Straipsniai

DNR, RNR ir Biblija

 

Šiame straipsnyje pateikiama kiekvienam krikščioniui svarbi informacija. Taip pat straipsnio pabaigoje pasidalinsiu svarbiu atskleidimu apie DNR ir Bibliją.

 

DNR (deoksiribonukleorūgštis) - tai taisyklių ir įstatymų rinkinys, instrukcijų knyga, kurioje parašyta viskas, kaip atrodys žmogaus organizmas, kokios spalvos bus akys, plaukai bus garbanoti ar tiesūs, tamsūs ar šviesūs, kokia bus oda, kokia bus širdis, kokie plaučiai. Kaip atrodys kojos, rankos, kokia bus žmogaus šypsena. DNR aprašo ne tik žmogaus, bet ir gyvūnų, vabzdžių, augalų, bakterijų ir net virusų struktūrą. DNR iš esmės yra skaitmeninis kodas, kaip kompiuterinė programa aprašanti visą organizmo struktūrą. Tai labai sudėtinga programa, kuri netgi savaime išsitaiso klaidas. 

 

 

Žinoma, kiekvienam yra aišku, kad sudėtinga instrukcijų knyga negalėjo atsirasti savaime, arba evoliucionuoti iš akmens, taip pat visiems yra žinoma, jog ir kompiuterinė programa iš niekur neatsiranda. Ją parašyti turi programuotojas. Taip pat ir DNR - instrukcijų, taisyklių ir įstatymų knyga turi savo autorių, savo programuotoją, ir Jis yra Dievas. Tai Dievas užrašė kiekvienai gyvai būtybei reikalingą DNR sekąkodą. Ir šis kodas yra toks sudėtingas, jog ir šiai dienai žmonės vis dar turi problemų stengdamiesi nuskaityti šį kodą, ir jį suprasti. DNR - tai labai, labai, labai sudėtinga kompiuterinė programa.

 

Kitas svarbus momentas, ką mes, krikščionys, turime žinoti, tai yra tokios molekulės, kurios vadinamos baltymais. Kas yra baltymai? Baltymai - tai kiekvieno gyvo organizmo "statybinė" medžiaga. Pavyzdžiui, mūsų kūnas yra sudarytas iš skirtingų baltymų - mūsų plaukai, nagai, akys, raumenys, kaulai, imuninė sistema - apskritai, kiekviena organizmo ląstelė yra sudaryta iš baltymų. Kaip kad namas yra statomas iš plytų, taip ir organizmas yra statomas iš baltymų.

 

Taigi, trumpai peržvelgėme, kas yra DNR ir kas yra baltymai, todėl dabar galime žvilgterėti, kaip žmogaus organizmas pagal turimą DNR informaciją pasigamina reikiamus baltymus, kad galetų tinkamai funkcionuoti.

 

Žemiau esančioje paveikslėlyje pavaizduotos žmogaus ląstelės. (Mokymo tikslams paveikslėliai paimti iš šio vaizdo įrašo: https://youtu.be/Kd-E95tXfsY)

 

 

Kiekviena ląstelė savo viduje turi branduolį - tai ląstelės valdymo centras.

 

 

Valdymo centre, t. y. ląstelės branduolyje, yra saugoma DNR grandinė. Įsivaizduokite, jog yra tam tikra įmonė. Kiekviena įmonė, kad galėtų tinkamai veikti turi savo valdymo organą - vadovą ir kitus susijusius asmenis. Valdymo organas - tai ląstelės branduolys. O tam, kad mes žinotume, kokia tai įmonė, kuo ji užsiima, kokia jos struktūra - visa tai yra aprašoma svarbiuose įmonės dokumentuose. Ląstelės branduolyje esanti DNR - tai tarsi įmonės dokumentai.

 

 

Apačioje esančiame paveiksliuke galite matyti, kaip vienas iš ląstelės "darbininkų" (šviesiai mėlyna spalva) nukopijuoja informaciją nuo DNR grandinės. Nukopijuota informacija yra vadinama RNR. Vėl imkime kaip pavyzdį įmonę. Įmonė turi svarbius dokumentus, jos steigimo dokumentus, kuriuose laikoma ypatingai svarbi informacija. Prireikus atsakingas įmonės darbuotojas gali nusikopijuoti reikiamą dokumento dalį ir kopiją pasiimti su savimi, o dokumento originalą palikti įmonės saugykloje. Tokiu būdu svarbus dokumentas nepakitęs visuomet bus įmonės saugykloje, o įmonės darbuotojai galės dirbti su dokumento kopijomis. Lygiai taip viskas vyksta ir ląstelėje. Čia atsakingas ląstelės "darbininkas" nukopijuoja dalį DNR informacijos, šitaip gaunama DNR fragmento kopija, kuri vadinama RNR.

