Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 104 – Skubi malda už Mike Pence

2018 m. rugsėjo 17 d.

 

Tai skubu.

 

Prašau perskaitykite!!!

 

Po garbinimo ir šlovinimo laiko Sosto patalpoje, aš nuėjau prie suolelio, kur Jėzus visada manęs laukia. Tai buvo trumpas pasibuvimas ir aš jaučiau nuo vakar, jog turiu nueiti ir pažiūrėti į regėjimą – jog tai buvo skubu.

 

Aš nuėjau į regėjimų vietą, kaip kad visada, susitikau savo dabar jau 4 šventuosius draugus. Aš žinau, jog jie ten buvo ir vakar, bet aš buvau nekaip nusiteikusi. Aš tikiu, jog buvau atakuojama ir labai rimtai buvo stengiamasi atitraukti nuo to, ką turiu pamatyti. Dabar aš suprantu, kodėl regėjimas yra skubus. Vaizde išvydau kažką ant neštuvų, skubiai gabenamą į ligoninę, jis buvo apsuptas medicinos personalo, paramedikų, vyriausybės darbuotojų ir pan. Tai buvo neįprasta scena. Asmuo atrodė kaip viceprezidentas Mike Pence. Jam buvo uždėta deguonies kaukė, kažkas rankoje laikė lašalinę, kol jį vežė pro ligoninės duris. Žinojau, jog tai Mike Pence, bet paprašiau patvirtinimo ir Jėzus pasakė: „Taip.“

 

Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš išvydau žinių reporterį per televiziją pranešantį naujieną, jog viceprezidentas Mike Pence patyrė siaubingą nelaimę ir kritinės būklės buvo negabentas į ligoninę. Aš girdėjau, kaip Jėzus labai rimtai pasakė: „Bažnyčia, atsiklaupkite ir melskitės už Mike Pence!“ Aš supratau, jog maldos yra galingos ir efektyvios ir nulemia rezulatatą. Melskimės!!

 

2 dalis.

 

Aš paklausiau Jėzaus, kodėl pirmiausia aš mačiau viceprezidento Pence’o laidotuves (regėjime Nr. 83), tuomet jo mirtį (Nr. 103) ir dabar mačiau jį gyvą kritinėje būsenoje. Tai šiek tiek trikdo. Aš supratau, jog maldos nulemia rezultatą. Žmonės meldėsi dėl to, bet tai yra kvietimas bendrai maldai ir pasninkui. Tai kvietimas bežnyčioms atsiklaupti, atgailauti ir ateiti nuolankiai prieš Viešpatį ir užtarti viceprezidento Pence’o gyvybę! JAV reikia šio žmogaus patarimų. Trumpui jo reikia! Teisiojo malda yra galinga ir efektyvi. Jokūbo 5:16.

 

3 dalis.

 

Ką tik gavau laišką iš draugės su patvirtinimu.

 

Ji davė man ištrauką iš Joelio 2:12-13

 

„Tačiau dabar, – tai Viešpaties žodis, – grįžkite pas mane visa savo širdimi, pasninku, verksmu ir raudojimu; persiplėškite širdis, o ne drabužius“. Grįžkite pas Viešpatį, savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo, pasirengęs atleisti, o ne bausti.”

 

Kai kurie mano regėjimai gali niekada neišsipildyti dėl maldos galios. :)

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/09/17/vision-104-urgent-pray-for-mike-pence/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:

 

„Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda.“ (Jokūbo 5:16)