Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 169 - Apaštalas Jonas / Įspėjimas tautoms, kurios eina prieš Izraelį

2019 m. birželio 22 d., šeštadienio vakaras


Kaip ir visada, garbinau ir šlovinau Sosto patalpoje. Pradėjau maldos laiką ir atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, aš kartu su savo ereliu palikau kalno viršūnę ir keliavau virš slėnių ir vandens. Atvykau į salą ir atsistojau ant skardžio, nukreipto į vandens telkinį, kurio abiejose pusėse buvo sausuma, o vandenyje buvo kariniai jūrų laivai, kažkokios rūšies koviniai laivai. Man tęsiant psalmės deklaravimą, aš pamačiau, jog kažkas stovi mano kairėje. Tai buvo barzdotas vyras, apsirengęs Jėzaus laikų drabužiais - pilkšva tunika, kurios ilgis buvo iki jo kojų vidurio, ir kol jis meldėsi, jo rankos buvo iškeltos į orą. Mačiau, jog su savimi jis turi lazdą, o mūvėjo jis sandalais. Jis kalbėjo arba aramėjiškai, arba hebrajiškai. Žinojau, jog jis yra apaštalas Jonas. Aš užbaigiau savo psalmę, bet jis meldėsi toliau. Aš stovėjau ten keistai jausdamasi, nežinodama, ką man sakyti ar daryti. Išgirdau žodį "skelbk", todėl aš atsiverčiau savo Bibliją ties Izaiju ir pradėjau skelbti Rašto ištrauką nuo 40 ir 41 skyriaus. Aš vis pažvelgdavau į jį, stengdamasi jį šiek tiek kopijuoti. (Šiek tiek komiškas momentas tiems, kurie tai stebėtų). Jaučiausi šiek tiek išgąsdinta. Jis sustojo ir tuomet pažiūrėjo į mane. Aš pasakiau jam, kad jis atrodo panašus į kažką iš senovės laikų. Jis tiesiog nusišypsojo, ir man palengvėjo. Aš vilkėjau Dievo ginkluote, bet jis to nekomentavo. Jis priminė man, kad jis taip pat yra Aukščiausiojo Dievo tarnas ir jis pavadino mane "Aukščiausiojo Dievo dukra". Vau! Jis atsisuko pažiūrėti, kas vyksta vandens plote ir pasakė: "Mūšis greitai prasidės. Melskis už Izraelį. Melskis už JAV. Vargas tautoms, kurios eina prieš Dievo paveldą." Jis tęsė padrąsindamas ir sustiprindamass mane: "Tu gerai darbuojiesi. Būk ir toliau klusni." Aš padėkojau jam dėl jo padrąsinimo. Paminėjau jam, kad jis tobulai kalba angliškai. Jis nusišypsojo ir priminė man, kad: "Tu taip pat vieną dieną kalbėsi ir suprasi visas kalbas".


Į galvą atėjo mintys apie patikrinimo būtinumą ir aš jo maloniai paprašiau pasakyti: "Jėzus yra Viešpats", kad įsitikinčiau, jog jis nėra kažkas kitas. Jis pasakė: "Jėzus yra mano Viešpats ir Gelbėtojas, mano Atpirkėjas, kuris išgelbėjo mane!" Bet jis suprato, kodėl aš klausiau. Jis užbaigė mane drąsinti pasakydamas: "Aukščiausiojo Dievo dukra, kareive ir auganti pranaše." Aš nuostaboje.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/06/22/vision-169-the-apostle-john/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Izaijo 40 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/ISA.40.LBD-KAN

Izaijo 41 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/ISA.41.LBD-KAN