Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 103 – Melskitės už Mike Pence saugumą! / Jono 14 Tikėkite ir neabejokite

2018 m. rugsėjo 11 d.

 

Po maldos ir šlovinimo laiko Sosto patalpoje, aš nuėjau prie baltojo suolelio, kur Jėzus laukė manęs. Mes trumpai pasikalbėjome. Jis padrąsino mane, pasakydamas, jog ta galia, kuri Jį prikėlė gyvenimui yra manyje – visuose tikinčiuosiuose. Lygiai kaip mokiniai buvo patepti Šventąja Dvasia ir naudojo šią galią, kad būtų drąsus kalboje, kad gydytų žmones ir atliktų ženklus ir stebuklus, taip ir mes naudojame šią galią karalystės labui. Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Tikėkite ir neabejokite. „...pasitikėjimas galia, kuri yra tavyje, tai yra iš Manęs ir taip, Šarlene, tu netgi gali eiti ant vandens.“ Aš taip pat noriu pasidalinti tuo, jog Jėzus pasakė: „Toliau melskitės už JAV žmones, kurie bus paveikti Florencijos. Melskitės, kad audra atvestų juos į atgailą ir kad tai motyvuotų bažnyčią melstis.“ Supratau, jog Jėzus juos sudrebina.

 

Nuėjau į regėjimų vietą ir susitikau savo 4 šventuosius draugus. Vaizde išvydau sraigtasparnį, besisukantį ore, taip lyg jis būtų praradęs kontrolę, visai netoli žemės. Jis galėjo būti raudonos spalvos, bet nesu visiškai dėl to tikra. Iš jo kilo dūmai ir jis sudužo! Tuomet jis sprogo! Supratau, jog jis buvo prieš tai tyčia sugadintas. Paklausiau, ar jame buvo JAV prezidentas ir Jėzus atsakė: „Ne.“ Kas yra sraigtasparnyje? „Mike Pence.“ Ką?? Ar aš gerai išgirdau? „Taip.“ O, ne. Tėve, aš negaliu šituo dalintis. Tai per daug. Tuomet Jis pasakė: „Melskis už jo apsaugą.“ Aš supratau, jog tai yra paliepimas, kad mes melstumėmės už viceprezidentą Mike Pence. Jo gyvybė pavojuje. MALDA NULEMIA REZULTATĄ!! Šis regėjimas susijęs su Nr. 83.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/09/11/vision-103-pray-for-mike-pences-safety/