Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 7 – Kariniai automobiliai JAV / Būsimas persekiojimas

2018 m. sausio 8 d.

 

Ta pati rutina kaip ir su kitais regėjimais. Mačiau per JAV iš rytų į vakarus važiuojantį traukinį, vežantį karinius automobilius.

 

Kitame vaizde mačiau vilkiką vežantį džipo/visureigio [angl. k. hummer] tipo automobolius Amerikos greitkeliais.

 

***

2018 m. sausio 9 d. aš paklausiau Jėzaus kam aš turėčiau papasakoti apie savo regėjimus ir šitoks buvo Jo atsakymas.

 

Jėzus man nurodė Lyn Leahz ir ištrauką iš Šventojo Rašto (2 Metraščių 7:14) “Jeigu mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/01/08/vision-7-military-vehicles-on-the-move/