Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 8 – Trumpas atvyksta pasirašyti Sandorį / Susitinka oro uoste su Netanyahu

2018 m. sausio 13 d., rytas

 

Viskas lygiai taip pat kaip ir su kitais regėjimais Jėzaus Sosto patalpoje. Šį kartą aš mačiau ir kitus žmones, kurie žiūrėjo tą patį, ką ir aš žiūrėjau danguje! Jie žiūrėjo į milžinišką ekraną. Nemačiau jų veidų, nes buvau per toli. Atrodo, jog aš žiūrėjau labiau žemyn į visą vaizdą, būdama kiek aukščiau nei tie žmonės.

 

Tada pažvelgiau į ekraną ir išvydau JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Jis išlipo iš lėktuvo ir ėjo asfaltuotu keliu link [Izraelio] ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir paspaudė jam ranką. Aš negirdėjau, kas buvo kalbėta, bet supratau, jog šis susitikimas turi bendro su Sutartimi [greičiausiai turima omeny Taikos sutartis tarp Izraelio ir Palestinos].

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/01/13/vision-8-treaty-predicted/