Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 65 – Rusija užpuola JAV / Vaikai auga Danguje / Žvilgsnis į Dangų

2018 m. gegužės 1 d.

 

Iš Sosto patalpos, ir dešinėje Jėzaus Malonės sosto, aš pažvelgiau įprasta kryptimi, kur aš matau Jėzų stovintį ir dažnai einantį su manimi iki laiptų. Bet šį kartą, Jėzus stovėjo laukdamas manęs ten, kur buvo lyg kažkoks koridorius. Taigi, mačiau save einančią su Juo ir Jis nuvedė mane į kitą vietą, bet aš ten esu buvusi. Tai buvo vieta, kur vienoje pusėje kolonos yra arčiau viena kitos, o kitoje pusėje yra dalinė siena, kurios aukštis buvo iki mano juosmens. Už jos, spėju, jog vieta yra atvira dangui. Tai yra už šventyklos. Nemačiau, kas yra už šios sienos. Dėl kažkokios priežasties nepažvelgiau.

 

Kartu su Jėzumi pasikalbėjau, bet tai buvo privatus pokalbis, tačiau vienu dalyku pasidalinsiu – paklausiau Jo, kas privertė Jį nusišypsoti, ar nusijuokti ir Jis pasakė pažiūrėti. Aš išvydau sodą, iškart už kolonų, kiek žemiau jų. Išgirdau vaikus, krykštaujančius iš džiaugsmo, besijuokiančius ir bėgiojančius aplink medžius ir augalus. Nemačiau daug to sodo, nes didelė dalis jo buvo paslėpta, tačiau mačiau vieną vaiką, bėgantį aplink medį, lyg jį kas vytųsi. Galėjau girdėti daugiau vaikų, bet jų nemačiau. Vaikas buvo jaunas, galbūt 6 ar 7 metų amžiaus. Tai mano spėjimas. Pažvelgiau į Jėzų ir Jis šypsojosi. Aš verkiau ir juokiausi tuo pačiu metu. Kolonos ir grindys prie dalinės koridoriaus sienos yra lygiai tokios pačios, kaip Sosto patalpoje ir toje didžiulėje vietoje, kurioje aš matau regėjimus. Viskas yra balta, skaistu ir blizga.

 

Paklausiau, ar yra regėjimas ir Jėzus pasakė nueiti ir pažiūrėti. Taigi nuėjau į įprastą vietą. Nors kelio atgal neprisimenu. Tiesiog pamenu, jog jau esu regėjimų vietoje.

 

Atsivėrė vaizdas ir aš atsiradau aukštai ore ir staiga karinis lėktuvas pralėkė pro mane iš dešinės į kairę, palikdamas dūmų kelią. Mačiau tai už lėktuvo. Tuomet pažvelgiau į priekį ir išvydau dar kelis lėktuvus, skrendančius drauge. Pastebėjau raudoną žvaigždę ant lėktuvų sparnų. Buvau arti prie vieno lėktuvo ir galėjau matyti pilotą ir girdėjau, kaip jis rusiškai kalbėjo. Paklausiau, ar galiu sekti paskui lėktuvą, ir aš nusekiau paskui. Aš skridau su juo ir žvelgiau žemyn.

 

Žemiau mačiau baltą kaip ledas ir sniegas teritoriją. Toliau skrendant ji tapo įprasta žeme. Mes skridome dar tolėliau ir aš kiek atsitraukiau, kad galėčiau pilnu vaizdu matyti lėktuvą. Mačiau, kaip jis numetė bombą ir staigiai pasisuko dešinėn. Kai kurie iš kitų lėktuvų skrido toliau. Supratau, jog taikinys – JAV. Buvo ir daugiau vietų, kur bus numestos bombos. Kokios tai vietos ir kada tai įvyks, neturiu jokio patvirtinimo.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/05/01/vision-65-russians-drop-bombs/