Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 111 – Pasikėsinimas nužudyti Trumpą / „Mano gailestingumas JAV pasiliks taip ilgai, kiek ilgai Trumpas bus pareigose“ / Kinija / „DropBox“

2018 m. spalio 9 d.

 

Garbinimo ir šlovinimo metu Sosto patalpoje ir man besimeldžiant pagal 91-ą psalmę, aš keliavau su savo ereliu ir mes atvykome prie įvykio, kai kažkas paliko kūdikį. Kūdikis buvo suvyniotas ir paliktas ant slenksčio prie namo, ankštoje gatvelėje, kur namai buvo vienas prie kito. Pagalvojau, jog tai gali būti kažkur Azijoje, galbūt Kinijoje. Aš pasimeldžiau virš vaikelio. Angelai ten irgi buvo ir saugojo vaiką, kad jis būtų saugus. Man tai priminė sceną iš to dokumentinio filmo apie kinų vaikų prieglaudą, kuri priglaudžia paliktus kūdikius, manau ji vadinasi „DropBox“. Sugrįžusi aš nuėjau pasimatyti su Jėzumi prie baltojo suolelio. Jis paliepė man sekti Jį. Taigi Jis nusivedė manė į vietą, kuri buvo kažkur už tos vietos, kur mes paprastai sėdime. Mes užlipome keletą laiptų ir atėjome prie paprastos kvadratinės kėdės ar krėslo. Ji turėjo atlošą, porankius ir kojas, kurios atrodė stambios iš pažiūros. Ji buvo auksinė ir joje niekas nesėdėjo. Jėzus pasakė, jog krėslas yra Tėvo atlygis ir tai laukia tų, kurie išlieka ištikimi ir klusnūs, ir kurie išlaikė tikėjimą net persekiojami. Supratau, jog daugiau tokių krėslų laukia šventųjų.

 

Iš ten nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir pasisukau į ekraną. Ekrane išvydau Trumpą, stovintį prie sakyklos, kurią mačiau ankstesniame regėjime. Jis kalbėjo. Už jo sėdėjo žmonės. Šį kartą iš arti mačiau jo veidą ir jo viršutinę kūno dalį, kol jis kalbėjo. Išgirdau šūvio garsą ir iškar žinojau, jog tai šūvis iš šautuvo. Trumpui buvo pataikyta į jo dešinį plautį/pečių sritį. Vaizdas dabar judėjo sulėtintu tempu, ir aš mačiau, kaip jo akys išsiplečia, o jo galva atlinksta atgal ir jis nugriūna už sakyklos. Po to prasidėjo chaosas, žmonės klykė, bėgo nuo pakylos, o Trumpas iškart buvo apsuptas savo pagalbinių agentų, sargybinių ir pan. Paklausiau Jėzaus, ar jis mirs, ir Jis atsakė: „Ne.“ Supratau, jog jis vilki neperšaunamą liemenę ar kažką panašaus. Vis dar išlieka suplanuotas pasikėsinimas į jo gyvybę. Jėzus pasakė: „Mano gailestingumas JAV pasiliks taip ilgai, kiek ilgai Trumpas bus pareigose.“

 

Tuomet supratau, jog buvo nepavykusių pasikėsinimų į jo gyvybę, apie kuriuos mes nežinome, dėl žmonių maldų. Mes turime toliau melsti saugumo mūsų prezidentui.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/10/09/vision-111-continue-to-pray-for-the-safety-of-trump/