Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 146 - Viešpats kviečia atgailai / JAV tornadas

2019 m. kovo 17 d.


Šlovinau Sosto patalpoje ir meldžiausi. Savo dvasinės kelionės metu, skelbiant 91-ą psalmę, aš atsiradau skelbdama virš Nebraskos žmonių, JAV. Jie neseniai buvo užtvindyti potvynio. Aš supratau, jog Viešpats kviečia juos atgailai ir visa širdimi sugrįžti pas Jį. Daugelis valstijų kenčia dėl stichinių nelaimių iš Dievo, nes Jis juos kviečia atgailai, sugrįžti pas Jį ir motyvuoja tikinčiuosius melstis atgimimo. Tai ne klimato kaita!!


Aš taip pat atvykau į didžiulį dvasinės kovos mūšį. Jis nebuvo labai aiškiai matomas, bet aš mačiau pakankamai, jog angelai ir demonai kovėsi. Aš buvau su pilna ginkluote. Nežinau dėl ko šis mūšis vyko, bet jis buvo didžiulis. Aš jau ruošiausi įsitraukti, kai staiga prisiminiau, jog pirmiau turiu atsiklausti. Todėl paskubomis paklausiau Jėzaus, ar turėčiau kovoti ir Jis atsakė: "Ne." Įžvelgdama, jog tai gali būti demono atsakymas, kad neįsitraukčiau, aš padengiau Jėzaus krauju savo klausimą ir paklausiau dar kartą. Jėzus atsakė: "Ne, dukra." Aš atsitraukiau.


Sugrįžau prie baltojo suolelio. Supratau, jog tas įvykis, į kurį buvau atvykusi, buvo man išbandymas. Prieš įsitraukdamas į mūšį, pirmiausia atsiklausk ir suvok savo ribas. Ne visos kovos yra skirtos man įsitraukti akis į akį. (Aš išmokau šią pamoką sunkiuoju būdu, nes neseniai aš patyriau ataką tikro fizinio skausmo pavidalu dėl įsitraukimo į dvasinę kovą už savo ribų. Mane išlaisvino mano pusseserė, kuri nuėmė tą skausmą nuo manęs.) Tai istorija jau vien iš savęs. Jei norėtumėte ją išgirsti, susisiekite su manimi.


Nuėjau į regėjimų vietą, kaip kad visada darau, susitikau savo draugus ir tuos, kurie ten yra susirinkę ir pažvelgiau į ekraną. Vaide tolumoje išvydau tamsius audros debesis ir stiprius švytinčius žaibus, suduodančius tiesiai žemyn. Ten buvo atviri laukai. Vienas žaibas sudavė į kažkokį pastatą ir užsiplieskė ugnis. Mačiau ūkius ir karves, bet nežinau, ar audra suduos ūkininikams. Kitame vaizde, aš išvydau didžiulį tornadą iš šono. Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir aš buvau jo viršuje ir žvelgiau į piltuvą. Mačiau, kaip jis sunaikina pastatus ir viską, kas buvo jo kelyje. Esu mačiusi šį vaizdą ir anksčiau! Tai didelis tornadas ir labai niokojantis. Manau, jog tai regėjimas Nr. 121. Šis tornadas įvyks JAV ir "Labai greitai." Tikintieji, melskite atgailos. Kvieskite bažnyčią pasninkauti ir melstis!


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/03/17/vision-146-the-lord-is-calling-for-repentance-prepare-for-storms/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Šarlenės regėjimo apačioje buvo parašytas skaitytojo komentaras-klausimas, skirtas Šarlenei, manau tai gali būti mums naudinga, todėl išverčiau:


Labas, Šarlene, ar galėtum man papasakoti tą istoriją, apie kurią rašei šiame regėjime Nr. 146. Tą istoriją, kurioje minėjai, jog ne visos kovos yra skirtos mums kovoti ir kad reikia išmokti Viešpaties atsiklausti nurodymo dėl to. Ačiū! Telaimina Dievas.


Šarlenės atsakymas:


Turėjau sugrįžti į regėjimą ir prisiminti, kas įvyko, kad aš buvau užpulta fiziškai. Tiesą sakant, aš buvau užpulta kelis kartus, nes nekovojau nustatytose ribose ir neatsiklausdavau. Bet konkrečiai šiame regėjime, aš skelbiau virš Amerikos prezidento Trumpo, ir kovojau akis į akį su tos vietos demonais. Kai baigiau maldoje tiesiogiai jiems kalbėti, pajaučiau, jog kažkas ant mano galvos nusileido ir iškart man suskaudo galvą. Aš šiek tiek supanikavau ir greitai paskambinau savo pusseserei, kuri apmoko mane pranašavimo (pranašavimas yra dovana tekusi mano šeimai) ir ji galėjo matyti būtybę, esančią ant mano galvos, kuri savo nagus buvo įleidusi man į galvą. Mano galva jautė spaudimą ir aštrų skausmą. Ji [pusseserė] šiek tiek mane pamokė. Aš atgailavau ir ji pašalino tą būtybę. Išliko tam tikras diskomfortas likusiam vakarui, bet ryte nieko nebebuvo. Melskitės savo ribose! Aš esu kovojusi už savo ribų, bet tik tuomet kai atsiklausdavau, ar galiu. Yra tiek teisinių potvarkių ir sferų, kurias reikia prisiminti. Atvejis, kai man buvo leista kautis už mano sferos ar ribų buvo Airijoje virš tam tikros bažnyčios, bet tik todėl, jog ten ją lankė mano šeima. (Jie tvarkėsi su okultu). Aš taip pat kartkartėmis kovojau virš kitų vietovių, bet tik tuo atveju, kai Jėzus pasakydavo, jog galiu. Ačiū už domėjimąsi. Ir prisiminkite melstis atgimimo!