Šarlenės regėjimai

Šarlenė: malda už vaikus

2022 m. sausio 5 d.

 

Ši malda bus įdėta prie regėjimo Nr. 337. Vis dėlto, dėl jos svarbos, aš ją įdedu ir į atskirą įrašą. Prašau melskitės ir skelbkite šią maldą virš vaikų:

 

​Garbinu Tave, Viešpatie Dieve Visagali, Yahweh, Kūrėjau, mūsų Išvaduotojau ir Paguodos bei Malonės Dieve. Meldžiu, jog išgirstum mano maldą už vaikus. Dieve Tėve, aš meldžiu, kad Tu išlaisvintum juos iš priešo sumanymo, kuriuo jis siekia sunaikinti sekančią karalystės darbuotojų kartą panaudodamas nedorą injekciją. Aš skelbiu sunaikinimą virš jų strategijų Jėzaus vardu. Dieve Tėve, sugriauk jų strategijas, atitrauk ir panaikink priešo sumanymą, Jėzaus vardu. Dieve Tėve, Tavo planas, Tavo sumanymas bus įgyvendintas! Aš prašau, Dieve Tėve, kad Tu išleistum angelų armijas, kurios kovotų ir užtartų vaikus, kurios eitų prieš sabotažo dvasias, prieš trukdančias dvasias, kurios siekia juos sužeisti, Jėzaus vardu. Išliek Jėzaus kraują virš kiekvienos demoniškos galvos Jėzaus vardu. Tėve, degink juos Savo šlovės šviesa – Šekina Šlove. Aš prašau, kad Dievo angelai pūstų savo trimitus, kad būtų pasiųstas dangaus garsas, kuris sukurtų sąmyšį, paniką ir baimę priešų stovykloje, galingojo Jėzaus vardu. Ačiū Tau, Dieve Tėve, už tai, ką Tu darai ir ką darysi! Jėzaus vardu.

 

Sutinku su dangumi dėl to, ką Tu, Viešpatie Dieve, paskelbei virš vaikų gyvybių Savo tikslams Savo karalystėje, kad būtų Tau šlovė. Nes Tu sukūrei kiekvieną brangų vaiką Kristuje – sukūrei juos pagal Savo paveikslą, padarei kiekvieną su meile ir su tikslu išskirtinį. Kiekviena jų diena iš anksto buvo kruopščiai suplanuota. Aš skelbiu Tavo darbus virš jų per amžius Jėzaus vardu.

 

Dieve Tėve, mūsų Išvaduotojau ir paguodos Dieve, atsiųsk savo patarnaujančius angelus, kad jie saugotų ir gintų vaikus, kurie yra nekalti. Išvaduok juos iš injekcijos. Tebūna injekcija kaip niekas, kaip ta nuodingoji gyvatė, kuri įgėlė Pauliui ir jam nieko nenutiko Apd 28:3. Skelbiu, jog vaikai nemirs, bet gyvens Jėzaus vardu. Aš skelbiu visišką išgijimą tiems vaikams, kurie dabar yra sergantys, Jėzaus vardu. Tepakyla vaikai! Tegul jie gieda! Nes iš vaikų ir kūdikių garbinimo Tu sukūrei tvirtovę prieš Savo engėjus, kad nutildytumei priešą ir maištautoją Ps 8:2.

 

Dieve Tėve, teisingumo ir gailestingumo Dieve, meldžiu atverk akis tėvams ir išsilavinimo įstaigų darbuotojams, sveikatos apsaugos darbuotojams, vyriausybei ir bažnyčioms, kurios buvo apgautos. Aš meldžiu, kad Tu atskleistum melą ir parodytum tiesą. Aš skelbiu tiesą ir laisvę virš jų visų Jėzaus vardu. Ir galiausiai, Aš prašau Tėve, jog tuos, kuriems bus atvertos akys, tuos, kurie supras tiesą, atvestum į atgailą, bet neleisk jiems paskęsti gėdoje, kaltėje ar smerkime. Aš nuimu šiuos dalykus Jėzaus vardu. Tegul jie patiria visišką Dievo atleidimą ir ramybę Jėzaus vardu, Amen.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/01/05/prayer-on-behalf-of-the-children/