Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 187 - Ruošiama kariuomenė / Kinija prieš Izraelį

2019 m. spalio 8 d., antradienio vakaras


Garbinau ir šlovinau Jėzų Sosto patalpoje, kaip kad visada. Atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, aš artėjau link didelės audros. Žinojau, jog tai taifūnas Hagibis, kuris artinasi link Japonijos. Mes jį praskridome, ir man artėjant link žemės, aš išvydau moterį, netoli jos namų, ji verkė iš baimės. Buvo labai vėjuota. Įėjau į jos namus ir išvydau vyrą ir moterį, vieną šalia kito, klūpinčius priešais raudoną drakoną/šventenybę, kuris buvo ant sienos priešais juos. Buvo deginami smilkalai. Žinojau, kad jie meldžiasi apsaugos nuo audros. Aš kalbėjau jiems tiesą su pagrindimu ir Rašto ištraukomis, kalbėjau gyvenimą ir viltį. Pasakiau jiems šauktis Jėzaus, nes Jis yra Vienintelis, kuris gali išgirsti ir padėti. Žinojau, jog ten yra stiprus demonas ir vyko mūšis. Aš tęsiau toliau. Jie verkė. Manau, jog tai buvo geras dalykas. Pagiedojau jiems ir, prieš išvykdama, pasimeldžiau palaiminimo maldą.


Prie baltojo suolelio vietos, aš paklausiau Jėzaus, ar tai buvo japonų porelė ir Jis atsakė: "Taip." Aš žinojau, kad angelai kaunasi už mane, ko aš jiems kalbėjau. Palengvėjimas, kai žinau, kad esu apsaugota. Stengiuosi pasitikėti Dievu Jo planuose šioje dvasinės realybės sferoje ir būti klusni netgi tuomet, kai ne viską suprantu.


Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo šešis šventuosius draugus ir nuėjau į vietą, kur daugelis jau buvo susirinkę, ir pasisukau į ekraną. Mačiau karius žygiuojančius arti vienas kito eilėje. Iš išvaizdos jie buvo azijiečiai. Tuomet mano perspektyva pasikeitė ir aš buvau danguje, žiūrėjau žemyn virš didžiulės kariuomenės susirinkimo. Ten buvo tūkstančiai, kurie kartu susirinko ir kažkas prižvelgė tą kariuomenę. Iš arti nemačiau jo. Aš paklausiau Jėzaus, ar tai kinų armija ir Jis atsakė: "Taip." Kodėl jie susirinko? "Jie eis prieš Dievo žmones Izraelyje." Tai įvyks ateityje, o ne tuoj pat? "Taip." Jie dalis kariuomenės, kurią piktasis surinks? "Taip." Tai dalis Armagedono? "Taip." "Aš sugrįšiu su galinga kariuomene ir su visais šventaisias, kad kovočiau galutiniame mūšyje." Mes laimėsime! "Taip, dukra, kaip aš kalbėjau ir pranašavau." Apr 19. Aš esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie šį galutinį mūšį Nr. 77 ir 148. Toliau melskitės už persekiojamą bažnyčią.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/10/08/vision-187-raising-an-army/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Apreiškimo 19 skyrių galite skaityti čia: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/REV.19.LBD-KAN