Šarlenės regėjimai

Šarlenės kvietimas maldai

2020 m. liepos 28 d.

 

Sveiki,

 

Atkreipiau dėmesį, jog priešas bando sukelti antrą covid (koronaviruso) bangą mano šalyje – Kanadoje. Nesu tikra kokia situacija dėl kitų šalių, bet manau, jog jas tai irgi paliestų.

 

Jėzus priminė man, jog triguba nedora sąjunga (prisiminkite regėjimą Nr. 214) buvo sulaužyta dėl Tikinčiųjų maldų (regėjimas Nr. 220). Nors virusas susilpnėjo, priešas vis tiek nori kontrolės, kad žmones laikytų baimėje, panikoje, įbauginime, chaose, o tai paveikia bažnyčią (tikinčiuosius), nes stabdo atgimimą. Bet mūsų Dievas parodė mums, jog atgimimas ĮVYKS ir tai, ką Jis suplanavo bus įvykdyta (regėjimas Nr. 227)

 

Izaijo 14:24 „Ką sumaniau, tai ir bus, ką nusprendžiau, tai ir įvyks.” ir Izaijo 14:26-27 “Tai užmojis, pateiktas visai žemei, tai ranka, pakelta prieš visas tautas. Ką Galybių Viešpats nusprendė, kas galės panaikinti? Kai jo ranka pakelta, kas galės ją atitraukti?” AMEN!!

 

Turiu prašymą, kad mes pasimelstume. Sukūriau maldą arba jūs galite melstis savais žodžiais.

 

Dėkojame Viešpatie Dieve, jog išklausai mūsų maldas ir jog Tavo ausis girdi mūsų prašymus. Dėkojame, jog sulaužei trigubą nedorą apgaulės gyvatės, religinės dvasios angies ir nuodingosios koronaviruso gyvatės sąjungą. Lazda, kuria šėtonas sudavė žemei, kad sustabdytų pasaulinį atgimimą, buvo sulaužyta! Gyrius Viešpačiui! Mes ir toliau surišame ir naudojamės visa valdžia dėl apgaulės gyvatės, religinės dvasios angies ir koronaviruso gyvatės ir jų liekamųjų reiškinių – baimės, panikos, įbauginimo, kontrolės, chaoso bei sumišimo ir meldžiame, jog Tu, Visagali Viešatie Dieve, nutrauktume atakas ir sustabdytumei bet kokią antrą bangą virš mūsų šalies Lietuvos. Mes prašome Jėzaus vardu, jog pagydytumei paveiktus žmones – emociškai, dvasiškai ir fiziškai. Mes meldžiame Dieve Tėve, jog išlietumei savo tiesos, laisvės ir ramybės Dvasią ir išleistumei aiškumą, savitvardą ir išmintį į mūsų tautą. Mes skelbiame pergalę Jėzaus vardu ir deklaruojame, jog mūsų šalis priklauso Viešpačiui. Meldžiame, jog galingai išlietum savo Dvasią ir suteiktum žadėtą atgimimą mūsų ištroškusiai tautai! Ačiū Dieve Tėve už tai, ką tu padarysi. Už Adonai, Jo šlovę, Jo tikslus ir Jo karalystę. Amen.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/07/28/call-to-pray/