Kiti regėjimai

Įspėjimas: Klimato kaita – nauja religija

2020 m. sausio 22 d., Veronika West

 

 

Pranašiškas įspėjimas dėl orų sistemų ir dėsningumo būsimuose sezonuose!

 

Šią popietę aš sėdėjau savo sode, staiga aš pajaučiau galingą angelų buvimą, todėl aš užmerkiau akis ir pradėjau stengtis suvokti tai, ką aš jaučiau dvasiniame pasaulyje.

 

Aš išvydau Viešpaties angelą, stovintį už manęs, kuris laikė kažką panašaus į žalvarinį vėjarodį.

 

Dabar man bežiūrint į vėjarodį, aš mačiau kaip vėjarodžio strėlė smarkiai sukosi aplink ir aplink ir aš supratau iš apreiškimo bežiūrėdama į angelą, jog tai, ką aš matau buvo vienas iš Viešpaties angelų sargų – Angelas budėtojas – paskirtas prižiūrėti sezonams ir orų sistemoms ir jų dėsningumams Žemėje.

 

Staiga aš išgirdau šiuos Žodžius dvasiniame pasaulyje: „Stebėk ir karštai melskis, nes iškils nauja religija, kuri sieks pavergti daugelio širdis, išplauti smegenis ir atnešti didžiulį sunaikinimą daugeliui tautų.“

 

Išgirdusi šiuos Žodžius, aš iškart pradėjau melstis daugiau apreiškimo, nes aš nesupratau to, ką aš girdėjau.

 

Todėl pradėjau klausti Viešpaties, ir tuomet aš išgirdau kaip Dvasia pasakė šiuos žodžius: „Dukra, klimato kaita. Klimato kaita bus tariama daugelio lūpų artėjančiame sezone.

 

Taip! Klimato kaita taps nauja religija, kuri išplis tautose lyg siautėjančios liepsnos, bet stebėk ir karštai melskis.

 

Klausykis ir susikoncentruok, nes tautose iškils daug balsų, kurie garbins netikrus saulės, mėnulio ir žvaigždžių dievus.

 

Jie netgi aukos dar negimusių vaikų aukas netikriems lietaus ir vėjo dievams – o pačią Žemę jie vadins savo „motina“.

 

Dabar žiūrėk ir matyk! Išlik dėmesinga ir budri, nes šis stabo šlovinimas apgaus daugelį ir tai sukurs portalą ir atvers vartus didžiuliui sunaikinimui, kuris ištiks šalis.

 

Dar kartą sakau, stebėk ir melskis – nes orų sistemos ir dėsningumai pradės radikaliai kisti ir keistis.

 

Smarkūs potvyniai, krušos audros, tornadai ir galingi uraganai bus išleisti virš Žemės.

 

Žemė drebės ir jūros vandenys bus sujudinti. Staigūs ir katastrofiški cunamiai užlies daugelio tautų pakrantes.

 

Mylimoji, pasakyk Mano žmonėms, kad stebėtų ir melstųsi, nes dabar nauja religija kyla, kuri pavergs daugelio širdis, išplaus smegenis ir atneš didžiulį sunaikinimą daugeliui tautų!“

 

https://www.hiskingdomprophecy.com/warning-climate-change-the-new-religion/