Kiti regėjimai

Pranašiškas įspėjimas dėl orų sistemų ir jų dėsningumo

2021 m. lapkričio 2 d., Veronika West

 

 

Pranašiškas įspėjimas dėl orų sistemų ir jų dėsningumo būsimuose sezonuose, nes kyla netikra religija, kuri sieks pakeisti sėjos ir derliaus nuėmimo laikus Žemėje!

 

Man bežiūrint kaip pasaulio vadovai kartu susirinko diskutuoti klimato kaitos, staiga aš buvau paimta [dvasioje] į galingą susitikimą su Apreiškimo dvasia, kur aš išgirdau Dvasią sakant: „Stebėk, nes Aš virš Žemės išlieju ypatingą patepimą, kuris neutralizuos melą, kylantį iš netikros religijos, kuri plinta tautose pavadinimu „Klimato kaita“!

 

Stebėk! Nes ateinančiomis dienomis, vyriausybės susirinks kartu, kad didesniu mastu kurtų ir manipuliuotų laikais ir sezonais šioje Žemėje.

 

Stebėk! Nes jie netgi sieks įdarbinti saulės šviesą, vėjo jėgą ir lietaus vandenį, kad pakeistų sėjos ir derliaus nuėmimo laiką tautose.

 

Klausyk! Nes jie sako vienas kitam ir tiems, kurie buvo pagauti į jų šėtoniškus spąstus: „Tai geras planas, nes jis atneš pabaigą pasauliniam skurdui ir išspręs maisto gamybos bei transportavimo problemas tautose.“

 

Stebėk! Nes dėl bado baimės ir finansų trūkumo, daugelis bus įtraukti į šį jų melą ir jų demonišką planą. Daugelis netgi atiduos jiems savo paskutinį skatiką, kad išvengtų jų prognozuojamos pražūties ir nelaimės.

 

Mielieji, nebūkite apgauti šio globalistų sunaikinimo plano, bet sudėkite savo pasitikėjimą į Mane, nes Aš juokiuosi iš žmonių planų.

 

Nes kas gi gali neleisti saulei patekėti ar nusileisti, arba kas gali sulaikyti vėjo galią ir lietų, kuris iškrinta ant žemės? Kas žmogus galvoja esantis?

 

Nes Aš Esu sėjos laiko ir derliaus laiko Dievas ir Mano Žodžiu visi dalykai yra palaikomi ir turi jiems skirtą vietą žemėje.

 

Dabar stebėk, kaip Mano valdančioji tiesos ir teisingumo ranka veiks ir sužlugdys jų planą, o jų demoniškus siekius pavers į nieką, nes Šlovės šviesa visiškai atskleis ir atidengs jų melus, o Mano Dvasios vėjas išraus ir nugriaus jų melą apie pražūtį ir nelaimes, o Mano Dvasios vandenys išplaus jų demoniškas spėliones, kurios skelbia netikrą ramybę ir pasaulinio skurdo pabaigą!»

 

Dabar, man išgirdus šiuos Žodžius, Apreiškimo dvasia mane sugrąžino atgal prie galingo Žodžio, kuriuo aš dalinausi 2020 metų pradžioje. (Žiūrėkite čia)

 

Tikiu, jog tam tikri šio Žodžio aspektai dabar jau pildosi. Išlikime blaivūs ir budrūs dėl priešo gudrybių, kuriomis jis siekia atitraukti jūsų dėmesį ir įtraukti jus į savo sunaikinimo tinklą!

 

https://www.hiskingdomprophecy.com/prophetic-warning-concerning-weather-systems-patterns/