Straipsniai

Kūdikiai dirbtinėje gimdoje

 

“Dar nesuremta skausmų, ji gimdo.

Pirmiau negu užklumpa gimdymo skausmai,

ji saugiai pagimdo sūnų.”

(Izaijo 66:7)

 

Šioje ištraukoje atskleidžiama tai, jog kažkada ateityje Dievas nuims nuo moterų tą prakeiksmą, kurį Jis buvo uždėjęs Ievai ir jos palikuonims dėl jos neklusnumo:

 

„Aš padauginsiu tavo skausmus per nėštumą;

skausme gimdysi vaikus.”

(Pradžios 3:16).

 

Taigi, prakeiksmas bus nuimtas.

 

Video yra rodoma įsivaizduojama laboratorija, kurioje dirbtinėse gimdose auginami kūdikiai.

 

Kaip žinote, šėtonas viską, absoliučiai viską kopijuoja nuo Dievo. Aišku, jo kopija gaunasi kiek iškreipta ir tarsi tam tikras pasityčiojimas. Iš tikrųjų, jeigu esi skaitęs Bibliją, tai gali suvokti Dievo planą, bet tuo pačiu, tu gali žinoti ir šėtono planą, nes jis juk viską kopijuoja. Aš nesakau, kad tu iš anksto detaliai žinai, ką šėtonas ruošiasi daryti ar kokiu būdu, bet tam dalykui pasirodžius, tu jau žinai, jog štai tą ir aną jis nukopijavo nuo Dievo.

 

Dabar dėl to video, aš suprantu, jog tokios laboratorijos kol kas nėra (gal ir yra kažkur kažkas mažesnio masto, kas ten žino, ką jie daro patamsyje… juk štai prieš penkis metus jau yra pademonstruotas bandymas auginti ėriuką dirbtinėje gimdoje: https://youtu.be/dt7twXzNEsQ, aišku tai gali pasitarnauti geriems tikslams, kaip kad per anksti gimusių vaikų auginimui, bet reikia nepamiršti ir to, kur vėliau šėtonas panaudos tą technologiją), bet reikia žinoti tai, jog Biblijoje yra įrašyta štai tokia taisyklė:

 

„Tikrai Viešpats DIEVAS nedaro nieko,

pirma neapreiškęs savo užmojo

savo tarnams pranašams.”

(Amoso 3:7)

 

Tai reiškia, kad ir ką Dievas darytų, Jis pirmiausia turi, netgi privalo Savo užmojį, Savo sumanymą, Savo planą apreikšti Savo tarnams, vienokiu ar kitokiu būdu tai padaryti žinoma dar prieš įvykstant tam įvykiui. Todėl, kad ir kas yra nutikę šioje žemėje, tai jau buvo apreikšta vieniems ar kitiems pranašams, ar tiesiog Dievo tarnams. Bet lygiai taip ir šėtonas nedaro nieko prieš tai neapreiškęs savo užmojo pasauliui. Būdai, kuriais jis apreiškia yra įvairūs, pavyzdžiui, jis naudoja filmus. Juose atskleidžia tai, ką jis ruošiasi daryti. Šitokiu būdu šėtonas tarsi pranašauja, kas turės įvykti. Šių dienų filmai yra tiesiog prikimšti šėtono plano, to ką jis nori daryti, tai kas yra jo mintyse. Žmonėms, kurie neskaito Biblijos, arba tiksliau sakant, kurie rimtai jos nestudijuoja, filmai yra tik smagi pramoga, bet iš tiesų filmai (nesakau, kad visi, bet daug, labai daug filmų) yra skirti apreikšti šėtono planui.

 

Taigi, video apie kūdikius dirbtinės gimdose – tai šėtono planas, kurį jis atskleidžia. Jis to norėtų. Jis nori žmonijai pasiūlyti apeiti Dievo pažadą, nelaukti jo išpildymo, nelaukti, kol Dievas suteiks galimybę gimdyti be skausmo, bet jau dabar pasinaudoti (na, kai pasirodys ta technologija) galimybe gimdyti be skausmo. Šėtonas visada taip darė. Jis pirma laiko pasiūlydavo žmogui čia ir dabar tam tikrą dalyką, kurį Dievas ruošiasi padaryti vėliau. Tie kūdikiai dirbtinėje gimdoje – tai įdomus ir kartu baisus būdas žaisti Dievą. Video kalbama, jog žmogus galės realiu laiku stebėti, kaip vystosi jo kūdikis ir matyti, ar nėra kokių nors nenormalumų. Toliau nutylima, bet ir taip aišku, ką norėta tuo pasakyti. O norėta pasakyti tai, jog jeigu atsiranda kokie nors nenormalumai, tuomet tiesiog vieno mygtuko paspaudimu gali „išmesti“ tą netinkamą kūdikį ir pradėti iš naujo. Šiandien yra laikoma etiškai geru dalyku nužudyti savo vaiką gimdoje (abortas), tai ateityje, matyt nekils jokių etinių problemų dėl vaiko, esančio dirbtinėje gimdoje atsikratymo. Tiesiog vienas mygtukas ir viskas. Paprasta kaip niekad.

