susitraukė į save ir jos nebebuvo. Žodis "implocija" [sprogimas į vidų] atėjo į mintį. Dabar buvo visiška tamsa. Jėzus pasakė: "Tai įvyks prieš pat Mano grįžimą - žemė paskęs tamsoje."


Jis davė man ištrauką iš Joelio 2:31 "Saulė pavirs tamsa ir mėnulis­ krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai." Aš Jam pasakiau, kad tai bus ganėtinai siaubinga ir Jis atsakė: "Taip." Supratau, jog turiu skaityti toliau einančią eilutę, kurioje parašyta: "Tada kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Siono kalne ir Jeruzalėje bus išgelbėjimas, kaip Viešpats sakė, likučiui, kurį Jis pašauks”. Jaučiau, jog tai labai padrąsina, suvokiant kaip viskas bus siaubinga.
:
https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/10/31/vision-110-the-earth-will-be-plunged-into-darkness-jesus-said/