Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 208 – Cunamio banga užlies musulmonišką tautą / Nužudyti tikintieji / Apaštalas Jonas

2020 m. vasario 9 d.

 

Šlovinau Sosto patalpoje kaip visuomet, skelbdama Rašto ištraukas ir kartu dainuodama. Deklaravau ištrauką iš 1 Metraščių 29:10-13 (Karaliaus Dovydo maldą) Izraeliui ir padrąsinau juos taip pat kitomis Rašto ištraukomis. Kai aš tą darau, aš visuomet matau Izraelį nuo Viduržemio jūros žiūrėdama į Rytus. Tuomet apaštalas Jonas būna su manimi, mano kairėje. Kai pradėjau skelbti 91-ą psalmę, atsidūriau prie daugelio žmonių, susirinkusių gatvėje ar vietovėje, drąsinau juos. Jie atrodė kaip afrikiečiai. Manau, jie dėl kažko protestavo. Aš juos padrąsinau.

 

Nuėjau prie baltojo suolelio vietos ir paklausiau Jėzaus apie tą protestą. Manau, aš jau iš anksto žinojau, jog tai susiję su persekiojama bažnyčia Nigerijoje. Jėzus tai patvirtino. Toliau melskitės už šią persekiojamą bažnyčią ir už esančias visame pasaulyje. Taip pat melskitės už tuos, kurie persekioja Tikinčiuosius. Jėzus ir už juos atidavė savo gyvybę. Jie eina prieš bažnyčią, nes tiki priešo pagimdytais melais.

 

Nuėjau į regėjimų vietą ir susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome prie grupės, kuri jau buvo susirinkusi, ir pažvelgėme į ekraną. Vaizde išvydau milžinišką bangą artėjančią link manęs, kai aš stovėjau ant uolų prie vandenyno. Aš esu mačiusi šias uolas ankstesniame regėjime. Banga priartėjo ir užliejo mane. Buvau po vandeniu ir galėjau matyti jame, kaip jis tekėjo pro mane, bet aš likau stovėti nepajudinama. Vanduo užtvindė vietovę. Kitoje perspektyvoje, aš stovėjau ant skardžio žiūrėdama žemyn į paplūdimio vietą. Tas pats paplūdimys, kuriame mačiau misionierius ar Tikinčiuosius nužudytus ir Dievo šlovę, apšvietusią tuos, kurie juos nužudė (žr. regėjimą Nr. 204). Banga priartėjo ir užliejo vietą. Aš nežinau, kur tai yra, bet supratau, jog tai musulmoniška tauta. Ten įvyks žemės drebėjimas, kuris sukels cunamį.

 

Jėzus pasakė: “Toliau melskitės už musulmonus – netgi ISIS – kad jie atgailautų ir pažintų Mane”. Jis tęsė: “Melskitės, kaip tu dukra meldiesi už juos: kad Aš būčiau jiems atskleistas sapnuose ar regėjimuose pačiu galingiausiu būdu, kad jie atgailautų ir būtų išgelbėti”.

 

Paplūdimys atrodė PANAŠIAI kaip šis:

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/02/09/vision-206-a-tsunami-wave-to-hit-a-muslim-nation/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šv. Rašto ištrauka (1 Met 29:10-13), paminėta regėjime:

 

"Tada Dovydas pašlovino Viešpatį visos bendrijos akivaizdoje. Dovydas tarė:

“Būk pašlovintas, Viešpatie,

Izraelio, mūsų tėvo, Dieve,

nuo amžių per amžius!

O Viešpatie, tavo yra didybė, galybė, grožybė, pergalė ir šlovė.

Taip, nes tau priklauso visa,

kas danguje ir žemėje.

O Viešpatie, tau priklauso

karalystė,

tu esi iškilęs kaip galva virš visko.

Tu daliji turtus ir garbę,

tu visa valdai.

Tavo rankoje jėga ir galybė,

tavo galioje kiekvieną

išaukštinti ir stiprinti.

Už tai, mūsų Dieve,

mes tau dėkojame ir šloviname

tavo garbingą vardą.”"