Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 121 - Jėzus nori mūsų atgailos!

2018 m. lapkričio 12 d.


Sosto patalpoje, garbinimo ir šlovinimo bei 91-os psalmės maldos metu, aš dvasioje keliavau su savo ereliu ir man deklaruojant psalmę, aš atsiradau ir mačiau save patarnaujančią azijietei, kuri, manau, nukentėjo nuo to didžiulio ciklono. "Manghut", kuris smogė pietinei Azijai šiais metais. Ji buvo neviltyje, vargo dėl patirto nuniokojimo. Ji verkė ir buvo nusiminusi. Aš padariau viską, ką galėjau, kad padrąsinčiau ją su viltimi Jėzuje. Man tai buvo geras priminimas visada būti pasiruošusiai pasidalinti savo viltimi, kurią turiu. (Manau, jog Petras apie tai rašo 1 Petro 3:15).


Pasimačiau su Jėzumi ant Sosto patalpos laiptų ir nuo ten nuėjau į regėjimų vietą. Nėjau prie suolelio, kaip įprastai darau, nes jau keletą dienų iš eilės ten kalbėjausi su Jėzumi. Jis buvo įprasto dydžio. Šis regėjimas trumpas, bet stiprus. Vaizde išvydau didžiulį tamsų tornadą besisukantį tolumoje. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar buvau ore netoli tornado arba galbūt prie piltuvo pakraščio, žiūrėjau žemyn. Mačiau namus, apsuptus medžių ir žinojau, kad jiems bus smogta. Tornado dydis man priminė tą didžiulį iš filmo "Twister". Supratau, jog jis bus labai niokojantis: bus netekta namų ir nuosavybės, o taip pat ir žmonių gyvybių. Paklausiau Jėzaus, ar jis smogs JAV ir Jis atsakė: "Taip." Ir Jis patvirtino, kad tai įvyks labai greitai. Jis dar kartą pasakė: "Tai ne klimato kaita. Tai skirta tam, kad atvestų žmones į atgailą ir jie sugrįžtų pas Mane." Aš taip pat supratau, kad bažnyčia turi melstis ir pasninkauti už savo tautą, kad ji sugrįžtų pas Dievą.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/11/12/vision-121-jesus-wants-our-repentance/

 


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:


Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. (1 Petro 3:15)