Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 194 - Nužudyti negimę kūdikiai / Abortai / Vaikai, augantys Danguje

2019 m. lapkričio 20 d., trečiadienis


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje, kaip kad visada darau. Jėzus sėdėjo ant Savo Malonės sosto, bet tuomet aš pradėjau šlovinti ir giedoti. Jis atsistojo ir prisijungė. Dangus visada prisijungia. Kai pradėjau melstis ir atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, aš nusprendžiau pirmiausia paskelbti kitas Rašto ištraukas, kurias aš kalbėjau Izraeliui. Aš buvau toje pačioje vietoje, kurioje esu buvusi su apaštalu Jonu. (žiūrėkite regėjimą Nr. 169). Tuomet tęsiau maldą skelbdama 91-ą psalmę ir atsiradau prie Raudų sienos Jeruzalėje. (Esu ten buvusi kelis kartus). Aš paskelbiau daugiau Rašto ištraukų. Mačiau, kad priešas, esantis mano dešinėje, nebuvo patenkintas dėl manęs. Na, ką gi. Aš toliau garsiai skaičiau Rašto ištraukas. (Tam, kad geriau suprastumėte tie, kurie neprisimenate, tuo momentu aš buvau apsirengusi Dievo ginkluote, kuri, šiaip jau, atrodo kaip viduramžių ginkluotė).


Prie baltojo suolelio vietos, Jėzus pasakė: "Ateik." Aš ėjau šiek tiek už Jo ir Jis nuvedė mane žemyn laiptais prie mane pasitinkančios grupės ir jie pasisveikino su manimi ir Jėzumi, bet su Jėzumi jie pasisveikino daug guviau! Jokio pavydo! Mes visi nuėjome į regėjimų vietą, kur visi sustojo ir smagiai pasisveikino su Jėzumi, o tada su manimi. Kaip ir turėtų būti! Mes visi pasisukome pažiūrėti į ekraną. Išvydau Dievą kaip Liūtą didžiuliame gėlių lauke. Mačiau kaip mažos galvos išlenda viršuje ir vėl pasislepia, kad pažiūrėtų, kur yra Liūtas. (Jis atrodė panašus į Aslaną iš Narnijos Kronikų). Jis žaidė su vaikais! Tai buvo taip miela žiūrėti. Aš paklausau, kas yra tie vaikai? "Tai yra per abortą mirę vaikai, kurie auga Danguje." Mano širdis apsunko. Žinojau, jog gražus laikas baigėsi ir regėjimas dabar taps sunkus. Ech.


Tuomet Jis pasakė: "Vargas jums, motinos, kurios žudote savo negimusius vaikus! Jų kraujas šaukiasi Manęs! Aš myliu jus, bet jūs turite dėl to atgailauti! Jeigu neatsigręšite į Mane ir neatgailausite, jūs neįžengsite į Dangaus karalystę!" Aš paklausiau, o kaip tos motinos, kurios yra tikinčios ir pasidaro abortą? Jėzus pasakė: "Jei jos, kurios sako, kad pažįsta Mane ir tiki Mano Žodžiu, atgailaus dėl savo nuodėmės, Aš noriai joms atleisiu ir pagydysiu jų širdis. Jei jos sako, kad pažįsta Mane, bet neklauso Mano Žodžio ir neatgailauja, tuomet nėra jose tiesos ir jos neįžengs į Mano Karalystę." O, Jėzau, tai yra taip griežta. "Tai yra tiesa", Jis pasakė. Jis davė man ištraukas iš Apr 21:6-8 ir 1 Jono 1:5-10. Kokia žinutė? "Melskitės už motinas, kurios nužudė savo negimusius vaikus, kad jos atsigręžtų į Mane ir atgailautų!"


Kaip papildoma pastaba. Aš suprantu, kad negimusių vaikų žudymas yra aukojimas piktajam. Taip pat atėjo į mintį tai, jog terminas "kartą išgelbėtas visada išgelbėtas" iš tiesų yra netiesa. Aš taip pat paprašiau Jėzaus patikslinti, ką reiškia "Atsigręžkite į Mane". Jis paaiškino: "Pasirinkimas siekti Manęs ir pasirinkimas pažinti Mane". (išganymas).


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/11/20/vision-194-the-murdered-unborn-children/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Ir jis man atsakė: „Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Tai paveldės nugalėtojas, ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus. O bailiams, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apreiškimo 21:6-8)

 

"Tai žinia,
kurią esame išgirdę iš jo ir skelbiame jums,
kad Dievas yra šviesa
ir jame nėra jokios tamsybės.
Jei sakytume, kad bendraujame su juo,
o vaikščiotume tamsoje,
meluotume ir nevykdytume tiesos.
O jei vaikščiojame šviesoje,
kaip ir jis yra šviesoje,
mes bendraujame vieni su kitais,
ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus
nuo visų nuodėmių.
Jei sakytume, jog neturime nuodėmės,
klaidintume patys save,
ir nebūtų mumyse tiesos.
Jeigu išpažįstame savo nuodėmes,
jis ištikimas ir teisingas,
kad atleistų mums nuodėmes
ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.
Jei sakytume, kad nesame nusidėję,
darytume jį melagiu,
ir nebūtų mumyse jo žodžio."

(1 Jono 1:5-10)