 

Kitas dalykas yra tas, jog video rodoma, jog bus turtingesni žmonės ir ne tokie turtingi. Kitaip sakant, elitas galės pasinaudoti „Elito paketu“ ir pasitobulinti savo vaiką pakeičiant jo DNR. Jie galės išjungti nereikalingus genus, kad vaikai nesirgtų paveldimomis ligomis ir panašiai. Be to, nepamirškim, kad jie galės pavyzdžiui, taip modifikuoti genus, kad vaikas, sakykim, galės matyti tamsoje, arba turės klausą kaip šuns, arba turės aštrų regėjimą kaip erelio, arba vaiko oda galės būti kaip gyvatės oda, arba jis galės turėti kailiuką, arba ausis kaip dramblio. Žiūrint, kokie tėvai. Jei jie garbina kokią dievybę dramblį, tai jie gali norėti, kad jų vaikas primintų tą dievybę ir pats būtų tarsi ta dievybė. Kiti norės, kad jų vaikas būtų super stiprus ir galėtų dalyvauti sporto rungtyse ir visada laimėti. Kiti norės, kad jų vaikas būtų undinė. Na, suprantat, koks kieno skonis. Pusiau žmogus, pusiau gyvūnas, pusiau žmogus, pusiau vabzdys, pusiau žuvis, pusiau paukštis… Dirbtiniai žmonės. Mutantų era. Ruoškimės.

 

Dabar dėl vaikų, augančių tose dirbtinėse gimdose nėra aišku, ar juose bus Dievo dvasia, ar ne. Bet dėl vaikų, kurių DNR bus pakeistas yra labai aišku – juose Dievo dvasios nebus. Jie neturės savyje Dievo, neturės to, ką Šventoji Dvasia duoda – meilės, gerumo, meilumo, susivaldymo, santūrumo ir pan. Nieko iš tų gerų dalykų jie savyje neturės, nes visa tai iš Dievo. O Dievas savo dvasią suteikia SAVO kūriniams. O tie, kurių DNR bus modifikuota, jie bus šėtono kūriniai. Šėtonas viską kopijuoja nuo Dievo. Kaip kad Dievas yra viską sukūręs, taip ir šėtonas nori viską perkurti pagal save. Kitas dalykas, kurį būtina žinoti yra toks. Žmoguje yra ne tik Dievo dvasia, bet jame taip pat yra ir demonų. Kiekviename žmoguje. Bet Dievo dvasia tarsi riboja tų demonų veikimą ir jų skaičių žmoguje. Todėl iš esmės, paėmus vidutinį žmogų, tai tiesiog įprastas žmogus, kuris būna geras, kuris myli, bet tuo pačiu kartais pasielgia blogai. Tačiau modifikuoti žmonės, žmonės mutantai, kurių DNR bus pakeista, jie neturės savyje Dievo dvasios, o tai reiškia, jie bus tarsi tušti savyje, o tai bus tobulas, tiesiog tobulas būstas, kuriame apsigyvens demonai. Demonai juk yra asmenys, neturintys kūno, bet trokštantys turėti kūną. Jie įsikūnija į žmones, bet, kaip sakiau, juos riboja Dievo dvasia. O žmonių-mutantų viduje nebus jokios Dievo dvasios, jie bus pilnai išnaudojami demonų. Reikia suprasti, jog paskutiniais laikais šėtonas su savo armija stos į kovą prieš Jėzų. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, bet šėtonas tikisi laimėti… Jam reikalinga armija. Ir viena iš tos armijos sudedamųjų dalių, manau, bus būtent šie laboratorijoje užauginti „žmonės“, „žmonės-mutantai“ ir dar kas ten žino, ko jis prisiaugins. Visa tai jis ruošia būsimai savo armijai, jam reikia tuščių kūnų, per kuriuos galėtų veikti. Vienas iš tokių tuščių kūnų yra robotai, turintys dirbtinį intelektą, o kitas variantas yra laboratorijoje užauginti „kūnai“. Tobulas būstas demonams.

 

BIBLIJOS PERLAI

2022-12-21