 

 

 

Nukopijuotas DNR fragmentas vadinamas RNR, arba kitaip dar vadinama mRNR (matricinė RNR) arba iRNR (informacinė RNR).

 

 

Galiausiai, padaryta DNR kopija, t.y. mRNR, iškeliauja iš ląstelės branduolio. O DNR saugiai pasilieka ląstelės branduolyje.

 

 

Žemiau esančiame paveikslėlyje matome kaip mRNR informaciją pasigauna ląstelės darbininkas - ribosoma. Ribosoma atlieka dvi svarbias užduotis. Pirma, šis ląstelės darbininkas sugeba puikiai nuskaityti informaciją, kuri yra užrašyta mRNR grandinėje. Kitaip sakant, ribosoma sugeba perskaityti instrukcijas įrašytas DNR kopijoje (mRNR).

 

 

 

Ir antra, ribosoma, nuskaičiusi RNR informaciją, sugeba pagal gautą informaciją pagaminti atitinkamą baltymą.

 

 

 

Taigi, peržvelgėme supaprastintą, bet labai svarbų procesą, vykstantį mūsų kūno ląstelėse. Sužinojome, jog kiekvienos ląstelės branduolyje yra saugomas instrukcijų rinkinys - DNR. Taip pat sužinojome, jog ląstelės DNR informaciją saugo itin kruopščiai ir leidžia naudotis tik DNR kopijomis, t. y. mRNR. Šitaip pati DNR grandinė yra apsaugoma. Dar sužinojome, jog ląstelės pasigamina reikiamus baltymus atsižvelgiant į tai, kokią instrukciją jos gauna. Ta instrukcija - tai mRNR (nuo DNR nukopijuota informacija). Dievas mūsų organizmus sukūrė taip, kad mūsų ląstelės gamintųsi tik tokius baltymus, kurie yra užkoduoti mūsų DNR grandinėje. Tačiau, žmogaus moksliniai atradimai žengia į priekį ir šiai dienai jau praktiškai yra išbandyta į žmogaus organizmą įvesti iš kito organizmo gautą mRNR.

 

 

Plačiausiai žinomas tokio eksperimento pavyzdys yra, taip vadinamos, naujos kartos mRNR vakcinos. Šiuo atveju, žmogaus kūno ląstelės gauna mRNR informaciją, kurioje arašyta kaip pasigaminti tam tikro viruso dalį. Žmogaus organizmas gavęs tokią informaciją, ją nuskaito ir pradeda dideliais kiekiais savyje gamintis tam tikro viruso dalis. Kitaip sakant, žmogaus kūnas tarsi "užprogramuojamas" savyje pasigaminti jam nepriklausančius organizmus. Kitaip sakant, "žaidžiame dievus". Ką žmogaus kūnas savyje pasigamins, priklauso nuo to, kokia mRNR informacija jam buvo suleista. Imkime kaip pavyzdį peles. Pelės, kaip ir žmonės, turi joms būdingą DNR. Stanfordo (JAV, Kalifornija) mokslininkai dar 2017 metais padarė tokį eksperimentą su pelėmis. Jie įvedė į pelę vabzdžio (konkrečiai, jonvabalio) mRNR informaciją. Toje mRNR informacijoje yra užkoduota, kaip pasigaminti švytėjimą sukeliantį baltymą. Pelės organizmas gavęs vabzdžio mRNR, savyje pradėjo gamintis baltymus, kurie sukelia švytėjimą tamsoje. Šitokiu būdu pelės pradėjo švytėti tamsoje taip, kaip švyti jonvabaliai. Šį straipsnį anglų kalba galite perskaityti čia:

https://indianexpress.com/article/technology/science/stanford-scientists-create-glow-in-the-dark-mice-may-advance-gene-therapies-4534717/

 

Kitaip sakant, ar tai būtų pelės organizmas, ar tai būtų žmogaus organizmas, ar tai būtų bet koks kitas organizmas, jie gali pasigaminti reikiamą baltymą pagal tai, kokią mRNR jie gauna. Jeigu į žmogaus organizmą būtų suleista vabzdžio mRNR, tuomet žmogaus organizmas pasigamintų tam vabzdžiui būdingus baltymus, ir taptų tam tikrom savybėm panašus į vabzdį. Jeigu į žmogaus organizmą būtų suleista viruso mRNR, tuomet žmogaus organizmas pasigamintų atitinkamą virusą ir taip toliau...

