Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 185 - Apr 20:1-3 Šėtonas surakintas grandinėmis / Pragaras

2019 m. rugsėjo 25 d., trečiadienio vakaras


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje. Pradėjau melstis, kaip kad visada darau, bet šį kartą, aš meldžiausi pritaikytas maldas konkretiems žmonėms. Mokausi pritaikyti maldas, klausdama ir laukdama atsakymo, ką Jėzus pasakys, ko reikia melsti. Tai mokymas iš Graham Cooke. Aš taip pat jus paraginsiu, kad kai jūs meldžiatės, melskitės pagal Rašto žodžius Dievui, Jo pažadus Jo Žodyje mums ir dėl mūsų. Atėjus metu skelbti 91-ą psalmę, aš atsiradau žvelgdama į didžiulę audrą Karibuose. Mąsčiau, ar čia ta pati, kuri dabar yra netoli Puerto Riko. Aš buvau toje vietovėje ir virš audros. Tuomet aš nusileidau žemiau jos ir atvykau prie motinos su jos mažyliais mažoje bendruomenėje, kur jie verkė, nes jų namai buvo užtvindyti nuo didelio lietaus. Aš pagiedojau jiems ir kalbėjau padrąsinimo žodžius ir pasidalinau su jais savo viltimi.


Sugrįžau prie baltojo suolelio vietos. Jėzus stovėjo ir laukė manęs. Aš paklausiau Jo apie motiną ir jos vaikus, ar jiems bus viskas gerai ir Jis atsakė, kad Jis "...nuves ją prie pagalbos." Ačiū, Jėzau. Paklausiau, ar yra regėjimas pažiūrėti, ir Jis pradėjo eiti, lyg vesdamas mane ir mes ėjome kartu iki laiptų viršaus, kurie veda į regėjimų vietą. Nežinau, kur mes buvome, bet tai buvo trumpas ėjimas. Mačiau tik baltą spalvą: grindis, laiptus ir pora aukštų kolonų fone. Nemačiau baltojo suolelio. Spėju, jog jis buvo toje vietoje.


Stovėjau laiptų viršuje ir mačiau savo ištikimą grupę, kuri pasitinka mane laiptų apačioje. Susitikus su jais, mes nuėjome link ekrano vietos, kurioje kiti jau buvo susirinkę ir pažvelgėme pažiūrėti į ekraną. Vaizde dešinėje išvydau didžiulę bjaurią būtybę ir aš iškart žinojau, jog tai šėtonas. Mačiau oranžines ir raudonas liepsnas žemai po juo ir dūmus, kylančius iš vietos, esančios žemiau. Jis buvo ant kažkokios tamsios/juodos kažkokios rūšies uolos. Galingas angelas su auksiniu raktu rankoje atsistojo kairėje pusėje šalia piktojo. Tuomet pažvelgiau iš arčiau ir mačiau, jog piktojo riešai buvo surakinti sunkiomis grandinėmis, o taip pat ir jo pėdos. (Jeigu norite jas vadinti pėdomis!) Jis užvertė atgal savo galvą ir sukaukė. Tai buvo siaubingas žvėries tipo garsas. Mano perspektyva pasikeitė ir aš išvydau jį surakintą grandinėmis ir krintatį žemyn nuo tos uolos link liepsnų ežero, esančio žemiau. Vieta, kurią mačiau, turėjo būti gana didelė, nes šėtonui krintant matėsi, kad jis yra mažesnis. (Aš žinau, kad jis didžiulis, toks pat didelis/aukštas kaip ir galingas angelas, kuris turėjo raktą). Tai lyg matyti vaizdą su dantytais kalnais ir skardžiais su ežeru tarp jų, bet viskas buvo iš juodo akmens ir ežeras degė ugnimi su kylančiais dūmais. Tai geriausia kaip galiu apibūdinti. Norėčiau mokėti nupiešti! Paklausiau Jėzaus apie tą, ką aš ką tik mačiau. Jis pasakė: "Aš turiu mirusiųjų pasaulio raktus. Čia piktasis praleis visą amžinybę." Jis davė man ištrauką iš Apr 20:1-3. Aš suprantu, kad piktasis ten (pragare) bus tam tikrą laiką, o tuomet trumpam laikui bus išleistas. Ir tada, po galutinio mūšio, šėtonas bus "...įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius." Apr 20:10.


Supratau, jog man tai buvo parodyta kaip padrąsinimas, kad priminti tikintiesiems apie piktojo lemtį. Jis žino, kad jam liko mažai laiko. Todėl būkite budrūs, blaivūs ir drąsūs. Jėzus eina su jumis ir pirma jūsų. Nebijokite!


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/09/26/vision-185-rev-201-3-satan-in-chains/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Ir aš išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną – senąją gyvatę, kuri yra velnias ir šėtonas, surišo jį tūkstančiui metų ir įmetė į bedugnę, užrakino ją ir iš viršaus užantspaudavo, kad nebegalėtų suvedžioti tautų, kol pasibaigs tūkstantis metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui." (Apreiškimo 20:1-3)