Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 184 - Persekiojama bažnyčia Kinijoje

2019 m. rugsėjo 19 d.


Garbinau ir šlovinau Sosto patalpoje, kaip visada darau. Pradėjau melstis ir vos matomai išvydau, kad Jėzus sėdėjo netoli manęs (aš meldžiausi prie stalo, nes mano kojų keliai skaudėjo). Jėzus yra mūsų didžiausias užtarėjas maldoje!! Atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, aš atsiradau žiūrėdama į save ant erelio, kalbėdama vyrui, stovinčiam ant vandenyno pakrantės - galbūt ant paplūdimio. Tai buvo vaizdas iš šono ir iš vidutinio aukščio, ir šiek tiek iš didesnio atstumo, todėl galėjau matyti visą vaizdą. Jis žiūrėjo į mane lyg jis tikrai matytų mane ir girdėtų. Girdėjau jį, kaip jis kažką meldėsi ir prašė manęs, kad jam padėčiau. Jis buvo apimtas baimės ir nusiminęs. Jis mosikavo su rankomis. Manau, kad jis turi pranašystės dovaną, nes jis kalbėjo su manimi nesusimąstymas ir nebijodamas, ar aš esu tikra, ar tik jo vaizduotė. Tai indikavo jo elgesys. Aš pradėjau jam giedoti ir kalbėti padrąsinančias Rašto ištraukas. Tuomet aš atsiradau stovėdama šalia jo, guosdama jį ir kartu su juo verkdama, nes galėjau jausti jo emocijas ir dvasinį skausmą, jo agoniją. Aš šaukiausi Jėzaus, kaip aš galiu jam padėti?? Jaučiausi tokia neadekvati. Aš apkabinau jį ir leidau jam išsiverkti ant savo peties. Nesu nieko panašaus patyrusi, toks stiprus bendravimas mano dvasinėje kelionėje. Atvyko angelai, o taip pat ir Jėzus. Prieš išvykdama, aš pažadėjau jam, kad pasimelsiu už jį. Tada išvydau jį nueinantį paplūdimiu. Aš sugrįžau prie baltojo suolelio vietos.


Aš paklausiau Jėzaus apie vyrą ant paplūdimio ar vandenyno kranto. Jėzus sakė, kad jis yra nusiminęs pastorius bažnyčios, kuri susiduria su persekiojimu. Aš paklausiau Jėzaus, kaip aš turėčiau toliau bendrauti su žmonėmis dvasioje? Kaip man patobulėti? Ir Jis atsakė: "Kalbėk su jais taip lyg jie iš tikrųjų būtų su tavimi." Aš tęsiau - jis galėjo mane aiškiai matyti. "Taip," atsakė Jėzus. Tai jis taip pat turi pranašavimo dovaną? "Taip." Taip ir pagalvojau. Nenuostabu, kad jis nesupanikavo, kai mane pamatė. Turiu gerbti savo pažadą ištikimai pasimelsti už tą pastorių ir jo bažnyčią.


Nuėjau į regėjimų vietą po trumpo pasimatymo su šventaisiais draugais ir pažvelgiau į ekraną. Išvydau kaip aizjiečiai kariai išlaužia namo duris ir tuomet tempia žmones laukan, kad juos suimtų ir išvežtų. Supratau, jog tai pogrindinė bažnyčia. Ir tai yra Kinijoje. Bažnyčios patiria didelį persekiojimą. Esu turėjusi ankstesnius regėjimus apie Kinijos tikinčiųjų persekiojimą (Nr. 105, 111, 142). Tikintieji turi toliau už juos melstis: "Melskitės, kad jie neitų į kompromisus tikėjime, kad jie ištvertų dėl Manęs - nes jų atpildas bus skaistesnis už saulę! Melskite jiems stiprybės, ramybės ir paguodos, kuri lenkia bet kokį supratimą. Ir jų elgesyje atsiskleis Mano teisumas. Taip pat melskite už tuos, kurie juos persekioja. Jie yra paklydę ir jiems taip pat reikia Manęs. Prisiminkite, Aš numiriau už kiekvieną!"


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/09/19/vision-184-the-persecuted-church-in-china/