 

O dabar svarbus atskleidimas. Prisiminkime, jog DNR - tai taisyklių ir įstatymų knyga, kurioje aprašyta viskas, kaip turi atrodyti ir funkcionuoti žmogaus (ar bet kokio kito organizmo) kūnas. Dabar sugrįžkime prie Biblijos ir prisiminkime, jog tikintieji sudaro Kristaus kūną. Kristaus kūnas, kaip ir kiekvienas gyvas kūnas, turi savo DNR. Kristaus kūno DNR - tai BIBLIJA. Taip, tai Biblija. Biblija, kitaip dar sakant Dievo Žodis, yra taisyklių, įstatymų ir instrukcijų rinkinys, aprašantis kaip turi atrodyti ir funkcionuoti Kristaus kūnas. Biblija - tai šventas Raštas. Tai šventas intrukcijų ir taisyklių rinkinys, kuris išliks per amžius. Žmogus gali stengtis sunaikinti Dievo žodžio kopijas, bet jis niekada negalės sunaikinti pačio Dievo Žodžio.

 

"Dangus ir žemė praeis, bet Mano žodžiai nepraeis." (Mato 24:35)

 

Dar kartą atkreipkite dėmesį, jog Dievo žodžiai yra amžini, jie nekinta. Biblija - tai Dievo šventa knyga, tai Jo sukurta DNR, aprašanti Kristaus kūną. Lygiai taip ir žmogaus, ar bet kokio gyvo organizmo, DNR yra neliečiama, tai yra šventas raštas, tai Dievo raštas. Negalima bandyti lįsti ir keisti DNR nesitikint sulaukti bausmės iš Dievo. Bandymas ką nors atimti iš DNR grandinės, ar prie jos ką nors pridėti, yra tarsi bandymas ką nors atimti iš Šventojo Rašto, ar ką nors pridėti. Organizmas gavęs netinkamą DNR informaciją - išsigimsta. Taip ir visuomenėje, bažnyčios ir religinės bendruomenės, veikiančios ne pagal tikrą Dievo Žodį, ne pagal tikrą Bibliją, pradeda kurti kitą kūną, kuris nėra Kristaus kūnas.

 

Taigi, dabar žinome, jog DNR yra šventas dalykas Dievo akyse. Tačiau žmogui ribų nėra. Jis nenorės sustoti tie RNR infromacija, kuri yra tik DNR kopija, bet žmogus stengsis pakeisti pačią DNR, perduodamą iš kartos į kartą, ir šitokiu būdu gauti visiškai naują organizmą, kitaip sakant, žmogus stengsis atsisėsti į Dievo sostą ir pats tapti kūrėju, kuriančiu gyvus organizmus. Tik šie organizmai, kad ir gyvi, savyje neturės Dievo dvasios, nes jų DNR bus modifikuota. Juose negalės gyventi Šventoji Dvasia, bet kuo puikiausiai juose galės gyventi piktosios dvasios - demonai. Žmogus, žaizdamas su DNR, tiesia kelią pražūčiai.

 

"Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį." (Patarlių 14:12)

 

Prisiminkime, jog DNR yra skaitmeninis kodas, kurį sudaro keturios raidės ATCG. Šių keturių raidžių užtenka, kad būtų surašytas kiekvienos gyvos būtybės kodas. Žemiau pateiktame straipsnyje rašoma, kaip žmogui pavyko sukurti DNR grandinę iš aštuonių raidžių, kitaip sakant jis sugebėjo pridėti dar keturias papildomas raides: SPBZ. Taigi, iš viso gaunasi aštuonios raidės ATCGSPBZ, žymiai platesnis kodas, nei tas, kurį naudoja Dievas. Aišku, žmogus, kaip visada, žino "geriau nei Dievas"...

 

https://singularityhub.com/2019/02/24/scientists-just-added-four-new-letters-to-the-genetic-code/

 

Toliau straipsnyje rašoma:

"Tai nėra pirmas bandymas siekiant išplėsti DNR kodą. 2014 metais, mokslininkai iš Kalifornijos Scripps Research Instituto sukūrė DNR su dviem papildomom bazėm, o 2017 metais jie pademonstravo, jog jie gali priversti bakteriją panaudoti šį kodą, kad sukurtų baltymą, kuris gamtoje neegzistuoja."

 

Taigi, galime ruoštis neįprastų organizmų invazijai, tokių organizmų, kuriuos sukurs pats žmogus. Prisiminkite, jog šėtonas nemėgsta visko, kas yra iš Dievo. Jis nekenčia visų Jo kūrinių, tofėl panaudodamas žmogų, kaip savo įrankį, šėtonas stengsis sukurti "savo kūrinius", o Dievo kūrinius išnaikinti. Ir vienas iš būdų juos išnaikinti - tai visiems laikams pakeisti jų DNR.

 

Ši Biblijos ištrauka skiriama ir tiems, kurie stengiasi pakeisti ne tik Dievo Žodį - Bibliją, bet ir Dievo sukurtą DNR - kai ką atimti iš jos, kai ką pridėti.

 

"Aš pareiškiu kiekvienam, kuris klauso šios knygos pranašystės žodžių: 'Jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje'". (Apreiškimo 22:18-19)

 

BIBLIJOS PERLAI

2022-05-21